Benzine, diesel of LPG?

Alle brandstofsoorten op een rij

De keuze voor benzine, diesel of LPG is vooral een rekensom. Dat komt doordat de wegenbelasting op auto´s met die diverse brandstofsoorten sterk verschilt. Bovendien varieert de aanschafprijs van de auto vaak ook en de eigenschappen van de diverse brandstofsoorten verschillen.

Het grootste merkbare verschil tussen de traditionele brandstoffen LPG, diesel en benzine is dat je met diesel wat eerder kunt opschakelen dan met benzine- en LPG-motoren het geval is. Een dieselmotor draait minder toeren en heeft bij lage toerentallen vaak meer trekkracht voorhanden. Kijk voor meer informatie over aardgas (CNG) en elektriciteit bij alternatieve brandstoffen.

Welke brandstofsoorten zijn er?

  • Benzine - Onderverdeeld in euro95, euro98, E5, E10, E85
  • Diesel - onderverdeeld in B7, B10, B100 en XTL
  • Autogas, onderverdeeld in LPG, CNG en H2 (waterstof)

De benamingen E5, E10, E85, B7, B10, B100 en XTL zijn nieuw. Sinds oktober 2018 zijn de namen van de diverse brandstoffen in heel Europa gestandaardiseerd. De biobrandstoffen hebben nieuwe namen gekregen. Verder wordt nu gewerkt met symbolen. 

De ronde symbolen (zie de afbeelding hierboven) duiden dan altijd op benzine, de vierkante op diesel en de ruitvormige op gas. De letter E staat voor benzine. Het getal bij E5, E10 en E85 staat voor het percentage bio-componenten. Hetzelfde geldt voor diesel, waarbij de B staat voor biodiesel. XTL is een synthetische diesel en niet uit aardolie vervaardigd.

Deze stickers zijn te vinden op de pomp en op vulpistolen. Nieuwe auto’s krijgen ook aan de binnenkant van de tankklep een sticker volgens hetzelfde systeem. Zo is direct duidelijk welke brandstof je moet tanken.

Benzine: Euro 95/98

octaangetalDe getallen 95 en 98 in de aanduidingen van benzine (Euro95 en Euro98) staan voor het octaangetal. Voor wie niet in techniek is geïnteresseerd: Het enige dat je moet weten is dat in 90 procent van alle gevallen euro95 volstaat als brandstof voor benzineauto’s. Heb je een oudere auto of een sportwagen dan kan soms euro98 (soms ook Super genoemd) worden voorgeschreven. Kijk in het instructieboekje van je auto als je twijfelt.

Voor wie wel in techniek is geïnteresseerd: Het octaangetal zegt iets over de klopvastheid van benzine. Benzine wordt, samen met lucht, in de motor sterk gecomprimeerd en komt tot ontbranding via een vonkje van een bougie. Maar er is een moment waarop benzine spontaan ontbrandt (kloppen of pingelen genoemd). Hoe hoger het octaangetal, hoe later de benzine uit zichzelf ontbrandt. Vooral sportwagens varen wel bij euro98 omdat de compressieverhouding vaak hoger is en daarmee de kans op spontane zelfontbranding.

Wat zijn E5, E10 en E85?

e10 brandstofAls alternatief voor normale benzine heb je tegenwoordig ook benzines waaraan een percentage (bio)ethanol is toegevoegd. Dat zijn E5, E10 en E85, waarbij het getal staat voor het percentage ethanol dat is bijgemengd.  E10 is een mengsel van tenminste 90 procent fossiele brandstof en maximaal 10 procent ethanol. De E staat voor ethanol. Het idee achter E10 is dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert, zonder dat auto's massaal aangepast hoeven te worden aan een andere brandstofsoort. Overigens is Euro95 vaak feitelijk E5. Al jaren wordt daarin maximaal vijf procent ethanol bijgemengd. Dit heeft nog nooit tot problemen geleid. Vanaf 1 oktober 2019 wordt ook E10 bij de meeste tankstations aangeboden.

Wat is diesel?

benzinepompDiesel is een aardolieproduct. Het is genoemd naar de uitvinder van de dieselmotor: Rudolf Diesel. Diesel is goedkoper dan benzine, maar je betaalt voor een dieselauto meer wegenbelasting. Het aantal kilometers dat je rijdt bepaalt of diesel voor jou de voorkeur verdient (zie berekenen omslagpunt). Kenmerkend voor diesel is dat het onder hoge compressie spontaan ontbrandt. Er is geen vonk (bougie) nodig voor ontbranding. Behalve de gangbare diesel zijn er ook bio-diesel: B7, B10 en B100. De B staat voor Bio, het getal geeft het percentage biodiesel-componenten aan. Er is ook nog een geheel synthetische diesel, XTL geheten. Die is dus niet uit aardolie vervaardigd. 

Wat is LPG?

lpg tankenLPG (Liquefied Petroleum Gas) wordt ook wel autogas genoemd en is een mengsel van butaan en propaan. De voordelen van LPG zijn een veel hogere klopvastheid en een lagere CO2-uitstoot dan benzine en diesel. Er komt wel meer NOx (stikstofoxiden) vrij in het verbrandingsproces. LPG is in vergelijking tot benzine en diesel erg goedkoop. Maar voor rijden op LPG betaal je meer wegenbelasting.

Nadelen van LPG

  • Het inbouwen van een dure LPG-installatie
  • Fiks hogere wegenbelasting
  • Hoger brandstofverbruik

Voordelen van LPG

  • Het is in vergelijking tot diesel en benzine veel goedkoper
  • Heb je een G3-installatie dan krijg je een G3-premie van de overheid

In de praktijk heeft rijden op autogas alleen zin als je heel veel kilometers per jaar rijdt. Je haalt de hogere motorrijtuigenbelasting er dan uit omdat er tegenover staat dat je heel goedkoop tankt. De hogere motorrijtuigenbelasting heeft te maken met het extra gewicht dat de LPG-tank met zich meebrengt. Overigens is het zo dat de fiscus auto’s met een moderne G3-installaties tegemoet komt. Heb je een dergelijk systeem in de auto dan krijg je van de overheid een zogenaamde G3-premie van gemiddeld € 440,- per jaar. Die premie wordt in mindering gebracht op de wegenbelasting – of, zoals dat officieel heet, op de houderschapsbelasting.

Andere gassoorten zijn CNG en H2. CNG is aardgas. Dat is in Nederland beperkt verkrijgbaar. H2 is waterstof. Kijk voor meer uitleg hierover bij  alternatieve brandstoffen.