Landtongroute

Nederland, Zuid-Holland, Rozenburg

28
96
55
98
99
28

De tien kilometer lange en slechts 200 meter brede landtong biedt een ongeëvenaarde cocktail van ervaringen. Aan weerskanten varen joekels van schepen over de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. Aan de havens achter het kanaal staan indrukwekkende installaties voor de opslag en verwerking van olie. Voor de fietser vermengen zich geuren van bloemen en bitumen, het geluid van metaal en meeuwen en beelden van kranen en natuur.

NB: volg de aanvullende routebeschrijving! Een groot deel van de route kan niet over knooppunten worden gereden.

Werkzaamheden Blankenburgtunnel
Vanwege werkzaamheden is er net voor knooppunt 99 een omleiding d.m.v. gele borden via een alternatieve route naar knooppunt 28. De route is hierdoor ca. 1,5 km korter.

 

Fietsveiligheid route-informatie: 
Met een zware e-bike is het onverstandig om bij het uitkijkpunt aan het einde van de Noordzeeweg (na de keerlus omhoog) het steile zandpad omlaag te nemen! Fiets gewoon dezelfde weg terug als je gekomen bent en pak dan de route op richting knooppunt 55 (eerste windmolen rechtsaf).

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.), mits je rekening houdt met bovenstaande.

• Fiets van het startknooppunt 28 naar 96. Volg de bordjes richting knooppunt 55, tot voorbij de Maeslantkering.
• Waar de het bordje ‘knooppunt 55 linksaf’ wijst rechtdoor het fietspad blijven volgen, langs de Nieuwe Waterweg tot het einde van de landtong.
• Rond de keerlus en weg volgen (Noordzeeweg), omhoog. Bovenop heuvel zandpad links omlaag (let op: steil! stap desnoods af of volg het advies bij de e-bike-informatie) en rechtsaf de weg terug volgen.
• Bij de eerste windmolen rechtsaf (ri knooppunt 55) en direct weer linksaf (vóór het water) en verder over Scheurhaven met uitzicht op het Calandkanaal (rechterhand).
• Bij de Maeslantkering stukje fietspad. Je hebt nu de keuze tussen de asfaltweg of het halfverharde pad langs het water. Ook het halfverharde pad komt weer uit op de asfaltweg (Noordzeeweg). Deze volgen tot je rechtsaf een fietspad op kunt. Deze komt uit bij knooppunt 98.
• Vanaf knooppunt 98 via 99 weer naar 28.

Rozenburg is vanaf eind 16e eeuw ontstaan door het bedijken van zandplaten in de Maasmonding. Tot na de oorlog was het een grotendeels agrarisch eiland. Begin jaren 50 werd ten oosten van het dorp het havengebied Botlek aangelegd, vanaf 1957 verrees aan de andere kant de Europoort. De vorm en het uiterlijk van het eiland veranderden volledig. Veel land werd weggegraven tot Petroleumhaven of kanaal; het vroegere hoofddorp Blankenburg verdween.

De landtong is in de jaren 60 ontstaan bij het graven van het Calandkanaal. Een deel van de weggegraven aarde is gebruikt om een afscheiding te maken tussen de Nieuwe Waterweg en het kanaal. Dankzij de landtong komt er geen slibhoudend rivierwater in het kanaal en de havens. De landtong is te smal voor industrie, waardoor de natuur zich spontaan kon ontwikkelen.

Je passeert de helft van de Maeslantkering. Sinds 1997 kunnen deze 180 meter lange witte arm en zijn spiegelbeeld aan de overkant samen bij extreem hoog water de Nieuwe Waterweg afsluiten om de Rotterdamse regio te behoeden voor een watersnood.

De heuvel vlak voor het einde van de landtong bestaat uit vliegas, een restproduct dat overblijft na het verbranden van huisvuil, afgedekt met folie en aarde. Geniet bovenop van het geweldige uitzicht: aan de noordkant de Nieuwe Waterweg en alles wat er vaart, in zuidwestelijke richting de Maasvlakte, in het zuiden en westen de olietanks en raffinaderijen aan de Petroleumhavens en vooral veel water. Een plek bij uitstek om schepen te spotten.

Op het breedste deel van de landtong ontwikkelt zich een mooi natuurgebied, waar u ook een stukje doorheen kunt fietsen. Er is onder andere een steile, onbegroeide nestwand voor oeverzwaluwen; hun één meter diepe nesten liefst hoog en onbereikbaar voor vijanden. Schotse hooglanders grazen tussen de begroeiing. Daaronder bevinden zich lekkere eetbare kruiden, zoals wilde rucola, vlierbloesem of rozenbottels.

Bij het naderen van de Calandbrug zie je rechts aan de overkant het 1750 meter lange en 25 meter hoge Calandscherm. Al die bolle platen vormen samen een windscherm speciaal voor de hoge en daarom zijwindgevoelige autoschepen die hier naar de Brittanniëhaven varen.

Aan de oostkant van de route ligt het Botlekgebied. In het oog springende bedrijven zijn AVR, waar afval wordt omgezet in energie en compost, en Keppel Verolme, een reparatiewerf voor schepen en booreilanden. Hier liggen vaak meerdere enorme gevaartes te wachten op een onderhoudsbeurt.