Alles over de subsidie op elektrische auto’s

Vanaf 1 juli 2020 kun je aanspraak maken op een aanschafsubsidie wanneer je een volledig elektrische auto nieuw of gebruikt koopt. Ook het private leasen van een elektrische auto valt onder de subsidieregeling. Er zitten echter wat voorwaarden aan de regeling.

MG ZS EV

Om het gebruik van elektrische auto’s onder particulieren te stimuleren, is er een subsidieregeling ontworpen om de aanschaf of lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto interessanter te maken. Bij aanschaf van een nieuwe elektrische auto’s krijg je een subsidie van 4000 euro, op een gebruikte is dat 2000 euro.

De voorwaarden voor subsidie op een elektrische auto op een rij:

  • De auto is volledig elektrisch (dus geen plug-in hybride)
  • De auto is aangeschaft door een particulier.
  • De auto is vanaf 4 juni 2020 aangeschaft.
  • De subsidie-aanvraag is binnen zestig dagen na datum van ondertekening van het koop- of leasecontract ingediend.
  • De auto staat minimaal drie jaar onafgebroken op naam van de aanvrager. Voor private lease is dit vier jaar.
  • De catalogusprijs van de elektrische auto is minimaal 12.000 euro en maximaal 45.000 euro. Ook is de actieradius minimaal 120 kilometer.
  • Een gebruikte elektrische auto is gekocht bij een autobedrijf.

Alleen voor particuliere autokoper én private lease

Deze subsidieregeling is alleen bedoeld voor particuliere autokopers. De nieuwe of gebruikte elektrische auto moet dus op naam van een natuurlijk persoon geregistreerd staan en mag alleen worden ingebracht in privévermogen. Simpel gezegd, ondernemers kunnen geen gebruik maken van deze subsidieregeling én tegelijkertijd ook zakelijk aanspraak maken op financiële voordelen. Ook werknemers die via hun werkgever een elektrische auto leasen en daarvoor minder bijtelling betalen komen niet in aanmerking voor deze aanschafsubsidie. 

Particulieren die via een private leaseconstructie elektrisch gaan rijden kunnen daarentegen wel subsidie ontvangen. Zij krijgen het bedrag gedurende vier jaar in gelijke maandelijkse delen uitbetaald.

Algemene voorwaarden

De koop- of lease-overeenkomst moet gesloten zijn na publicatie van de regeling, een elektrische auto die voor 4 juni 2020 is aangeschaft of geleased komt dus niet in aanmerking voor subsidie. De aanvraag moet ook binnen zestig dagen na het afsluiten van de koop- of lease-overeenkomst zijn ingediend.

Bij aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto moet de auto ten minste drie jaar onafgebroken op naam van de aanvrager geregistreerd staan, bij lease minimaal vier jaar. Wordt de auto eerder verkocht of het leasecontract eerder beëindigd, dan moet de subsidie naar rato worden terugbetaald. Koop of lease je binnen deze termijn een andere elektrische auto die in aanmerking zou komen voor aanschafsubsidie en blijft deze de rest van de periode in bezit, dan geldt een uitzondering.

Subsidieplafond

Helaas is er jaarlijks maar een beperkt bedrag beschikbaar voor de aanschafsubsidie. Voor 2020 bedraagt het subsidieplafond voor de aanschaf of lease van nieuwe elektrische auto’s 10 miljoen euro, ofwel zo'n 2.500 auto’s, voor gebruikte auto’s is dat 7,2 miljoen euro, ofwel ongeveer 3.600 occasions. In 2021 bedraagt het subsidieplafond voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s respectievelijk 14,4 miljoen euro (circa 3.600 auto’s) en 13,5 miljoen euro (circa 6.750 auto’s).

Wanneer je een aanvraag indient wanneer dit bedrag op is, val je overigens niet direct buiten de boot. Je subsidie-aanvraag voor dit jaar wordt dan namelijk opgeschoven naar volgend jaar.

Subsidieplafond voor nieuwe elektrische auto's bereikt

Het subsidieplafond voor nieuwe elektrische auto's is inmiddels bereikt. Wanneer je nu een nieuwe auto koopt of privé leaset, wordt je subsidie-aanvraag zoals gezegd opgeschoven naar volgend jaar. De aanvraag kun je overigens gewoon dit jaar indienen, het subsidiebedrag wordt dan in 2021 uitbetaald.

Subsidie op aanschaf nieuwe elektrische auto’s

Om in aanmerking te komen voor de 4000 euro aanschafsubsidie op een nieuwe elektrische auto moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de volledig elektrische auto een actieradius van minimaal 120 kilometer hebben. Ook moet de catalogusprijs minimaal 12.000 euro bedragen, maar mag deze ook niet hoger zijn dan 45.000 euro. 

De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van een auto inclusief btw, BPM en door de fabrikant of importeur aangebrachte opties en accessoires. Een auto met een catalogusprijs van 47.000 euro, waarop je bij aanschaf een korting hebt gekregen van 3000 euro komt dus niet in aanmerking voor subsidie.

Welke elektrische auto's zijn er tot 45.000 euro?

Subsidie op aanschaf gebruikte elektrische auto’s

Voor een gebruikte elektrische auto gelden dezelfde voorwaarden als een nieuwe: minimaal 120 kilometer actieradius en de catalogusprijs mag niet lager dan 12.000 euro en niet hoger dan 45.000 euro zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de catalogusprijs op de datum van eerste toelating. De catalogusprijs van een occasion kun je opzoeken via het kentekenregister van de RDW. Je vindt deze gegevens onder het kopje 'fiscaal'. 

Daarnaast is voor het aanvragen van de subsidie een koopovereenkomst nodig die is gesloten met een autobedrijf. Elektrische occasions die particulier gekocht zijn via bijvoorbeeld Marktplaats vallen daarmee buiten de boot.

Subsidiebedragen per jaar

Omdat elektrische auto's naar verwachting steeds betaalbaarder worden, zal het subsidiebedrag voor nieuwe elektrische auto's vanaf 2022 steeds wat afnemen tot 2.550 euro in 2025. De aanschafsubsidie voor gebruikte elektrische auto's geldt tot 2024, maar blijft gedurende de gehele periode gelijk op 2.000 euro.

  Nieuwe auto Gebruikte auto

2020

€ 4.000 € 2.000
2021 € 4.000 € 2.000
2022 € 3.700 € 2.000
2023 € 3.350 € 2.000
2024 € 2.950 € 2.000
2025 € 2.550 -

 

Subsidie aanvragen

Het subsidieplafond voor 2020 is inmiddels bereikt voor nieuwe elektrische auto's. Maar geen zorgen: wanneer je dit jaar een nieuwe auto koopt of leaset, wordt je subsidie-aanvraag doorgeschoven naar volgend jaar en krijg je het bedrag in 2021 uitbetaald. De aanvraag kun je gewoon dit jaar indienen.

Aanvragen van de subsidie moet binnen zestig dagen na datum van ondertekening van het koop- of leasecontract. Je dient je aanvraag in via DigiD op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan vanaf 1 juli 2020.

Dit zijn de andere fiscale voordelen voor elektrisch rijden