Snorfietsen op de rijbaan in Amsterdam

Sinds maandag 8 april 2019, moeten snorfietser in het gebied binnen de Amsterdamse ring A10, met uitzondering van enkele verkeersaders, op de rijbaan rijden. Snorfietsers en hun passagiers zijn nu ook verplicht om een helm te dragen. Aan de maximumsnelheid van de snorfiets verandert niets – deze blijft maximaal 25 kilometer per uur. De ANWB is benieuwd naar de gevolgen van de maatregelen voor de Amsterdamse snorfietsers en automobilisten en zal dat bij leden peilen.

Verkeer, scooter in de stad, helm op

In de eerste acht weken helpen verkeersregelaars snorfietsers te wennen aan de nieuwe plaats op de weg. Daarna kunnen snorfietsers een boete krijgen. Let op, de boete voor het rijden op de verkeerde plaats op de weg of voor het rijden zonder helm bedraagt 95 euro, exclusief administratiekosten. Meer informatie over de maatregel vind je op www.amsterdam.nl/snorfiets 

 

Waar moet de snorfietser op de rijbaan rijden?

In Amsterdam moeten alle snorfietsen op de rijbaan rijden. Snorfietsers, bromfietsers en scooterrijders rijden het veiligst zo veel mogelijk rechts van het midden. Naast elkaar rijden en inhalen is niet toegestaan. Op sommige drukke straten waar een hoge maximumsnelheid geldt rijden snorfietsers nog wel op het fietspad. Dit wordt dan met nieuwe verkeersborden en wegmarkeringen aangegeven.
Bekijk de kaart (snorfiets naar de rijbaan)

Helmplicht; welke helm is toegestaan? 

Bij de nieuwe maatregel hoort een helmplicht. Dit geldt ook voor passagiers. Regelgeving stelt een aantal eisen aan de helm. Zo moet de helm goed passen en voorzien zijn van een keurmerk. Hier vindt je meer informatie over de juiste helm.

Nieuwe borden en markeringen

Snorfietsers en andere weggebruikers krijgen te maken met een aantal nieuwe verkeersborden en wegmarkeringen. Verkeersborden die gaan over snorfietsen zijn te herkennen aan een nieuw snorfietssymbool. Dit symbool is terug te vinden op verkeersborden en wegmarkeringen.

 
 Symbool voor snorfiets
Het witte onderbord geeft aan dat snorfietsen niet op
het fietspad mogen rijden, maar op de rijbaan.
Deze verkeersborden geven aan dat snorfietsen
van het fietspad naar de rijbaan moeten.
Het linker verkeersbord verwijst zowel snorfietsen als
bromfietsen en scooters naar de rijbaan, het rechter verkeersbord betreft alleen snorfietsen.
Blauwe wegmarkeringen geven aan waar snorfietsers
van het fietspad naar de rijbaan moeten gaan.

 

Waar moeten andere weggebruikers op letten

Automobilisten maken straks samen met bromfietsen, snorfietsen en speedpedelecs gebruik van de rijbaan. Snorfietsen en speedpedelecs rijden met een lagere maximumsnelheid op de rijbaan dan auto’s. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Pas daarom waar nodig je snelheid aan. Snorfietsers rijden rechts van het midden, net als speedpedelecs, bromfietsers en scooterrijders. Let op dat het inhalen van snorfietsers alleen is toegestaan als dat veilig is.

Verkeersborden en wegmarkeringen geven aan waar snorfietsen van het fietspad naar de rijbaan moeten gaan en omgekeerd. In sommige drukke straten met een hogere maximumsnelheid op de rijbaan rijden snorfietsen nog wel op het fietspad.

Wat doet de ANWB: de gevolgen voor leden peilen

De ANWB gaat de effecten van de maatregel op het Amsterdamse verkeer bij Amsterdamse leden peilen. Door de effecten van de maatregel bij snorfietsers, automobilisten en fietsers te peilen hopen we inzicht te krijgen in de gevolgen van de maatregel op de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor verschillende vervoerswijzen. Ook gaan we daarbij aandacht besteden aan de gevolgen van de maatregel op de snorfiets als vervoersmiddel. De uitkomsten van deze ledenpeiling zal onder de aandacht van de gemeente gebracht worden. 

De ANWB heeft bij het Amsterdamse gemeentebestuur bepleit deze maatregel niet in te voeren. Snorfietsen en speedpedelecs op de rijbaan leidt mogelijk tot onveilige situaties, een gevoel van onveiligheid in het verkeer en ergernis bij automobilisten. We betreuren het dat het Amsterdamse gemeentebestuur geen gehoor heeft gegeven aan deze oproep.

ANWB biedt nieuwe aanpak voor drukte in steden

Het verkeer in steden wordt steeds drukker en diverser. Dat gaat vaak ten koste van een prettig verblijfsklimaat en heeft toenemende verkeersonveiligheid als gevolg. De ANWB heeft samen met experts een ontwerpvisie ontwikkeld voor een andere inrichting van steden waardoor alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger worden. Inmiddels hebben Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg pilots uitgevoerd.

Meer informatie over de standpunten van de ANWB over verkeersveiligheid en bereikbaarheid vind je bij belangenbehartiging