Alles over de subsidie op elektrische auto’s

Vanaf 1 juli 2020 kun je aanspraak maken op een aanschafsubsidie wanneer je een volledig elektrische auto nieuw of gebruikt koopt. Ook het private leasen van een elektrische auto valt onder de subsidieregeling. Er zitten echter wat voorwaarden aan de regeling.

MG ZS EV

Om het gebruik van elektrische auto’s onder particulieren te stimuleren, is er een subsidieregeling ontworpen om de aanschaf of lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto interessanter te maken. Bij aanschaf van een nieuwe elektrische auto’s krijg je een subsidie van 4000 euro, op een gebruikte is dat 2000 euro. In 2022 bedraagt de subsidie voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto 3700 euro, de subiside op gebruikte elektrische auto's blijft gelijk.

De voorwaarden voor subsidie op een elektrische auto op een rij:

  • De auto is volledig elektrisch (dus geen plug-in hybride)
  • De auto is aangeschaft door een particulier.
  • De auto is aangeschaft in het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd. Ook moet er nog subsidiebudget beschikbaar zijn. Voor 2021 is dit voor nieuwe elektrische auto's niet meer het geval!
  • De subsidie-aanvraag is binnen zestig dagen na datum van ondertekening van het koop- of leasecontract ingediend.
  • De auto staat minimaal drie jaar onafgebroken op naam van de aanvrager. Voor private lease is dit vier jaar.
  • De catalogusprijs van de elektrische auto is minimaal 12.000 euro en maximaal 45.000 euro. Ook is de actieradius minimaal 120 kilometer.
  • Een gebruikte elektrische auto is gekocht bij een autobedrijf.

Alleen voor particuliere autokoper én private lease

Deze subsidieregeling is alleen bedoeld voor particuliere autokopers. De nieuwe of gebruikte elektrische auto moet dus op naam van een natuurlijk persoon geregistreerd staan en mag alleen worden ingebracht in privévermogen. Simpel gezegd, ondernemers kunnen geen gebruik maken van deze subsidieregeling én tegelijkertijd ook zakelijk aanspraak maken op financiële voordelen. Ook werknemers die via hun werkgever een elektrische auto leasen en daarvoor minder bijtelling betalen komen niet in aanmerking voor deze aanschafsubsidie. 

Particulieren die via een private leaseconstructie elektrisch gaan rijden kunnen daarentegen wel subsidie ontvangen. Zij krijgen het bedrag gedurende vier jaar in gelijke maandelijkse delen uitbetaald.

Algemene voorwaarden

De koop- of lease-overeenkomst moet gesloten zijn in het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd en zolang er subsidiebudget beschikbaar is. De aanvraag moet ook binnen zestig dagen na het afsluiten van de koop- of lease-overeenkomst zijn ingediend.

Bij aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto moet de auto ten minste drie jaar onafgebroken op naam van de aanvrager geregistreerd staan, bij lease minimaal vier jaar. Wordt de auto eerder verkocht of het leasecontract eerder beëindigd, dan moet de subsidie naar rato worden terugbetaald. Koop of lease je binnen deze termijn een andere elektrische auto die in aanmerking zou komen voor aanschafsubsidie en blijft deze de rest van de periode in bezit, dan geldt een uitzondering.

Subsidieplafond

Helaas is er jaarlijks maar een beperkt bedrag beschikbaar voor de aanschafsubsidie. In 2021 bedraagt het subsidieplafond voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s respectievelijk 14,4 miljoen euro (circa 3.600 auto’s) en 13,5 miljoen euro (circa 6.750 auto’s).

Subsidieplafond nieuwe elektrische auto's 2021 al bereikt

Het subsidieplafond voor nieuwe elektrische auto's is inmiddels al bereikt. Je kunt voor een in 2021 aangeschafte elektrische auto daardoor geen aanspraak meer maken op aanschafsubsidie in 2021. Pas vanaf 1 januari 2022 kun je weer een subsidieaanvraag indienen voor een in dat jaar gekochte elektrische auto. Voor elektrische occasions is er nog wel subsidie beschikbaar.

Subsidie op aanschaf nieuwe elektrische auto’s

Om in aanmerking te komen voor de 4000 euro aanschafsubsidie op een nieuwe elektrische auto moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de volledig elektrische auto een actieradius van minimaal 120 kilometer hebben. Ook moet de catalogusprijs minimaal 12.000 euro bedragen, maar mag deze ook niet hoger zijn dan 45.000 euro. 

De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van een auto inclusief btw, BPM en door de fabrikant of importeur aangebrachte opties en accessoires. Een auto met een catalogusprijs van 47.000 euro, waarop je bij aanschaf een korting hebt gekregen van 3000 euro komt dus niet in aanmerking voor subsidie.

In 2022 daalt de aanschafsubsidie op een nieuwe elektrische auto naar 3700 euro, zie de tabel lager op de pagina voor de hoogte van de subsidie in de daaropvolgende jaren.

Welke elektrische auto's zijn er tot 45.000 euro?

Subsidie op aanschaf gebruikte elektrische auto’s

Voor een gebruikte elektrische auto gelden dezelfde voorwaarden als een nieuwe: minimaal 120 kilometer actieradius en de catalogusprijs mag niet lager dan 12.000 euro en niet hoger dan 45.000 euro zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de catalogusprijs op de datum van eerste toelating. De catalogusprijs van een occasion kun je opzoeken via het kentekenregister van de RDW. Je vindt deze gegevens onder het kopje 'fiscaal'. 

Daarnaast is voor het aanvragen van de subsidie een koopovereenkomst nodig die is gesloten met een autobedrijf. Elektrische occasions die particulier gekocht zijn via bijvoorbeeld Marktplaats vallen daarmee buiten de boot.

Subsidiebedragen per jaar

Omdat elektrische auto's naar verwachting steeds betaalbaarder worden, zal het subsidiebedrag voor nieuwe elektrische auto's vanaf 2022 steeds wat afnemen tot 2.550 euro in 2025. De aanschafsubsidie voor gebruikte elektrische auto's geldt tot 2024, maar blijft gedurende de gehele periode gelijk op 2.000 euro.

  Nieuwe auto Gebruikte auto
2021 € 4.000 € 2.000
2022 € 3.700 € 2.000
2023 € 3.350 € 2.000
2024 € 2.950 € 2.000
2025 € 2.550 -

 

Subsidie aanvragen

Het subsidieplafond voor 2021 is inmiddels bereikt voor nieuwe elektrische auto's. Koop je dit jaar een nieuwe elektrische auto, dan val je helaas buiten de boot.

Aanvragen van de subsidie moet binnen zestig dagen na datum van ondertekening van het koop- of leasecontract. Je dient je aanvraag in via DigiD op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Dit zijn de andere fiscale voordelen voor elektrisch rijden