Wanneer heeft een fietser voorrang?

Top-6 regels voor fietsers

Een fietser is voor de wet een bestuurder. Dat betekent dat dezelfde voorrangregels gelden als voor alle andere bestuurders. Maar je bent wel kwetsbaar op de fiets. Weet dus wanneer je voorrang hebt en wanneer je voorrang moet verlenen. We geven je alle (voorrangs)regels op een rijtje.

Wanneer voorrang voor de fietser

De algemene regel: op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan bestuurders die van rechts komen. Dit geldt dus ook voor fietsers.

Plaats op de weg en rotonde voor de fietser

Ken je plaats op de weg als fietser. Je bent kwetsbaar, dus is het belangrijk dat je altijd goed laat zien wat je bedoelingen zijn. Je plek als fietser op de openbare weg:

  • Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
  • Ontbreekt een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad? Dan mag je de rijbaan gebruiken.
  • Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen of met aanhangwagen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter mogen de rijbaan gebruiken.

Op fietsstroken met een onderbroken streep geldt dat je er als fietser overheen mag, als dat nodig is bij bijvoorbeeld een obstakel. Kijk eerst goed achterom en geef duidelijk richting aan. Bij een doorgetrokken streep mag dat niet.

Op rotondes kunnen de voorrangsregels voor fietsers verschillen. Dit kan per wegbeheerder en per gemeente verschillen. Let daarom altijd goed op de geldende voorrangsregels, haaientanden en voorrangsborden.

Wat mag een fietser wel en niet op de weg?

Er zijn een aantal regels waaraan de fietser moet voldoen:

  1. Fietsers mogen met zijn tweetjes naast elkaar rijden, maar je mag hiermee geen hinder veroorzaken.
  2. Parkeer je fiets op een trottoir, op het voetpad, in de berm of op een andere aangewezen plek.
  3. Fietsers moeten, net als andere bestuurders, zoveel mogelijk rechts houden.
  4. Fietsers moeten elkaar links inhalen, maar je mag andere bestuurders rechts inhalen.
  5. Fietsers moeten richting aangeven.
  6. Als fietser moet je stoppen voor voetgangers die op het punt staan over te steken op het zebrapad.

Fietspaden zijn voor fietsers

Er bestaat nog weleens wat onduidelijkheid over automobilisten op fietspaden. Maar eigenlijk is het heel simpel: automobilisten mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op een fietspad. Dit geldt zowel voor een fietsstrook met onderbroken als ononderbroken streep en/of met een fietssymbool. Wil je als automobilist afslaan, dan mag je alleen over een fietspad met onderbroken streep rijden.

Fietsstraten

Er bestaan ook zogenaamde fietsstraten. Deze hebben geen juridische status, maar worden ingericht voor de fietser. Auto’s zijn hier wel toegestaan. De maximumsnelheid is meestal 30 km/u.

Kom meer te weten over de voorrangsregels .

Test je kennis!

Denk jij alle voorrangsregels te kennen? Doe de voorrangsquiz en test jezelf. De uitslag krijg je direct in je e-mail.