Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

VGZ - Ingrid van Vugt

30 jaar, zo lang loopt de relatie tussen Coöperatie VGZ en de ANWB al. Coöperatie VGZ biedt - via de aanvullende verzekering –hulpverlening in het buitenland. Deze hulp levert de ANWB Alarmcentrale. In de samenwerking koppelen we het streven van VGZ naar zinnige zorg aan de expertise van de ANWB. Wat dit betekent en hoe hier invulling aan wordt gegeven, legt Ingrid van Vugt uit. Als Afdelingsmanager Analyse & Support op de afdeling Operations binnen Coöperatie VGZ is zij opdrachtgever voor de ANWB.

Waaruit bestaat de samenwerking tussen VGZ en de ANWB?

  • ANWB verzorgt de wereldwijde hulpverlening en repatriëring
  • Focust hierbij op kostenbeheersing zonder verlies van kwaliteit
  • Samenwerking bestaat ruim 30 jaar 

Ingrid van Vugt, Afdelingsmanager Analyse & Support op de afdeling Operations Coöperatie VGZ : “In het DNA van VGZ en de ANWB ligt het geheim van onze lange relatie opgesloten.”

Service en kostenbesparing hand in hand

Ingrid van Vugt: “Vanuit mijn functie houd ik toezicht op de  schadeontwikkeling. Met mijn team probeer ik deze ontwikkeling positief te beïnvloeden Eén van de accenten daarbinnen is cost control. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de customer journey. Concreet  betekent dit dat we kritisch kijken naar de kostenontwikkeling, terwijl tegelijkertijd de service voorop moet blijven staan. Lang is gedacht dat deze combinatie moeilijk is, maar het blijkt dat kostenbesparing en goede kwaliteit/service heel goed samen gaan. Het is belangrijk om hier goed op te sturen, want als de kosten omlaag gaan, houden we de zorg betaalbaar en kunnen uiteindelijk ook de premies omlaag. Maar de kwaliteit van zorg staat voorop.”

Zinnige zorg

“Coöperatie VGZ gelooft in Zinnige Zorg. Samen met zorgaanbieders streeft VGZ naar ideeën om zorg beter, simpeler én goedkoper te maken. Inmiddels zijn er ruim 200 bruikbare initiatieven van zinnige zorg ingebracht waarmee al aanzienlijke besparingen zijn gerealiseerd. “De Nederlandse markt hebben we wat dat betreft zelf goed afgedekt,” legt Ingrid van Vugt uit. “Maar we bieden ook zorg in het buitenland en juist op dat vlak is de ANWB een uitstekende aanvulling. Stel je voor dat iemand in het buitenland een probleem heeft en naar het ziekenhuis moet. Zieke toeristen zijn vaak onwetend en willen maar één ding zo snel mogelijk geholpen worden. Terecht natuurlijk. Maar klinieken in het buitenland maken daar soms misbruik van.

De ANWB houdt daar scherp toezicht op en ziet erop toe dat er de juiste zorg wordt geleverd.  Gelukkig weet de ANWB in zo’n geval wat er moet gebeuren. En dan gaat het niet alleen om een verwijzing naar een ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook om het nemen van belangrijke beslissingen over vervoer of zelfs repatriëring naar Nederland. Het is heel plezierig om dan samen te kunnen werken met professionele mensen die situaties goed in kunnen schatten, zodat de patiënt de juiste zorg krijgt. Daarnaast beheert de ANWB voor ons ook de financiële kant. Ziekenhuizen en klinieken in het buitenland kunnen niet zo maar rekeningen sturen. De ANWB doet actief aan cost control en daarmee worden op jaarbasis miljoenen bespaard.”

Grote efficiencyslagen

Coöperatie VGZ en de ANWB hebben een enigszins vergelijkbare structuur en daarom begrijpen beide organisaties elkaar goed, legt Ingrid van Vugt uit. “We zijn allebei georganiseerd rond een ledencollectief. Dat zit in ons DNA en daarin ligt het geheim  van onze lange relatie opgesloten. Dat zorgt er ook voor dat we van elkaar kunnen leren. Rondom de customer journey hebben we samen de afgelopen jaren grote efficiencyslagen gemaakt. Hierbij koppelen we onze missie van Zinnige Zorg aan de expertise van de ANWB. We kijken voortdurend op welke wijze we producten en services sneller en goedkoper bij de klant kunnen brengen.”

Sterke merken

Ingrid van Vugt: “Coöperatie VGZ en de ANWB zijn allebei sterke merken. En we realiseren ons ook dat dit zo moet blijven. Een klant die in het buitenland geholpen wordt, weet vaak niet dat dit gebeurt door de ANWB. Maar zouden ze dit wel weten dan houden ze daar ook een comfortabel gevoel aan over. Want de intentie en instelling waarmee de ANWB en Coöperatie VGZ samenwerken, sluit uitstekend op elkaar aan.