Private Lease met vooruitbetaling

Vooruitbetalen van je private leasecontract

Bij het aangaan van een private leasecontract kun je een gedeelte van het maandelijkse leasetarief vooruitbetalen. Hoe werkt zo’n vooruitbetaling en wat zijn de voordelen?

Het Keurmerk Private Lease spreekt van een vooruitbetaling van de maandtermijnen. Het is dus geen aanbetaling zoals bij huurkoop, waarbij je de auto in bezit gaat krijgen. De vooruitbetaling regel je bij de financiële toetsing. Hier kan je aangeven hoeveel je wilt vooruitbetalen. Dat kan tot een maximum van 50% van het totaal van alle maandtermijnen. Het doen van een vooruitbetaling op je private leasecontract heeft verschillende voordelen.

Lagere maandelijkse lasten

Per saldo betaal je natuurlijk hetzelfde bedrag, maar het leasebedrag dat je maandelijks opzij moet leggen is door de vooruitbetaling lager. Als je het spaargeld hebt om een vooruitbetaling te doen komt die financiële ruimte ergens anders mogelijk weer goed van pas.

Makkelijker door de financiële toetsing

Lagere maandelijkse kosten aan private lease kan ervoor zorgen dat je makkelijker door de financiële toetsing van de leasemaatschappij komt. Bij het aangaan van een private leasecontract heeft een leasemaatschappij een zogenaamde ‘zorgplicht’ en moeten zij kunnen aantonen dat het leasecontract financieel verantwoord is voor de consument.

Een lagere BKR-registratie

Met een lagere BKR-registratie beperk je de impact van een private leasecontract op het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Met de huidige huizenprijzen kan die vooruitbetaling misschien net het verschil betekenen tussen kopen of misgrijpen.
Zie ook: private lease met of zonder BKR

De restwaarde van je huidige auto inbrengen

Je kunt ook de restwaarde van je huidige auto inbrengen als vooruitbetaling. Houd er dan wel rekening mee dat de vooruitbetaling gedaan moet worden voordat de nieuwe leaseauto besteld gaat worden. Het bedrag dat je voor je "oude" auto terug krijgt moet dus al wel eerder betaald worden, tenzij je auto direct leverbaar is. Met de ANWB Verkoopservice kun je de verkoop afstemmen op de levering van je nieuwe leaseauto. Hiermee kun je je ‘oude’ auto al binnen één werkdag hebben verkocht.

Hoe werkt een vooruitbetaling bij ANWB Private Lease?

Als je 5 jaar (60 maanden) gaat private leasen voor een leasetarief van € 300,- per maand dan betaal je in die periode in totaal € 18.000,- en daarvan mag je maximaal de helft (€ 9.000,-) vooruitbetalen. Het minimale bedrag is trouwens € 1.000,-. Stel dat je € 3.000,- zou vooruitbetalen, dan smeert de leasemaatschappij die gelijkmatig uit over de gehele leasetermijn van 60 maanden en wordt het maandelijkse leasetarief € 50,- lager (€ 3.000 / 60). Je maandtermijn is dan geen € 300,-, maar € 250,- per maand.

Een vooruitbetaling doen bij ANWB Private Lease

Ook bij ANWB Private Lease is het mogelijk om een vooruitbetaling te doen. Na het doen van de aanvraag, bij de financiële toetsing kun je aangeven welk bedrag je vooruit zou willen betalen. Dit bedrag wordt dan evenredig over de leasetermijn uitgesmeerd en over het bedrag dat dan nog overblijft zal de financieel toetsing worden gedaan.

Veelgestelde vragen

Wil je een auto privé leasen? Dan kan je als hoofdaanvrager eenmalig een vooruitbetaling doen. Je kunt een vooruitbetaling eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de leaseperiode. Een vooruitbetaling wordt door de leasemaatschappij in mindering gebracht op de som van de door jou te betalen maandtermijnen van het leasecontract. De vooruitbetaling verlaagt evenredig jouw maandtermijn. De vooruitbetaling is een definitieve betaling aan de leasemaatschappij en kan niet worden teruggevorderd anders dan bij een voortijdige beëindiging van het leasecontract.

 

Met een vooruitbetaling wordt het maandelijkse leasebedrag verlaagd. Een vooruitbetaling verlaagt daarmee de geregistreerde financiële verplichting bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Dit verkleint de invloed van private lease op het afsluiten van bijvoorbeeld een hypotheek.

Afhankelijk van de status van de aanvraag, is het meestal mogelijk om nog een vooruitbetaling te doen. Neem hiervoor contact op met LeasePlan, dit kan via telefoonnummer: 088 - 269 20 20 (kies leasen van een auto en daarna optie 3, vragen over contract).

Het is niet mogelijk het vooruitbetaalde bedrag gedurende de looptijd van het leasecontract te verhogen of te verlagen. Voorafgaand aan de looptijd is het doorgaans nog wel mogelijk om het bedrag aan te passen. Neem hiervoor contact op met LeasePlan, dit kan via telefoonnummer: 088 - 269 20 20 (kies leasen van een auto en daarna optie 3, vragen over contract).

Vooruitbetalen is maatwerk bij de financiële toetsing. Neem contact op met LeasePlan om de mogelijkheden te bespreken, dit kan via telefoonnummer: 088 - 269 20 20 (kies leasen van een auto en daarna optie 3, vragen over contract).

Nee, een vooruitbetaling kan je alleen doen vóórdat de wettelijke bedenktijd in gaat.

Ja. De vooruitbetaling moet tenminste € 1.000, - bedragen. Het maximumbedrag mag niet meer bedragen dan 50% van de som van alle maandtermijnen van het betreffende leasecontract.

Voorbeeld
Als je 5 jaar (60 maanden) gaat private leasen voor een leasetarief van € 300,- per maand dan betaal je in die periode in totaal € 18.000,-.  Je mag maximaal de helft, dus € 9.000,- aanbetalen. Na die aanbetaling wordt het maandbedrag dan € 150,- (€ 9.000/60).

Nee, alleen de hoofdaanvrager kan een vooruitbetaling doen.

Bij het opvoeren van de financiële gegevens kan het gewenste bedrag om vooruit te betalen aangegeven worden. Dit bedrag wordt in de leaseovereenkomst opgenomen en in een overzicht weergegeven. Het totaal bedrag wordt gelijkmatig over de maanden in mindering gebracht.


Voorbeeld
Jij hebt een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De door jou te betalen leasetermijnen worden dan met € 75,- (€ 2.700 / 36) verlaagd.

Zodra de status wettelijke bedenktermijn bereikt wordt versturen wij een factuur die via iDeal betaald kan worden. Als het bedrag binnen is en de wettelijke bedenktermijn verstreken is bestellen wij de auto.

Nee, over het saldo van jouw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed.

Als de looptijd van het leasecontract wordt aangepast wordt eerst gekeken wat er al van de vooruitbetaling is verbruikt en het restant wordt over de resterende maanden verdeeld.

Voorbeeld
Je hebt een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De door jou te betalen leasetermijnen zijn daardoor met € 75,- (€ 2.700/36) verlaagd.

Looptijd wordt tussentijds verlengd
Wanneer de looptijd van bovenstaand voorbeeld na 18 maanden verlengd wordt naar 48 maanden, geeft dit de volgende wijziging:
Al gebruikt van de totale vooruitbetaling18 x € 75 = € 1.350,-.
Restant: € 2.700 - € 1.350 = € 1.350,-.

Resterende maanden na looptijd wijziging: 30.
Ook nu moet het bedrag evenredig over de maanden verdeeld worden. De resterende  30 maanden geeft dat dan een verlaging van € 45,- (€ 1.350 / 30 = € 45).

Nee. LeasePlan biedt dit voor alle klanten van ANWB Private Lease als service aan.

Bekijk het aanbod van ANWB Private Lease