Verkeersregels in Suriname

Ga je in Suriname de weg op, check dan van tevoren de belangrijkste verkeersregels. Je vindt hier de Surinaamse verkeersregels voor auto, motor, en bromfiets.

Snel naar

Verkeersregels algemeen | Auto | Motor | Bromfiets | FietsMaximumsnelheid | Pechhulp

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Ook bij het stilstaan (bij bijvoorbeeld een rood verkeerslicht) is het verboden een mobiele telefoon vast te houden.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Verkeer van links heeft voorrang.
 • Let op: op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
 • Een bestuurder op een onverharde weg moet voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg. 
 • Begrafenisstoeten en militaire en politiecolonnes hebben voorrang op het overige verkeer. Als bestuurders een begrafenisstoet tegenkomen, moeten ze aan de kant van de weg stoppen totdat de lijkwagen is gepasseerd.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is overdag toegestaan bij het inhalen of als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de rechterkant. Als er echter aan de linkerkant een parkeerverbod geldt, mag je wel aan de rechterkant parkeren.
 • Aan de zijde van een rijbaan waar parkeergelegenheden zijn aangebracht, mag niet worden geparkeerd binnen 12 m van die parkeergelegenheden.
 • Als een voertuig defect is, mag dit voertuig niet langer dan 48 uur wordt geparkeerd.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Aan de rechterkant van de weg, tenzij er aan de linkerkant een verbod geldt om stil te staan.
  • Binnen 12 m van het bord dat een bushalte aanduidt.
  • Binnen 12 m van een aan de andere zijde van de weg stilstaand voertuig, tenzij er tussen beide voertuigen zo veel ruimte overblijft, dat twee personenauto's elkaar kunnen passeren.
  • Binnen 12 m van een straathoek.
  • Op een brug.
  • Binnen 6 m van een verkeersheuvel of binnen 12 m van een opgebroken of afgesloten weggedeelte.

Bijzonderheden

Gescheiden rijbanen

 • In Suriname komen wegen voor die bestaan uit twee gelijkwaardige parallelle rijbanen die van elkaar zijn gescheiden door verkeersstroken, bermen, verhoogde afscheidingen, bomen, beplantingen, perken, plantsoenen of grachten. Als de afstand tussen dergelijke rijbanen 20 cm of minder is, worden deze rijbanen als één weg beschouwd. Bestuurders moeten dan de linkerrijbaan nemen; de rechterrijbaan is voor het tegemoetkomende verkeer.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 10 jaar mogen niet op de voorbank van een auto of camper worden vervoerd, tenzij ze in een passend kinderzitje (of op een passende zittingverhoger) zitten of lang genoeg zijn om veilig te worden vervoerd met alleen een veiligheidsgordel.
 • Ook achter in de auto of camper moeten kinderen jonger dan 10 jaar in een passend kinderzitje (of op een passende zittingverhoger) zitten. Als er achterin echter geen kinderzitje (of zittingverhoger) aanwezig is, mogen kinderen jonger dan 10 jaar ook met alleen een veiligheidsgordel worden vervoerd voor zover het beoogde veiligheidsdoel daarmee wordt bereikt.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • Wordt een vizier gebruikt, dan moet dit een vizier van egaal, helder doorzichtig en niet-spiegelend materiaal zijn. 

Passagiers

 • Het meevoeren van meer dan 1 persoon is niet toegestaan.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar mogen alleen vervoerd worden als de motor is voorzien van een veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten.

Verkeersregels bromfiets

 • In Suriname is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen rijden dan 40 km/h.
 • Bromfietsen behoren tot de categorie langzaam verkeer.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Wordt een vizier gebruikt, dan moet dit van een egaal en helder doorzichtig materiaal zijn.
 • Voor bromfietsen die niet sneller kunnen rijden dan 20 km/h, is het dragen van een helm niet verplicht.
 • De helmplicht geldt niet voor passagiers jonger dan 10 jaar.

Passagiers

 • Het meevoeren van een persoon van 10 jaar of ouder is toegestaan op een daartoe geschikte zitplaats met steunen voor handen en voeten.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten op een doelmatige en veilige zitplaats worden vervoerd met voldoende steun voor rug, handen en voeten. Dit betekent in de praktijk dat kinderen in een passend kinderzitje moeten worden vervoerd.

Fietspad

 • Waar verplichte fietspaden zijn, moeten ook bromfietsers hiervan gebruikmaken.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben, en achter op de fiets de kleur rood.
 • Ook moeten fietsen zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Fietspad

 • Waar fietspaden, dient hiervan gebruik te worden gemaakt.
 • In Suriname wordt links gereden en zijn ze niet gewend aan fietsers op de weg. Fietsers moeten voor hun eigen veiligheid dan ook zeer oplettend zijn.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier op de fiets te vervoeren.
 • Passagiers van 10 jaar en ouder moeten achter de bestuurder zitten, met de benen aan weerszijden van het rijwiel.
 • Passagiers jonger dan 10 jaar mogen alleen vervoerd worden wanneer voor hen een veilige zitplaats aanwezig is, met voldoende steun voor rug, handen en voeten.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom op verharde wegen Buiten bebouwde kom op onverharde wegen (A)
Bromfietsen 30 40 30
Personenauto's en motoren 40 80 40
Overige voertuigen 40 60 40
 • A: Op daarvoor geschikte onverharde wegen mag net zo snel worden gereden als op verharde wegen.
 • De minimumsnelheid op verharde autowegen is 40 km/h.

Pechhulp

Pech

 • Je kunt ter plaatse vragen naar het nummer voor hulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie.
 • Kosten voor pechhulp in Suriname vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel het landelijke alarmnummer 115 (politie) - Bij een ongeval waarbij gewonden zijn gevallen, kun je ook rechtstreeks de ambulancedienst bellen op nummer 117 (particuliere ambulancedienst) of 113 (Spoed Eisende Hulp A.Z. Paramaribo). De brandweer is bereikbaar op nummer 110.
 • Ga naar politie.sr/contact-nummers voor meer informatie.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische info over Suriname

Reisdocumenten
Douaneregels
Gezondheid
Betalen
Adressen en telefoonnummers
Internet en bellen
Praktisch ter plaatse
Verkeer en vervoer