Verkeersboetes in het Verenigd Koninkrijk

Boetes in het Verenigd Koninkrijk moet je binnen 28 dagen betalen. Verder geldt er een strafpuntensysteem.

Boeteafhandeling

 • Voor lichte overtredingen mag de politie een zogenaamde penalty charge notice opleggen. In Schotland heet dit een conditional offer notice.
 • Er moet direct of in elk geval binnen 28 dagen betaald worden, anders wordt de boete verhoogd met 50% of wordt een dagvaarding gestuurd. Betaling heeft tot gevolg dat de zaak is afgehandeld.
 • Wanneer je het niet eens bent met de overtreding, kun je de zaak voor de rechter laten komen.
 • Boetes kunnen online betaald worden via penaltynotice.homeoffice.gov.uk.

Puntenrijbewijs

 • In Engeland, Noord-Ierland en Wales is een puntensysteem ingevoerd dat ook geldt voor buitenlanders. Als het aantal van 12 punten binnen 3 jaar is bereikt, wordt een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd voor de duur van 6 maanden. De strafpunten worden opgenomen in een puntenregister.
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Waarborgsom

 • De Britse politie is bevoegd buitenlanders een waarborgsom op te leggen als de boete niet direct wordt betaald. De hoogte van de waarborgsom is doorgaans gelijk aan de boete. Bij weigering mag het voertuig in beslag worden genomen.

Aansprakelijkheid

 • Bij overtredingen die met een penalty charge notice worden afgedaan, is de kentekenhouder aansprakelijk en verantwoordelijk voor het betalen van de boete, tenzij hij kan aantonen dat het voertuig ten tijde van de overtreding niet meer op zijn naam stond of zonder toestemming is gebruikt (diefstal, joyriding).
 • In overige gevallen is de bestuurder van het voertuig aansprakelijk. De kentekenhouder is verplicht binnen 28 dagen naam en adres van de werkelijke bestuurder op te geven. Weigering is in beginsel strafbaar.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Bijzonderheden

 • Parkeerwachters mogen naast parkeerboetes ook bekeuringen uitdelen voor andere overtredingen zoals het negeren van eenrichtingsverkeer, ongeoorloofd keren en het niet voeren van de juiste verlichting.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boetetarieven

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

 • £ 100-1.000 (autosnelweg tot £ 2.900). De hoogte van de op te leggen boete is afhankelijk van de toegestane maximumsnelheid en de gereden snelheid.

Door rood licht rijden

 • Tot £ 1.150.

Overtreding inhaalverbod

 • Tot £ 1.000.

Overschrijden doorgetrokken streep

 • Tot £ 1.000.

Parkeerovertreding

 • £ 45-70.
 • In Londen zijn de boetes hoger: £ 70-130.
 • Voor het verwijderen van een wielklem of het wegslepen en het stallen worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kunnen verschillen per gemeente. In Londen is dit gemiddeld £ 65 voor een wielklem, £ 150 voor het wegslepen en £ 25 per dag voor stalling.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf £ 50.

Rijden zonder veiligheidsgordel/kinderbeveiligingsmiddel

 • Tot £ 580.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf £ 230.

Rijden onder invloed

 • Minimaal 6 maanden gevangenisstraf; daarnaast kan een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd.
 • Dit geldt ook bij weigeren van een ademtest of bloedproef.

Niet betalen congestion charge (Londen)

 • £ 160 (betalen binnen 14 dagen: £ 80).

Bijzonderheden

Fietsen op de stoep

 • Tot £ 500.

Meer info onderweg in Groot-Brittannië of Noord-Ierland

Tanken
Tol
Verkeersinformatie
Verkeersregels
Verplicht mee in de auto
Actuele verkeersinformatie Groot-Brittannië