Remsystemen

De remmen van een moderne auto zijn in staat tot immense vertraging in zeer korte tijd en afstand. Daarbij worden ze geholpen door diverse elektronische systemen.

Remtechniek

Het remsysteem zelf

remschijf en remblok

Moderne auto’s zijn uitgerust met schijfremmen. Een metalen schijf die achter het wiel is gemonteerd, wordt bij het intrappen van het rempedaal vertraagd. Simpel gezegd wordt op deze manier bewegingsenergie omgezet in warmte energie. Oftewel: de remblokken die de remschijf vertragen moeten grote hitte kunnen weerstaan zonder heel hard te slijten. Remblokken slijten dus en dienen geregeld vervangen te worden.

Keramische remmen

Sportauto’s hebben soms keramische remschijven (bijvoorbeeld de Porsche 911). Dit type remschijf is gevoelloos voor hitte en zeer slijtvast. Daardoor kunnen deze remmen langduri g zeer zwaar belast worden zonder dat er ‘fading’ optreedt.

Fading

Er is sprake van ‘Fading’ (Engels voor ‘wegsterven’ of ‘naar de achtergrond verdwijnen)’) als de werking van de remmen door zware, langdurige belasting minder wordt. Je moet het pedaal dan steeds dieper intrappen om nog af te remmen en er is voelbaar minder vertraging. Overigens stinken de remmen dan al een tijdje. Bij normaal gebruik is fading uitgesloten.

Remmen: diagonaal gescheiden circuit

Voor maximale veiligheid is het is het remsysteem diagonaal gescheiden. Oftewel, er zijn twee leidingstelsels die elk één voorwiel en één achterwiel  afremmen. Mocht een van de twee systemen uitvallen of lek zijn (het remsysteem is hydraulisch en werkt dus met remvloeistof) dan vertraagt de auto altijd nog op minstens één achter- en vooral ook één voorwiel. Dat is belangrijk want afremmen doe je vooral met je voorremmen omdat bij remmen het wagengewicht vooral op de vooras leunt. Daarom slijten de remblokken van de voorwielen ook harder dan achterremmen.

ABS

ABS pompABS staat voor antiblokkeersysteem. Sensoren bij de wielen meten wanneer een wiel dreigt de blokkeren (bijvoorbeeremld tijdens een noodstop of bij remmen op sneeuw of ijs). Zodra dat gebeurt zorgt een computer ervoor dat de remdruk iets wordt teruggenomen zodat het bewuste wiel net niet blokkeert. Op deze manier blijft de auto te allen tijden bestuurbaar en rem je het snelste af.

ABS is afkomstig uit de vliegtuigindustrie en wordt als sinds de jaren 80 toegepast. De eerste auto die standaard met ABS was uitgerust was de Ford Scorpio. Tegenwoordig worden de ABS-sensoren voor tal van andere functies gebruikt die het remmen ondersteunen. Zo werkt traction control er bijvoorbeeld mee om het omgekeerde te bewerkstelligen: zoveel mogelijk grip creëren zonder dat de aangedreven wielen doorslaan.

 

Brake Assist

Brake Assist is een remhulpsysteem dat een noodsituatie herkent aan de hand van de manier waarop het rempedaal wordt ingetrapt. In een noodsituatie bouwt Brake Assist bliksemsnel automatisch de maximale remdruk op, zodat zo hard mogelijk geremd wordt. ABS zorgt er voor dat de wielen niet blokkeren.

Hill Hold

De naam zegt het al: Hill Hold zorgt er bij stilstand op een helling voor dat de auto niet achteruit rolt als je de rem loslaat om weg te rijden. Het is zeg maar een elektronische versie van de ‘hellingproef’.

ESP

ESP staat voor Electronic Stability Program. Het zorgt er voor dat de auto in gevaarlijke situaties beheersbaar blijft. Het zal proberen de auto (zo lang als mogelijk) uit een slip te houden door de vier wielen onafhankelijk van elkaar - en op het juiste moment - af te remmen en het gas terug te nemen. Het reageert razendsnel.  ESP is sinds 2011 verplicht voor alle nieuwe modellen die op de markt verschijnen. Modellen die toen al een typegoedkeuring hadden en nu nog steeds nieuw worden geleverd moeten vanaf 1 november 2014 verplicht uitgerust zijn met ESP.

ESP heeft diverse regeleenheden

  1. wielsnelheidssensoren meten hoe snel de wielen draaien
  2. dwarskrachtmeter meet de zijdelingse bewegingen van de auto
  3. stuurhoeksensor meet de uitslag van de voorwielen

Als de door deze sensoren gemeten waarden buiten bepaalde grenzen komen ‘weet’ de auto dat hij in de slip dreigt te komen. Het systeem zal dan het motormanagement opdragen om gas terug te nemen . De ABS-pomp krijgt opdracht de juiste wielen af te remmen. Al deze opdrachten worden in milliseconden verwerkt en uitgevoerd.