Partner worden van ANWB AutoMaatje

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Sinds de start van ANWB AutoMaatje in 2015 is er veel belangstelling van gemeenten. Inmiddels is AutoMaatje in een derde van de Nederlandse gemeenten actief.

Dochter met vader

A​​​​​​NWB AutoMaatje is een beproefd concept met inzet van vrijwilligers. Met ANWB AutoMaatje worden minder mobiele personen geholpen met vervoer en komen mensen uit een sociaal isolement als dat het geval is.

 • Dit wordt gesteund vanuit de politiek
 • Dit voldoet aan alle wettelijke eisen

Wat mag je verwachten van ANWB AutoMaatje

 • Gratis gebruik van ANWB AutoMaatje plannings- en relatiesoftware.
 • Training en workshop bij het opzetten van een ANWB AutoMaatje.
 • Handleiding met voorbeelddocumenten voor de dagelijkse praktijk.
 • Materialen zoals aanmeldingsformulieren en bonnenboekjes.
 • Helpdesk vanuit ANWB ter ondersteuning van de uitvoering.
 • Begeleiding en uitwisseling van 'best practices'.
 • Landelijke en regionale campagnes om AutoMaatje onder de aandacht te brengen van de ANWB leden en de rest van Nederland, daar waar mogelijk. 
 • ANWB stelt een (communicatie)toolkit ter beschikking die je kunt inzetten om AutoMaatje bekend te maken bij je doelgroepen (deelnemers, vrijwilligers, pers, etc). 

Doordat wij al onze kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stellen, kun je lokaal snel van start (vaak binnen 2 maanden). ANWB AutoMaatje is zo ontworpen dat de spelregels duidelijk zijn voor deelnemers en chauffeurs.
 

Dit heb je nodig om ANWB AutoMaatje te implementeren binnen je gemeente

 • Steun van je wethouder en beleidsambtenaar.
 • Een professionele coördinator als verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken.
 • Goede telefonische bereikbaarheid tijdens werkdagen.
 • Bij de start ongeveer 15 chauffeurs die met hun eigen auto voor ANWB AutoMaatje willen rijden.
 • Installatie van de relatie- en planningssoftware van ANWB AutoMaatje. Deze stelt ANWB ter beschikking.
 • Een vrijwilligersverzekering van VNG (of vergelijkbaar).

Wil je met ANWB AutoMaatje je minder mobiele plaatsgenoten helpen of wil je meer informatie?
Stuur een e-mail naar: automaatje@anwb.nl.