Veelgestelde vragen AutoMaatje

ANWB AutoMaatje is sociaal vervoer, een service waarbij vrijwilligers minder-mobiele buurtgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto en ontvangen daarvoor een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer.

Op anwb.nl/automaatje vindt u een kaart van Nederland met daarop alle ANWB Automaatje locaties met bijbehorende contactinformatie.

De ANWB wil mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaalmaatschappelijke verkeer. ANWB AutoMaatje is van buurtgenoten voor minder-mobiele buurtgenoten. De ANWB biedt ANWB AutoMaatje aan vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, vrijwilligers en deelnemers hoeven geen ANWB-lid te zijn.

De maatregelen betreffende de verspreiding van het coronavirus raken ook ANWB AutoMaatje. We hebben passende maatregelen genomen om het aantal besmettingen en reisbewegingen terug te dringen. Onze partners hebben we geadviseerd geen ritten meer aan te nemen. Bij hoge uitzondering kunnen er nog wel noodzakelijke ritten aangevraagd worden. Wat zijn noodzakelijke ritten?

  • Ritten op medisch gerelateerde gronden: ritten voor afspraken bij ziekenhuis, huisarts, fysiotherapie e.d.
  • Ritten op sociale gronden: zoals incidenteel bezoek bij partners in ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis.

Wil je daar meer over weten neem dan contact op met je lokale ANWB AutoMaatje. De contactgegevens vind je op de kaart.

ANWB AutoMaatje: buurtgenoten rijden voor minder-mobiele buurtgenoten met hun eigen auto tegen een kleine onkostenvergoeding. Deelnemers vragen telefonisch een ritje aan bij de lokale coördinator en lokale vrijwilligers vervoeren, met hun eigen auto tegen een kleine bijdrage in de kosten, deze deelnemers (minder-mobiele buurtgenoten die geen redelijk alternatief hebben).

Iedereen die minder mobiel is, waarvoor het zelf regelen lastig is en waarvoor geen redelijk alternatief voorhanden is, kan gebruik maken van ANWB AutoMaatje. ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die buiten de bestaande regelingen vallen. ANWB AutoMaatje kent geen vervoersplicht, het levert aanvullend vervoer.

Ja, de ANWB wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk mobiel blijven en kunnen blijven deelnemen aan het sociaalmaatschappelijke verkeer. De ANWB biedt ANWB AutoMaatje aan vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, vrijwilligers en deelnemers hoeven geen ANWB-lid te zijn.

Stuur een e-mail naar automaatje@anwb.nl

Vanaf het moment dat de gemeente en de lokale Welzijnsorganisatie hebben besloten om samen met de ANWB een ANWB AutoMaatje locatie te openen, duurt het doorgaans 10 weken voordat de eerste ritten verzorgd kunnen worden.

Voor een succesvol ANWB AutoMaatje programma is de betrokkenheid van drie lokale partijen noodzakelijk. De gemeente stimuleert en garandeert continuïteit, professionele coördinatie (20 uur per week) wordt verzorgd door Welzijn of Vrijwilligerscentrale en lokale vrijwilligers rijden voor plaatsgenoten. Als u wilt informeren naar de mogelijkheid om ANWB AutoMaatje in uw gemeente op te starten, dan is contact leggen met een van deze drie partijen een goed beginpunt. Zodra de lokale partijen het eens zijn, schuift ANWB AutoMaatje aan om het programma uit te rollen. Meer informatie over ANWB AutoMaatje is aan te vragen via automaatje@anwb.nl

In de beginfase kun je met 15 vrijwillige chauffeurs een ANWB AutoMaatje locatie opstarten.

In eerste instantie wordt een verbintenis van een jaar aangegaan tussen de ANWB, gemeente en de lokale welzijnsorganisatie. Daarna volgt een evaluatie en wordt gekeken hoe het programma ter plekke draait. De intentie is echter wel om een ANWB AutoMaatje meerdere jaren op een locatie te laten draaien zodat het kan blijven voorzien in de mobiliteitsbehoefte van minder-mobiele Nederlanders.