Douaneregels Servië

Welke artikelen in welke hoeveelheden invoeren in Servië? En hoe zit het met medicijnen? Je vindt het hier.

Snel naar

Alcohol | Tabak | Huisdieren | Geld | Douaneregels diversen

Alcohol

Invoer

 • 1 liter wijn
 • 1 liter sterkedrank

Tabak

Invoer:

 • 200 sigaretten of
 • 100 cigarillo's of
 • 50 sigaren of
 • 250 g tabak of
 • een proportionele verdeling van deze producten tot 250 g

Huisdieren

 • Er zijn regels met betrekking tot invoer, vervoer en inentingen van huisdieren. Zie voor informatie de website van het Landelijk Informatiecentrum voor Gezelschapsdieren: licg.nl.
 • Denk er ook aan de regels te bekijken van de landen op de route richting Servië.

Vervoer van huisdieren

 • Bij het vervoer van een huisdier kun je het beste uitgaan van artikel 5 in de Nederlandse Wegenverkeerswet (WvW 1994). Volgens dit artikel moet een huisdier zodanig vervoerd worden dat dit niet tot gevaarlijke situaties of verkeershinder kan leiden.

Identificatie

 • Een hond of kat heeft een EU-dierenpaspoort nodig, verkrijgbaar bij de dierenarts. Dit paspoort bevat een beschrijving van het dier, de naam en het adres van de eigenaar, het registratienummer van de chip (standaard wordt de ISO microchip 11784/11785 ingebracht) en het bewijs van inenting tegen rabiës. Tevens is er ruimte in het paspoort voor een gezondheidsverklaring en andere behandelingen of inentingen.

Geld

Invoer

 • Binnenlandse betaalmiddelen mogen tot de tegenwaarde van € 10.000 worden ingevoerd (inclusief cheques en bankwissels). Voor hogere bedragen moet je een bankafschrift van de aankoop kunnen overleggen.
 • Buitenlandse betaalmiddelen mogen vrij worden ingevoerd. Je moet deze echter bij invoer aangeven.

Uitvoer

 • Binnenlandse en buitenlandse betaalmiddelen (inclusief cheques en bankwissels) mogen tot een gezamenlijke tegenwaarde van € 10.000 worden uitgevoerd.
 • Voor bedragen boven het equivalent van € 10.000 moet je een invoerverklaring kunnen overleggen of een bewijs dat de bedragen afkomstig zijn uit het buitenland of van spaarrekeningen.

Douaneregels diversen

Levensmiddelen

 • Er mag een redelijke hoeveelheid levensmiddelen waaronder thee en koffie vrij ingevoerd worden.

Overige goederen

Invoer

 • Er mag 1 flesje parfum en 250 ml eau de toilette vrij ingevoerd worden.
 • Geschenken mogen vrij ingevoerd worden tot een waarde van € 100.
 • Persoonlijke goederen mogen tot een waarde van € 3000 ingevoerd worden. Aangifte van de goederen is verplicht. De mogelijkheid bestaat dat hierover douane- en invoerrechten betaald moeten worden.

Uitvoer

 • Voor de uitvoer van kunstvoorwerpen, schilderijen en archeologische-, historische- of etnografische voorwerpen moet een vergunning aangevraagd worden.

Geneesmiddelen

 • Gebruik je medicijnen, neem dan een Europees Medisch Paspoort mee. In dit document worden gegevens opgenomen zoals medicijngebruik, ziekte, aandoeningen en de contactgegevens van je arts. Het is tegen een geringe vergoeding onder meer verkrijgbaar bij huisartsen en apotheken.

Medische verklaring

 • Voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, adhd-middelen en sterke pijnstillers) is een Engelstalige medische verklaring met apostillestempel vereist. Meenemen van deze geneesmiddelen zonder verklaring is strafbaar.
 • Op hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de verklaring aangevraagd kan worden.
 • De verklaring moet vervolgens voorzien worden van een apostillestempel. Dit kan zowel persoonlijk als per post bij de dichtstbijzijnde rechtbank. De griffiekosten zijn € 20.
 • De verklaring is 1 jaar geldig na de opgegeven ingangsdatum.
 • Vraag de verklaring minimaal 4 weken voor vertrek aan.

Huisdieren

 • Elk land heeft regels voor invoer van huisdieren. Op licg.nl is actuele informatie te vinden over huisdieren op vakantie.

Bijzonderheden

 • Informatie over wat je wel of niet mee mag nemen naar Nederland is te vinden op belastingdienst.nl. De douane-app is te downloaden via itunes.apple.com (iphone) of via play.google.com (android).
 • Ook erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve douaneregels per land ook verkeersinformatie, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en meer. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Meer praktische informatie voor Servië

Adressen en telefoonnummers
Auto en verkeer
Betalen
Internet en bellen
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten
Vervoer