Delflandroute

Nederland, Zuid-Holland, Delft

52
01
57
58
64
65
69
68
63
81
61
56
55
54
53
85
52

Ze noemen Midden-Delfland wel het 'kleine groene hart'. Het is een beschermde groene enclave in de Randstad tussen de Glazen Stad van het Westland en Delft, Rotterdam en Schiedam. En tijdens deze route realiseer je je dat dit veenweidegebied met zijn sloten vol kwakende kikkers, wilgen en monumentale boerderijen een kostbaar kleinood is. Vrijwel overal is vanuit een ooghoek een spoorbaan, een autoweg of oprukkende hoogbouw te zien. Het is het laatste stukje oer-Hollands landschap tussen de Rotterdamse en Haagse bebouwing.

N.B. Als u start vanuit het Centraal Station Delft is het onnodig om eerst naar knooppunt 52 te rijden (ligt 100 m naar links). U kunt vanaf de voorzijde van het station direct rechtsaf richting knooppunt 01 fietsen.

Wij hebben in Nederland verschillende Schieën, en de Delftse Schie is de oudste ervan. Hij stroomde indertijd van Delft naar de Nieuwe Maas, zodat schepen de stad in en uit konden varen. Alle Delftenaren gelukkig. Maar dat veranderde in de 12e eeuw.Door inpoldering kwam de monding van de Schie zuidelijker te liggen en werd het kanaal verlengd met de Schiedamse Schie. Nu waren de Schiedammers tevreden. Ze legden een dam aan en lieten iedere passant tol betalen. Delft was gebelgd en sloeg in 1389 opnieuw aan het graven. Net lángs Schiedam, allicht. Hiermee was de Delfhavense Schie een feit. De bedrijvige Delftse Schie van vandaag herinnert eraan hoe middeleeuwse steden elkaar een hak konden zetten.

De route kruist het tracé van een omstreden schakel in de A4. In 1976 heeft Rijkswaterstaat het verhoogde zandlichaam voor de weg al gestort, maar daarna stagneerde de aanleg door protesten van milieuorganisaties, boeren en omliggende gemeenten. De in 2010 aangenomen crisis- en herstelwet heeft ervoor gezorgd dat de A4 door Midden-Delfland alsnog kon worden aangelegd.

(Direct na knooppunt 56 in Schipluiden rechtsaf) Van haltegebouw van de Westlandse Stoomtram Maatschappij tot Museum het Tramstation. Ziehier de historie van het stationsgebouw in een notendop. Het pand is gerestaureerd en heeft bijzondere elementen uit de late jugendstil. Binnenin zijn uiteraard vele voorwerpen uit de tijd van de tram te zien. In de Keenenburgkamer worden archeologische vondsten tentoongesteld uit het ertegenover liggende, voormalige kasteel Keenenburg (Schipluiden Otto van Zevenderstraat 2, www.tramstation schipluiden.nl, wo, za en de 1ste zo van de maand geopend van 14-16 uur, entree gratis).

Ooit bestond Kasteel Keenenburg uit een kloeke donjon en een grote voorburcht. Beide gebouwen telden drie verdiepingen en waren omgracht. Maar in 1798 is de burcht gesloopt. Bij opgravingen tussen 1966 en 1989 bleken de oudste delen te stammen uit de 14e of 15e eeuw. Een deel van kasteel Keenenburg is gereconstrueerd op de resten.

Ongeveer 300 m links ligt op een kleine terp ’t Woudt, een gehucht met slechts enkele boerderijen, een oude schoolmeesterwoning en een eenbeukig,13e-eeuws kerkje. De naam ’t Woudt herinnert aan de dichte moerasbossen ten tijde van de ontginning.