Naar artikel

Maximum snelheid op fietspaden

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

We willen dat de haalbaarheid van het invoeren van een maximumsnelheid op fietspaden onderzocht wordt. Er moet namelijk meer aandacht komen voor de toenemende snelheidsverschillen op het fietspad binnen de bebouwde kom omdat:

  • De fietspaden daar smal en druk zijn;
  • er steeds grotere verschillen zijn qua massa en snelheid van voertuigen op de fietspaden;
  • er veel conflicten ontstaan. Wat ook past bij het signaal dat één op de vijf fietsers zich vaak en tweederde zich soms onveilig voelt op deze fietspaden (ANWB-panelonderzoek 2022);
  • omdat we het belangrijk vinden om fietsongevallen te voorkomen.

In 2022 heeft de ANWB onder haar ledenpanel onderzocht hoe de fietsveiligheid binnen de bebouwde kom wordt ervaren. Door snelheidsverschillen en snel langsrijdende voertuigen voelen fietsers zich onveilig. Een maximumsnelheid van 25 km/uur binnen de bebouwde kom wordt door 71% van de respondenten gezien als maatregel om de fietsveiligheid te verbeteren. Een maximumsnelheid van 20 km/uur binnen de bebouwde kom ziet bijna de helft van de respondenten als geschikte maatregel. Het handhaven op het gebruik van opgevoerde fietsen is met 81% de meest gekozen maatregel.

Het ligt voor de hand om aan het invoeren van een snelheidslimiet op drukke fietspaden te denken. Dat lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige maatregel, maar dit is (op korte termijn) niet als dwingende regel uitvoerbaar. Veel fietsers hebben geen snelheidsmeter en als ze die wel hebben zijn de meters niet geijkt. Hierdoor zitten er verschillen tussen de snelheid die afzonderlijke fietsen weergeven. Verder hebben fietsers geen kenteken en kan je ze dus niet flitsen. Handhaving zou daarom veel menselijke inzet vragen en daar is nu juist een tekort aan.

Ondanks dat er dus een aantal uitdagingen zijn qua uitvoerbaarheid, vinden wij dat deze maatregel nader onderzocht moet worden. Wij verwachten namelijk dat de snelheidsverschillen alleen maar groter zullen worden in de komende jaren en daar zullen we in het belang van de verkeersveiligheid grenzen aan moeten kunnen stellen.

Tegelijkertijd pleiten we ervoor om bredere fietspaden of routes aan te leggen waarmee je met je e-bike en speed pedelec meer vaart kunt maken of: waar alle fietsers de ruimte hebben om hun eigen snelheid te fietsen. Dit idee komt uit een bredere visie op verkeer in de stad.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 04-08-2023)