Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dekking rechtsbijstand

Wat houdt deze dekking in?

Juridische situaties kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Sluit je bij je ANWB Caravanverzekering een aanvullende dekking rechtsbijstand af, dan ben je verzekerd voor juridische hulp bij conflicten die ontstaan tijdens je deelname aan het verkeer met jouw caravan. Verzeker jezelf van professionele ondersteuning in de vorm van verkeers-, straf-, en contractrechtsbijstand in het binnen- en buitenland.

Snel naar 
Wat valt onder de dekking | Wat wordt er vergoed

Waarvoor ben ik verzekerd met de dekking rechtsbijstand?

De volgende punten zijn verzekerd:

  1. Verhaalsrechtsbijstand. Het verhalen van schade aan de caravan op een wettelijk aansprakelijke derde.
  2. Contractsrechtsbijstand. Rechtsbijstand voor contractuele kwesties die verband houden met de caravan: koop, garantie, reparatie, onderhoud en stalling.
  3. Strafrechtsbijstand. Rechtsbijstand als u voor de strafrechter moet verschijnen voor een strafbaar feit in direct verband met de caravan. Als strafvervolging door het betalen van een boete of een afkoopsom kan worden voorkomen dan is er geen dekking.

Op welke vergoeding heb ik recht?

Vanuit de aanvullende dekking rechtsbijstand krijg je een vergoeding voor:

  1. De kosten van behandeling door de Stichting Rechtsbijstand MRT (MRT).
  2. De kosten van een advocaat, deurwaarder en andere door MRT ingeschakelde deskundigen, als je deze kosten niet vergoed kunt krijgen op grond van wettelijke bepalingen.
  3. Proces- en executiekosten en kosten van een bindend advies of arbitrage. Afkoopsommen, boetes en andere bij wijze van straf opgelegde maatregelen zijn niet verzekerd.
  4. Onkosten van getuigen.
  5. De kosten van rechtsbijstand van een tegenpartij als je deze op grond van een vonnis, bindende uitspraak of arbitrage moet betalen.
  6. De in overleg met MRT gemaakte reis- en verblijfskosten als je persoonlijk voor een buitenlandse rechter moet verschijnen.

Als een wederpartij wordt veroordeeld om de kosten van rechtsbijstand te betalen, dan komt dit bedrag ten gunste van MRT als het kosten zijn die door MRT gemaakt zijn.

Contact & Service

Vragen? Neem contact op

Nog niet gevonden wat je zoekt? Neem contact op met een van onze collega’s. Via onderstaande link vind je alle contact gegevens voor verzekeren.