De Hoek-route

Nederland, Zuid-Holland, Puttershoek

34
35
36
37
30
31
23
22
21
32
34

De naam Puttershoek voert terug tot de vroege middeleeuwen. Bij een bocht in de zeedijk lag hier het gehucht Den Hoecke. Hoeck is een oud woord voor bocht. Later kwamen deze streken in handen van de heeren van Putten. Vandaar Puttershoek. Andere verbanden zijn: een hoeck is een oude vishaak, de hoek omgaan betekent het zeegat uitvaren en de lokale ambachtsheer heette Pieter. Wellicht werd Pietershoeck verbasterd tot Puttershoek.

Tip: bij het startpunt is een kleine parkeerplaats aan het begin van de Molendijk bij de waterkolk recht tegenover het gemaal (aan de kant van de molen). Deze P is niet zichtbaar op het kaartje. Een grote betaalde parkeerplaats vind je bij Recreatieoord Binnenmaas (Vrouwe Huisjesweg 1, 3271 LX Mijnsheerenland). Vanaf de parkeerplaats gaat u dan rechtsaf richting knooppunt 32.

 

Fietsveiligheid route-informatie: geen bijzonderheden.

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.).

Elk najaar hing in Puttershoek tijdens de bietencampagne de zoete geur van suiker. Dagenlang voerden vrachtwagens en schepen tonnen suikerbieten aan. De fabriek verwerkt sinds 2004 geen bieten meer, maar produceert alleen nog poedersuiker en suikerklontjes. Iets ten noorden van de route staat aan de 16e-eeuwse haven het monumentale pand van Café Het Veerhuys waar schaatskampioen Kees Verkerk is geboren. De ronde stenen korenmolen De Lelie (1836) maalt nog altijd graan (open za 10 -17 uur).

Het buitendijkse natuurreservaat Polder Groot Koninkrijk (108 ha) bestaat uit natte rietlanden en drassige grasgorzen. In het najaar strijken hier duizenden ganzen, eenden en steltlopers neer om te overwinteren. In het voorjaar nemen weide- en watervogels hun plaats in om er te broeden.

Vijf boerderijen in buurtschap Mookhoek gingen tegen de vlakte voor de aanleg van de HSL, waar nu supersnelle treinen met 300 km per uur voorbijflitsen richting Amsterdam, Brussel en Parijs. In Schenkeldijk staat aan de Zweedsestraat een rijtje Zweedse noodwoningen. Een geschenk van het Zweedse Rode Kruis na de watersnoodsramp. Ze werden in 2003 in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Het Oude Land van Strijen is uitgeroepen tot natuurreservaat voor weidevogels en foeragerende wintergasten (ganzen). Veel gronden zijn inmiddels al in handen van Staatsbosbeheer. In het natte grasland vinden weidevogels volop wormen, insecten en ander voedsel (anders dan op het akkerland van de kleigronden).

De Ritselaarsdijk kreeg in 2003 een nominatie voor de mooiste plek van Nederland (NCRV-tv). Het is een hoge, brede dijk met aan één zijde machtige knotwilgen en aan de andere kant fruitbomen. De Munikkenweg verwijst naar de Utrechtse kloosterlingen die kort na de St.-Elizabethsvloed (1421) een dam in de Maas legden en het verdronken land opnieuw bedijkten. Hoog boven Westmaas torent Korenmolen Windlust (1864), een ronde stenen molen op een stelling.

Mijnsheerenland heeft een opvallend aantal monumenten. Het Hof van Moerkerken is een laatmiddeleeuws omgracht landhuis, waar de ambachtsheer resideerde. Rond 1900 kwamen hier kunstenaars inspiratie opdoen onder wie Frederik van Eden. Aan de Hoflaan staat een aantal kapitale boerderijen zoals Vrederust (1862). De oudste boerderij (Hofweg 7) dateert van de 16e eeuw. Villa Beukenhof (Hofweg 15) was de burgemeesterswoning.

De Oostmolen (1731) is een houten wipwatermolen met een zwartgeteerd bovenhuis, een rietgedekte romp en – uitzonderlijk – een authentiek scheprad. De molen bracht overtollig water uit de polders over naar de Binnenbedijkte Maas. Vrijwel alle andere overgebleven molens in de Hoekse Waard zijn graanmolens.

Maasdam dateert van 1270 toen een dam met sluizen in een zijarm van de Maas werd gelegd. In Puttershoek liggen woonboten in de Boezemvliet, een zeldzaamheid buiten de grote steden.