Achterhoeks coulisselandschap

Nederland, Gelderland, Aalten

Je wandelt door het typische Achterhoekse landschap tussen Aalten en Bredevoort. Een glooiend landschap van akkers, weiden, beekjes en bossen. En steeds zie je, deels verscholen achter de horizon, de karakteristieke boerderijen met hun steile rode dennendaken. Reserveer wat extra tijd voor Bredevoort. Dit oude vestingstadje heeft sinds 1993 het predicaat boekenstad. Zelfs als de winkels dicht zijn, dan kan je voor enkele euro’s een mooi  boek opduiken uit een boekenkast op straat. En ben je niet op zoek naar een boek, dan kan je gewoon genieten van de bijzondere sfeer.

 

Hond mee: tijdens deze hele route zijn honden aangelijnd toegestaan.

Toegankelijkheid: deze route is niet geschikt voor mindervaliden, vanwege de vele stoepjes en de kruisingen.

Paden: verhard (tegels, asfalt), zand- en graspad.

De route loopt deels over een met stickers bewegwijzerd wandelnetwerk. De keuzepunten zijn genummerd met een letter en twee cijfers. Er is niet aangegeven welke richting naar welk nummer voert; er worden alleen kleuren aangegeven. Voor de volledigheid is de bewegwijzering aangevuld met een routebeschrijving.

1. In Aalten bij keuzepunt D89 nabij VVV vanuit Frerikspad la, Markt. Voor Hema bij D55 links aanhouden. Op viersprong rd ri. Bredevoort.
Eerste schuin la, Damstraat. Op kruising rd, verderop voorrangsweg kruisen, daarna onverhard. Op kruising bij D77 ra, Bijnenweg. Verharde weg schuin naar links volgen. Volg zwarte pijlen, wordt Pöppinkpad. Bij D85 voorrangsweg oversteken, Schulenkampweg, zwarte pijlen volgen.

2. Bij Y39 la, Tolhuisweg (later Bolwerkweg en Kloosterdijk). Volg rode pijlen. Bij Y74 ra, rode pijlen. Bij Y70 ra, rode pijl. Einde bij Y30 la, brug over. Bij Y24 rd, Pastoorsdijk, rode pijlen. Bij Y26 ra langs water (gracht aan je linkerhand houden), rode pijlen volgen door allerlei straatjes tot kruising Officierstraat en Koppelstraat in centrum Bredevoort. Voor de kerk schuin la en tweede straatkje weer la, richting molen. Voor de molen ra klinkerpaadje volgen. Buigt naar rechts, daarna Bastionstraat. Einde la.

3. Bij Y35 weg oversteken, Stationsweg. Voorrangsweg kruisen, daarna (na ca. 100 meter) eerste schuin ra, halfverharde ‘doodlopende’
weg. Weer rode pijlen volgen. Na een dam in het beekje rd, bospaadje volgen. Einde ra richting fietsknooppunt 46. Voor het water pad naar links volgen.

4. Bij Y49 la, Walfortlaan. Groene pijlen volgen. Einde Walfortlaan la en na 30 meter ra, Stationsweg. Bij Z80 tweede weg ra: Kleuverspad. Overweg oversteken. Voor het huis met nr. 2 la, fietspad. Na verlaten bos bij Z49 ra, graspad langs beekje volgen. Einde op klinkerweg la, groene pijlen. Haartseweg oversteken en bij D53 ra, Loohuisweg, groene pijlen volgen tot net voor ’t Schepersveld aan rechterhand, daar ra. Op driesprong rd door bos, ruiterpad. Ook op volgende splitsing rd. Einde la, groene pijlen.

5. Bij D70 (paaltje staat niet direct aan het pad!) la, groene pijlen. Spoor oversteken. Bij D30 rd brug over, groene pijl. Bij D27 na de sportvelden van AZSV ra, Nannielaantje. Voor brug bij Y41 la, gravelpad. Blauwe pijlen volgen tot D55 bij Hema.

Rond de Aaltense Markt staat veel moois. De tufstenen Oude Helenakerk is echt oud: de romaanse toren stamt uit de 12e eeuw, de rest is van rond 1500. Het gemeentehuis is driedelig: links twee monumentale gebouwen van kort na 1800. Rechts daarvan wordt een gebouw uit de jaren zeventig van de vorige eeuw in 2016 vervangen door nieuwbouw. In het Frerikshuis en in een oude dorpsboerderij daarachter zijn twee Aaltense musea en de VVV gehuisvest. De musea zijn het Onderduikmuseum, over de periode 1940-‘45, en het Industriemuseum, over de textiel- en hoornindustrie. De hoornindustrie was uniek. Tussen 1855 en 1971 werden in vier Aaltense fabrieken uit buffelhoorn onder andere pijpen, wandelstokken en knopen geslepen.

Bij de keuzepunten Y39 en D27 staan twee van de in totaal twaalf stenen jachtpalen, die begin 19e eeuw zijn geplaatst om de grens van het privéjachtgebied van Havezate ’t Walfort aan te geven. ‘Privatieve Jacht van de Havezate Walvoort of Walfort’, staat in sierlijke letters op de palen. Als je lijnen tussen de palen trekt, dan blijkt een groot gebied pal ten oosten van Aalten het exclusieve jachtdomein van de heren van ’t Walfort te zijn geweest.

De Slingeplas is in de jaren ’80 en ’90 ontstaan door zandwinning en daarna ingericht voor natuur en recreatie. De plas is door een dijk gescheiden van het riviertje de Slinge, die aan de zuidkant vlak langs de plas stroomt. Bij grote wateraanvoer kan een deel van het overtollige Slingewater overlopen naar de plas, waardoor de kans op overstromingen kleiner wordt.

Havezate ’t Walfort bestond al in 1402. De versterkte boerderij werd bewoond door leenmannen van de Heer van Brederode. Het huidige huis dateert voor een deel nog uit de 16e eeuw. Het was oorspronkelijk groter en hoger en was omringd door een gracht. Begin 19e eeuw is er een verdieping van het huis afgehaald. De stenen die daarbij vrijkwamen, zijn gebruikt voor de bouw van de bij het huis horende boerderij De Eskes.

De opvallende oude boerderij De Pol staat op de plaats van de al lang verdwenen havezate Ahof. Vandaar de naam van kinderboerderij De Ahof. De Pol dateert uit 1743, maar is in de 19e eeuw flink verbouwd. Vooral het steile rode pannendak, type wolfsdak, is indrukwekkend.