Veelgestelde vragen

'Jouw persoonsgegevens en de ANWB'

Wil je weten welke gegevens wij van je hebben? Log dan in op de beveiligde omgeving van Mijn ANWB. Hier vind je een overzicht van de gegevens die de ANWB van jou heeft. Heb je nog geen ANWB-inlogaccount? Geen probleem, je maakt er hier eenvoudig een aan.

Heb je geen ANWB-inlogaccount en wil je er ook geen een aanmaken? Dan kun je per brief je gegevens opvragen. Zorg wel dat je een kopie van een geldig identificatiebewijs meestuurt, anders kunnen we helaas niet aan jouw vraag voldoen. Onder geldig identificatiebewijs verstaan wij een kopie van een geldig paspoort of geldig rijbewijs. Zorg wel dat je BSN-nummer en foto zijn doorgestreept. Wij hebben deze informatie niet nodig. Stuur je brief naar:

ANWB Leden Service Center
Postbus 93200
2509 BA Den Haag

Wanneer we het over ANWB Verzekeren hebben, hebben we het over onze dochteronderneming Unigarant. Om te weten te komen welke gegevens Unigarant van je heeft, kun je terecht op Mijn Verzekering

Onder ANWB Reizen vallen verschillende dochterondernemingen en organisatieonderdelen, waaronder: Fox Vakanties B.V., Pharos Reizen van ANWB B.V.,  Travelhome B.V., ANWB Leden- en Kampeerreizen B.V., Land van ANWB, ANWB Golf B.V. en ANWB Reizen Beheer. Om te weten te komen welke gegevens zij van je hebben, kun je terecht op de beveiligde omgeving van Mijn ANWB Reizen

Wij vragen jouw toestemming om cookies te plaatsen op jouw computer, zodat we hiermee onze website beter kunnen laten werken en beter inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Zo kunnen wij jou beter van dienst zijn, bijvoorbeeld door je aanbiedingen te doen die verband houden met je interesses. Voor meer informatie ga naar het cookie statement.

Wij mogen jouw persoonsgegevens voor een aantal redenen verwerken. Een daarvan is wanneer wij deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met jou te sluiten en deze uit te voeren. Bijvoorbeeld als de Wegenwacht jou helpt langs de kant van de weg op basis van een door jou afgesloten Wegenwachtpakket Standaard Nederland. 

We mogen ook jouw persoonsgegevens verwerken wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing. Dit is een vorm van marketing waarbij een bedrijf direct in contact treedt met individuele (potentiële) klanten. Maar ook wanneer wij jouw persoonsgegevens uit verschillende ANWB-bronnen met elkaar koppelen. Denk hierbij aan het koppelen van jouw aankoopgegevens met jouw lidmaatschapsgegevens zodat wij passende aanbiedingen kunnen doen. We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor analyse-doeleinden die niet leiden tot passende aanbiedingen.  

Een andere reden waarom wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is op basis van een wettelijke plicht of een algemeen belang. Als jij je bijvoorbeeld in een acute medische situatie bevindt, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je medisch te helpen. 

Wanneer nodig, dan vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij jouw e-mailadres willen gebruiken voor het sturen van een nieuwsbrief of wanneer wij bepaalde cookies willen gebruiken om jouw surfgedrag te kunnen volgen.

Voor een compleet overzicht verwijzen we je naar ons privacy statement 

Wanneer nodig, verstrekken wij in een aantal gevallen je persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten gerelateerd aan de overeenkomst. Wij schakelen alleen externe partijen in wanneer wij hen nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Om een goede dienstverlening te waarborgen, laten wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren door derden. De externe partijen mogen jouw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst, zoals bijvoorbeeld aan lokale autoriteiten. Wij zullen je persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen.

Soms werken wij ook in opdracht van bepaalde partijen, zoals verzekeraars. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan deze partij uit hoofde van onze opdracht.

In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen dat ANWB op grond van de wet verplicht is om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zich voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient.

De meeste persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EU. Soms is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de EU, bijvoorbeeld in het geval van een reisovereenkomst. ANWB zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Wanneer jouw gegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de EU, dan maakt de ANWB gebruik van landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen of gebruikmaken van EU-standaard clausules.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

We gebruiken jouw e-mailadres voor nieuwsbrieven als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Heb je jouw interesses en voorkeuren aangeven, dan proberen wij de nieuwsbrief zoveel mogelijk hierop toe te spitsen. Wanneer je deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kun je je kosteloos uitschrijven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief of door dit aan te geven in de beveiligde omgeving van Mijn ANWB.

Heb je je aangemeld voor een nieuwsbrief van een van onze reisdochters en wil je je afmelden, dan kun je dit aangeven via mijn.anwbreizen.nl

Veel van jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar in de beveiligde omgeving van Mijn ANWB. Je vindt hier een overzicht van je gegevens en informatie over je factuur, lidmaatschap en producten en diensten die je bij ons hebt afgesloten. Hier kun je ook eventuele wijzigingen doorgeven.

Heb je nog geen Mijn ANWB-inlogaccount? Geen probleem, je maakt er hier eenvoudig een aan.
 

Veel van jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar in de beveiligde omgeving van Mijn ANWB. Als de persoonsgegevens niet juist zijn, kun je deze zelf aanpassen. Heb je een specifiek verzoek tot bijvoorbeeld inzage, verwijderen of tijdelijk beperken kun je dit hier ook kenbaar maken. Zodra wij het verzoek hebben ontvangen, ontvang je een bevestiging. Wanneer wij gegronde reden hebben om niet mee te werken aan je verzoek, dan zullen wij dat mededelen.

Wil je een specifiek verzoek indienen, dan verifiëren wij jouw persoonsgegevens aan de hand van een identiteitsbewijs dat je via de beveiligde omgeving van Mijn ANWB kunt uploaden. Wij gaan heel zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en willen er zeker van zijn dat jij de persoon bent die het verzoek bij ons indient. Wij adviseren je wel dringend om je Burgerservicenummer (BSN) en foto onherkenbaar te maken. Wij hebben deze informatie niet nodig. Wij verwijderen je identificatiebewijs nadat wij je geïdentificeerd hebben.

Als jouw verzoek niet duidelijk is of als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens jouw verzoek betrekking heeft, dan kunnen wij je vragen om jouw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van jouw verzoek op totdat je ons de extra informatie hebt verstrekt. 

Wanneer je geen verzoek wilt indienen via de beveiligde omgeving van Mijn ANWB, dan kun je een brief met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs, verberg zelf je BSN-nummer en foto) sturen naar: 

ANWB Leden Service Center        
Postbus 93200                
2509 BA Den Haag    

Er zijn regelmatig e-mails in omloop die niet afkomstig zijn van de ANWB. Deze mails vragen om de betaling van een factuur of bieden korting of een winactie aan. In deze zogenaamde ‘phishing mails’ worden de naam, het logo en beeld van de ANWB misbruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen of om je geld afhandig te maken.

Zo herken je een e-mail van de ANWB

  • Facturen zijn afkomstig van ANWB Document Services
    anwbservice@docservices.anwb.nl
  • Kun je de links bekijken zonder erop te klikken? Deze verwijzen naar
    docservices.anwb.nl
  • De bijlage is een pdf-bestand
  • Bekijk of download een voorbeeld van de begeleidende e-mail

 

Bij twijfel kun je het beste de factuur in de persoonlijke en beveiligde omgeving van Mijn ANWB bekijken en betalen. Als je jouw ANWB-correspondentie liever per post wilt ontvangen, dan kun je dat ook in Mijn ANWB aangeven.

Creditcard en frauduleuze e-mail
Heb je een creditcard van de ANWB, dan kun je ook te maken krijgen met frauduleuze mails die gaan over de creditcard. Heb je een mogelijk frauduleuze mail ontvangen en twijfel je over de echtheid, stuur de mail dan door naar valse-email@icscards.nl. ICS kan je verder helpen.

Meer informatie over phishing? Klik hier.

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met ons Leden Service Center via ons contactformulier

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy-gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.