Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Inkoopkracht maakt macht

1 december 2022 Goede prijsafspraken om zorgkosten voor reis- en zorgverzekeraars beheersbaar te houden.

De belangrijkste taak van onze Personenhulpverlening is het bieden van goede zorg voor patiënten die verblijven in het buitenland. Hierbij is het bewaken en beheren van de zorgkosten ook een belangrijk onderdeel. Hiervoor maakt de ANWB scherpe prijsafspraken met zorgverleners over de gehele wereld. We zoomen in op de ontwikkelingen in Spanje en Portugal waar zorgaanbieders zich concentreren door fusies en overnames.

Het is al zo’n 10 á 15 jaar aan de gang: in Spanje in Portugal concentreren ziekenhuizen zich door fusies en overnames. We zien dit voornamelijk bij privé ziekenhuizen. Soms alleen binnen Spanje en Portugal, maar steeds vaker hebben de ziekenhuisgroepen ook locaties in andere (Europese) landen. Hieronder een aantal voorbeelden.

  1. Hospiten - 16 ziekenhuizen op Canarische Eilanden en het Caribisch gebied
  2. Quiron - 58 ziekenhuizen en 133 medische centra/huisartsenposten zit voornamelijk in Spanje maar ook in Portu gal, Colombia, Dubai en Peru
  3. Vithas - 19 ziekenhuizen 
  4. HM - een nieuwe groep (Hospitales de Madrid) met 3 ziekenhuizen.
  5. HPA Saude groep - zit in Portugal met 5 ziekenhuizen en 15 medische centra/huisartsenposten geconcentreerd in de Algarve.

Inkoopkracht

De voornaamste reden van deze concentraties is het inkoopvoordeel voor deze ziekenhuis- groepen. Het versterkt hun onderhandelingspositie, niet alleen door het volume maar ook door een brede kennis van internationale tarieven. Bij het regelen van zorg in de dagelijkse praktijk voor de patiënt merken wij én de verzekerde weinig van deze steeds groter wordende ziekenhuisgroepen. Maar bij de jaarlijkse onderhandelingen voor prijsafspraken des te meer. Daarom maken wij voor onze zorginkoop graag gebruik van zogenaamde cost control centers. Zij verzorgen namens diverse hulpverleningsorganisaties in Europa - waaronder de ANWB - de inkooponderhandeling. Zo blijft de ANWB als onderhandelingspartner van voldoende grootte om een stevige positie te behouden aan de onderhandelingstafel bij de zorgverleners.

Lokale marktkennis 

Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op de Spaanse- en Portugese zorgmarkt, werken diverse collega’s vanuit het ANWB steunpunt in Barcelona. Vanuit hier worden de onderhandelingen met de zorgaanbieders begeleid en is er nauw contact met de cost control bedrijven die de prijsafspraken maken namens ANWB.

De ANWB is een bekende inkooppartij in Spanje en Portugal en wordt als zeer betrouwbaar gezien. Zorgverleners doen daarom graag goede zaken met ons. Maar belangrijk is dat je, als onderhandelaar, gelijkwaardig bent.

Met goede en scherpe afspraken borgen we dat de prijzen en voorwaarden voor het leveren van zorg in Spanje en Portugal goed zijn geregeld. Hiermee leveren we direct een bijdrage aan het beheersbaar houden van de zorgkosten voor reis- en zorgverzekeraars.