Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Manifest Ruimte voor Levende Rivieren

Een coalitie van 13 partijen waaronder de ANWB, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), De Jonge Klimaatbeweging, Scouting Nederland en Natuurmonumenten heeft woensdag 1 november een dringende oproep gedaan aan de politiek om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de langetermijnplanning van het gebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas. Op een symbolische plek, in Nijmegen aan de Waal, presenteerde de coalitie het 'Manifest Ruimte voor Levende Rivieren'.

"Als je hier in het rivierlandschap bij Nijmegen rondstruint dan zie je wat ruim 30 jaar natuurontwikkeling aan fenomenale natuur heeft opgeleverd. Ontzettend veel soorten zijn weer terug, denk aan de otter, de zeearend, de zwarte populier en rivierprik. Meer ruimte voor natuur helpt ook in periodes van te veel of juist te weinig water. Want natuur neemt water op als een spons waardoor het langer in het gebied wordt vastgehouden. Ondanks die bewezen toegevoegde waarde is natuur in het huidige overheidsbeleid nog steeds geen vanzelfsprekende bondgenoot.", licht Bas Roels van WWF-NL toe. "Juist nu liggen er grote kansen voor natuurherstel in ons rivierengebied. En we beschermen hiermee Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering, waar zeker de toekomstige generaties mee te maken krijgen.". 

Mensen snakken naar meer natuur

Marjon Kaper, directeur People & Community van de ANWB, ziet bovendien grote mogelijkheden voor recreatie als de uiterwaarden weer groen zijn: "Dat is zo belangrijk voor alle Nederlanders die snakken naar een beetje meer natuur in de buurt. Het kan als we willen. Aangezien toch veel dijken en keringen ten behoeve van de waterveiligheid moeten worden aangepakt de komende jaren, biedt dit een mooie kans om vergroening en meer mogelijkheden voor recreatie te creëren".

Rivieren weer levend maken

Sinds de lancering van het eerste plan 'Levende Rivieren’ in 1992 is er zo’n 23.000 hectare riviernatuur bij gekomen, bovenop de 5.000 hectare die er al eerder was. Die omvang is vergelijkbaar met de grootte van de gemeente Amsterdam. De teller staat hiermee in totaal op zo’n 28.000 hectare natuur van de 68.000 hectare totale ruimte die er is tussen de dijken (Maas, Rijn, Waal, IJssel en Biesbosch). Volgens de opstellers is er langs onze rivieren voldoende ruimte voor meer natuur, maar is de huidige ruimte die natuur en mensen in het rivierengebied nu krijgen, te beperkt. In het manifest staat op een rij hoe de rivieren in Nederland weer levend kunnen worden gemaakt en wat provincies, waterschappen en gemeenten zelf kunnen doen. Het is tenslotte hun eigen achtertuin. De coalitie roept hen op om snel met de aanbevelingen aan de slag gaan.

Bekijk het manifest (pdf) 

Zie ook

Ruimte voor Levende Rivieren