Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ingenomen rijbewijs

Rijvaardigheid en geschiktheid

Je kunt van overheidswege bericht krijgen dat je niet (meer) geschikt bent om te rijden door onvoldoende:

  • rijvaardigheid of
  • lichamelijke of geestelijke geschiktheid.

Je moet dan je rijbewijs afgeven en mag dus niet meer rijden. Je motorvoertuig kan in bewaring worden gesteld.

Er kan ook een rijvaardigheidsonderzoek volgen of een educatieve maatregel. Intussen wordt de geldigheid van het rijbewijs geschorst. Dat laatste wordt in de praktijk met name toegepast bij rijden onder invloed (EMA = Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer). Ook bestuurders die zich na 1 oktober 2008 asociaal gedragen op de weg, lopen het risico van een verplichte 'Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG).' Denk aan bumperkleven, snijden of veel te hard rijden.

De kosten van de maatregel zijn voor eigen rekening. Als je niet meewerkt aan de maatregel, wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Dat kan ook de uitkomst zijn van het rijvaardigheidsonderzoek. Als je het hiermee niet eens bent kan je bezwaar maken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

EMA Cursus  EMG Cursus