Oude Maasroute

Nederland, Zuid-Holland, Dordrecht

87
14
88
12
49
48
47
46
75
42
41
85
40
35
34
19
26
27
15
25
94
01
89
03
04
80
81
05
06
07
08
38
57
13
58
17
19

De route start bij het drukst bevaren drierivierenpunt van ons land, waar Oude Maas, Noord en Beneden Merwede samenkomen. Van de oudste havenstad van Holland fietst u via de Biesbosch, de Hoeksche Waard en IJsselmonde naar de grootste Europese Haven van dit moment. Een groot deel van het groene gebied heeft zijn bestaan te danken aan de Sint-Elisabethsvloed in 1421, toen er een groot zoetwatergetijdengebied ontstond. Aan het eind van de fietstocht neemt u heel toepasselijk de Waterbus terug naar het beginpunt – een belevenis!

Let op: dit is een route waarbij je van A naar B fietst. Start en eindpunt zijn dus niet hetzelfde!
Ga op het eind bij knooppunt 17 verder richting knooppunt 19, Veerkade naar het water, wordt na de bocht Willemskade. Op de kade (halte Erasmusbrug) kunt je vervolgens de Waterbus nemen, terug naar het startpunt van de route. Meer informatie en dienstregeling op www.waterbus.nl.

Tot de 14e eeuw was Dordrecht de belangrijkste stad van Holland. Door zijn gunstige ligging was de stad rijk geworden van de handel in wijn en hout. Door de 'stapelplicht' moesten vervoerde goederen in de stad verhandeld worden. Veel overgebleven pakhuizen zijn nu prachtig verbouwd. Nog steeds is het een stad aan het water en zijn er havens. Sinds januari 2013 zijn deze onderdeel van het Rotterdamse haven- en indrustriecomplex. Internationaal heeft 'Dordt' een sterke naam op het gebied van baggerwerken.

Vanuit de stad fietst u bijna direct de Hollandse jungle in, de Biesbosch. Dit uitgestrekte zoetwatergebied bestaat uit wetlands die zijn opstaan na de Sint-Elisabethvloed in 1421. Door de werking van eb- en vloed ontstond een ruig natuurgebied met grienden, rietkragen en kreken. Door de uitvoering van de Deltawerken viel het getij sterk terug. Desondanks is er in dit unieke natuurgebied nog steeds veel te zien. Het bezoekerscentrum in de Merwelanden beschikt over kano's en fluisterboten en er is een uitspanning met terras (www.biesboschcentrumdordrecht.nl).

De Hoekse Waard bestaat uit ongeveer zestig polders die vanaf de 14e eeuw zijn ontstaan. De vele dijken zijn bijna allemaal nog aanwezig. Kenmerkend voor dit gebied zijn de langgerekte akkers, de hoge rijk beboomde dijken en de oude kreken. Buitendijks sieren slikken, gorzen en grienden het eiland, dat sinds 2005 een van de twintig nationale landschappen van Nederland is.

De kleinste open haven van Nederland vindt u in Puttershoek. Na de watersnoodramp van 1953 werden vrijwel alle huizen op het direct aan de Oude Maas gelegen Weverseinde afgebroken om de dijk op deltahoogte te kunnen brengen. De 16e eeuwse haven is bewaard gebleven. Het voormalige gemeentehuis (1835), het Veerhuis (1926) en de oude kerktoren geven nog een aardig beeld van het vroegere Puttershoek.

Op het eiland IJsselmonde komt u brede buitendijkse gronden tegen: de grienden. Deze door getijdenverschil ontstane vlaktes van zand en klei raakten begroeid met wilgen, die bij vloed bijna geheel onder water staan. De Carnisse en Rhoonse grienden worden nog steeds op traditionele wijze beheerd. De wilgentakken worden gebruikt om manden van te maken. Ook kijgen de olifanten van diergaarde Blijdorp takken om op te knabbelen.

Langzaam maar zeker laat u de natuur achter u en betreedt u een heel andere wereld: de Rotterdamse haven. Verwonder u over de immense hoeveelheid containers die in de Waalhaven overgeslagen worden. Het gebied is sterk in ontwikkeling.