Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Opzegging jaarplaats stacaravan

Vraag gesteld door op 14 januari 2023

Onlangs zijn wij op de hoogte gesteld door de directie van camping Moeke Mooren van het volgende:

(Uit de brief van 19-12-2022)
......Eerder bent u geïnformeerd over een mogelijke herontwikkeling / revitalisatie van
onze campings. Een herontwikkeling / revitalisatie is, gelet op de huidige staat en
wijze van exploitatie van de campings onvermijdelijk en ook noodzakelijk. Op welke
wijze die herontwikkeling / revitalisatie zal worden gerealiseerd, wordt nog
onderzocht. Op dit moment zijn er nog geen concrete en uitvoerbare plannen. In
overleg met overheidsinstanties wordt er gekeken naar wat haalbaar is en wat voor
ons familiebedrijf een toekomstbestendig plan is. Naast het toekomstbestendig
maken, is mede van belang, vitaliteit, (brand)veiligheid, infrastructuur alsook de
campings in lijn brengen met de geldende overheidsregels. Dit behoeft de nodige
professionele aandacht.
Dit alles betekent dat wij het voornemen hebben - in de loop van 2023 – uw vaste
jaarplaats op camping Moeke Mooren en camping Molenstrand op te zeggen. Alle
jaarplaatsen zullen dan in 2023 worden opgezegd. Een deel van camping
Molenstrand zal mogelijk een nieuwe huurovereenkomst aangeboden krijgen.
Hierover volgt later nadere informatie.

Kort en goed:
Voor 2023 geven wij de garantie dat u recreatief gebruik kunt blijven maken van uw
jaarplaats zoals te doen gebruikelijk (uiteraard mits voldaan is aan o.a. de betaling
van factuur).
In 2023 ontvangt u naar alle waarschijnlijkheid een opzegging van uw jaarplaats met
in achtneming van de regelgeving omtrent het opzeggen van een jaarplaats.
In 2024, of zoveel eerder als mogelijk, dienen dan de betreffende jaarplaatsen
bezemschoon te worden opgeleverd.
Wanneer uzelf uw jaarplaats wenst op te zeggen zijn wij - zonder daartoe verplicht te
zijn en zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleend - bereid om met u mee
te denken en te zoeken naar praktische oplossingen aangaande de ontruiming......

Aangezien de directie zich beroept op de Recron voorwaarden en de ANWB deze mede heeft opgesteld is mijn vraag aan u of zij dit binnen de gestelde termijnen (2024, of zoveel eerder)kunnen doen. Aangezien er nog geen concrete plannen en vergunningen zijn lijkt mij, volgens de Recron voorwaarden, dat zij niet zomaar kunnen stellen dat de staplaatsen in 2024 bezemschoon opgeleverd moeten worden.
Stel zij zeggen de de plaatsen op in mei 2023, mits er vergunningen en concrete plannen zijn, dan moet ik in mei 2024 de plaats bezemschoon opleveren. Hebben zij geen vergunningen en concrete plannen dan hoef ik dit niet. Klopt dat?
 

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

 

Onlangs bent u per brief op de hoogte gesteld dat de camping, waarop u een jaarplaats huurt, plannen heeft om het terrein te herontwikkelen /revitaliseren. Er wordt aangegeven dat er nog geen concrete en uitvoerbare plannen zijn. Er wordt gekeken naar de haalbaarheid om de camping  toekomstbestendig te maken.  Wel laat de ondernemer u alvast weten dat hij het voornemen heeft om in de loop van 2023 de vaste jaarplaatsen op te zeggen, met inachtneming van de regelgeving omtrent het opzeggen van een jaarplaats. In 2024 dienen dan de betreffende jaarplaatsen bezemschoon te worden opgeleverd. Uw vraag is of de ondernemer handelt in strijd met de Recron-voorwaarden als hij in 2023 de jaarplaats opzegt terwijl er nog geen vergunningen en concrete plannen zijn. 

Artikel 11

Beëindiging door de ondernemer is geregeld in artikel 11:
artikel 11. lid 1.h Recron-voorwaarden:
De ondernemer kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen indien de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van ) het terrein ten uitvoering gaat brengen waarvoor de plaats van recreant, waarop een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is geplaatst , nodig is. Om tot opzegging te kunnen overgaan, moet de ondernemer een concreet en uitvoerbaar plan hebben in die zin dat een eventueel benodigde vergunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wel op redelijke termijn te verwachten is. 
artikel 11. lid 3 Recron-voorwaarden
Bij opzegging wegens herstructurering zoals vermeld onder sub h van het eerste lid dient de ondernemer een opzegtermijn van één jaar in acht te nemen voor afloop van het lopende overeenkomstjaar.

Recron-voorwaarden

De brief die u onlangs heeft ontvangen is een aankondiging van een voorgenomen herstructurering. Het is nog geen opzeggingsbrief. Ontvangt u in de loop van het jaar 2023 een opzeggingsbrief dan zal de ondernemer zich aan de Recron-voorwaarden moeten houden. Doet hij dat niet dan heeft u de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan. Komt u er niet uit met de ondernemer dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

In het kader van uw rechten bij herstructurering is ook artikel 12 van belang. 

Op onze website vindt u meer informatie over herstructurering.