Maximum snelheid op fietspaden

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

We willen dat op sommige fietspaden binnen de bebouwde kom een maximum snelheid wordt ingesteld omdat:

  • De fietspaden daar smal en druk zijn;
  • er veel conflicten ontstaan én;
  • omdat we het belangrijk vinden om ernstige fietsongevallen te voorkomen.

Deze maximum snelheid geldt niet voor alle fietspaden binnen de bebouwde kom. Er kan gedifferentieerd worden in de snelheidslimiet

Stel dat er een maximum snelheid van 20 km per uur is, dan wil dat nog niet zeggen dat je daar niet mag rijden met je e-bike of speed pedelec maar dat je je snelheid aanpast. Tegelijkertijd pleiten we ervoor om bredere fietspaden of routes aan te leggen waarmee je met je e-bike en speed pedelec meer vaart kunt maken. Dit idee komt uit een bredere visie op verkeer in de stad.

Borden en handhaving 

We krijgen vaak de vraag of er dan meer borden moeten komen en flitspalen. Uit de inrichting van het fietspad zal duidelijk moeten zijn hoe hard je daar mag. Wij denken dat de meeste fietspadgebruikers hun snelheid zullen aanpassen.

Betreft de handhaving. We pleiten al jaren voor handhaving in het verkeer bijv. snelheidshandhaving op het fietspad voor (gekentekende) te hard rijdende snor-en bromfietsers. 
Gekentekende e-bikes (om te kunnen handhaven) en flitspalen op fietspaden vinden we geen goed idee.

Wat vinden leden ervan?

In dit artikel uit de Kampioen van april kun je de meningen van ANWB leden lezen. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 12-01-2022)