Belangenbehartiging recreatie

Aanpak natuurbranden

Aanpak natuurbranden

De ANWB werkt met o.a. veiligheidsregio’s, terreinbeheerders en ondernemers aan  natuurbrandpreventie. Zelf kunt u ook iets doen!

Beleef de natuur

Beleef de natuur

De ANWB heeft een lespakket over Landschap en Natuurbeheer ontwikkeld. Jongeren worden betrokken bij landschap en natuur en bij de keuzes die hierbij gemaakt moeten worden.