Selectiecriteria ANWB Fonds

Je project moet voldoen aan een aantal selectiecriteria.  

Check deze, samen met de algemene voorwaarden eerst voordat je de vragenlijst invult.

 • Aanvragen mogen alleen worden gedaan door een organisatie in het Koninkrijk der Nederlanden waar ook de activiteit moet worden uitgevoerd.
 • Het project moet een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij
 • Het project mag nog niet zijn gestart en moet binnen 1 jaar worden gerealiseerd
 • Het project moet een blijvende waarde hebben (en geen tijdelijk karakter) 
 • Het project moet breed toegankelijk zijn voor de samenleving en geen doelgroepen intentioneel uitsluiten
 • Het project mag niet het afgelopen jaar al een toewijzing voor donatie van de ANWB hebben ontvangen
 • Het project moet een realistische financiële onderbouwing hebben
 • Het project mag niet commercieel van aard zijn
 • Het project mag geen andere fondsen ondersteunen
 • De organisatie staat garant voor instandhouding van het projectresultaat na realisatiefase en beschikt over voldoende middelen voor reguliere exploitatie

Naast de algemene criteria moet het project/initiatief voldoen aan minimaal één van de volgende specifieke criteria:

Verkeersveiligheid

 • Het project vergroot de verkeersveiligheid
 • Het project leidt tot veiliger en/of duurzamer gedrag van verkeersdeelnemers

(Duurzame) mobiliteit

 • Het project geeft handelsperspectief voor (duurzame) mobiliteit
 • Het project vergroot de mogelijkheden tot mobiliteit voor groepen mensen die noodgedwongen minder mobiel zijn

Iedereen eropuit

 • Het project vergroot de toegankelijkheid van gebouwen en gebieden die van belang zijn voor de vrijetijdsbesteding. Indien het project deel uitmaakt van een verbouwing of restauratie kan alleen voor dit specifieke onderdeel (vergroten van de toegankelijkheid) een aanvraag worden ingediend.
 • Het project leidt tot verbetering van cultuurhistorische informatie aan bezoekers

Welke projecten/initiatieven komen per definitie niet in aanmerking voor een ANWB-bijdrage

 • Projecten/initiatieven in de sfeer van aankoop en nieuwbouw  van huisvesting
 • Restauraties van kerken, molens, kastelen en vergelijkbare cultuurhistorische objecten
 • Projecten in de sfeer van media (bijvoorbeeld boeken, apps, websites).
 • Evenementen, (kortlopende) tentoonstellingen, festivals, congressen, wedstrijden en prestatietochten (met een tijdelijk karakter)
 • Individuele (sponsor)acties zoals de Roparun of de Alpe d’HuZes
 • Kunstprojecten waaronder ook monumenten
 • Collectievorming van musea