Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fietshelm

Standpunt ANWB


Wat vindt de ANWB?
 

De ANWB is vóór het dragen van een fietshelm, maar op basis van vrijwilligheid

De ANWB signaleert dat het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers stijgt. De ANWB is om meerdere redenen groot voorstander van het bevorderen van fietsen en draagt daar ook actief aan bij. De stijging van het aantal slachtoffers onder fietsers is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Het  is dan ook dringend noodzakelijk om maatregelen te treffen. 

Onderzoek

In dat kader wordt ook het verplicht dragen van een fietshelm genoemd. Uit eigen, recent onderzoek weet de ANWB dat het draagvlak voor het verplicht dragen van een fietshelm onder fietsers nog altijd beperkt is. Veel fietsers zien het dragen van een helm als een belemmering om te fietsen en zouden weerstand bieden als een helm verplicht wordt. We willen voorkomen dat een helmplicht zou leiden tot verminderd fietsgebruik, want fietsen is immers gezond en draagt ook bij aan betere leefbaarheid en bereikbaarheid van steden. Liever zien wij maatregelen die bijdragen aan het voorkómen van ongelukken, bijvoorbeeld het veiliger maken van fietspaden door o.a. het weghalen van paaltjes en andere obstakels.

Een fietshelm kan de gevolgen van een ongeval wel verminderen. Hoofdletsel zal minder ernstig zijn als je valt en daarom adviseert de ANWB het dragen van een fietshelm, met name voor kinderen en andere kwetsbare groepen. 

Een helm zal echter geen ongelukken voorkómen. Om de verkeersveiligheid voor fietsers écht te verbeteren zijn andere maatregelen nodig, zoals het veiliger maken van de fietsinfrastructuur. Daarom pleit de ANWB al langer voor het veiliger maken van fietspaden en het scheiden van fietsers en voetgangers van zwaarder en sneller verkeer in stadscentra.

Om jonge kinderen te stimuleren om een fietshelm te dragen heeft de ANWB een samenwerkingsverband met de Edwin van der Sar Foundation. Daarnaast geeft de ANWB tips voor de aanschaf van de juiste (kinder)helm.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-08-2023)

Zie ook

Alles over fietshelmen
Vragen aan ANWB Experts over fietshelmen