Terug de weg op

Na de heerlijke zomerperiode is voor veel mensen de dagelijkse gang naar werk en school weer begonnen. En daarmee is ook een einde aan de relatieve rust op de Nederlandse wegen. De drukke spits kunnen we niet zomaar oplossen. Maar door voorbereid op weg te gaan, kunnen we wel files en ander oponthoud met elkaar een heel stuk beperken. Dit zijn onze tips om weer veilig terug de weg op te gaan na de vakantieperiode.

Verkeersinformatie ANWB

Vermijd eenvoudig files, of kies voor een alternatieve route. Met de 24/7 verkeersinformatie van ANWB weet je alles over actuele files, oponthoud en wegwerkzaamheden.
ANWB Verkeersinformatie
ANWB Verkeersverwachting
ANWB Onderweg app (mobiel)

Bandenspanning controleren

Bandenspanning checken na de vakantie

Het is belangrijk om de bandenspanning in de gaten te houden. Rijden met een te lage (of hoge bandenspanning) kost meer brandstof (gemiddeld 150 euro op jaarbasis) en je banden slijten sneller.  
Meer over bandenspanning

7 tips voor onderhoud aan  uw fiets

Zit je geregeld op de fiets, ook in het najaar en de winter? Dan is dit een goede tijd om te checken of je fiets helemaal klaar is voor de donkere dagen. Heb je er bijvoorbeeld wel eens aan gedacht je reflectoren schoon te maken? Of de ketting opnieuw aan te spannen? Wegenwacht Fiets Service geeft je tips om je fiets in topconditie te houden.
Fietsonderhoud (tips van de Wegenwacht)

Pech onderweg

Ondanks goede voorbereiding en gedegen onderhoud kan je met pech onderweg te maken krijgen. Dan is er de vertrouwde Wegenwacht Service om je snel weer op weg te helpen. Speciaal voor fietsers en bromfietsers is er Wegenwacht Fiets Service. Handig, want we helpen ook je kind snel weer op weg.

Kind en verkeersveiligheid: Samen naar school fietsen

Schoolroute verkennen

Gaat je kind naar een nieuwe sportclub of naar de middelbare school? Fiets de route er naar toe een paar keer samen. Verken de straten, stoplichten en kruispunten en wijs mogelijke gevaren aan. Door de weg samen te fietsen, krijgt je kind de veilige route snel onder de knie. Doordat ouders hun kind vaak tot late leeftijd (met de auto) naar school brengen, leren ze niet om zelf deel te nemen aan het verkeer.
Tips voor veilig naar school fietsen

Verkeersveiligheid voor iedereen

De ANWB spant zich in om het aantal verkeersslachtoffers te helpen verminderen. Dit staat geformuleerd in de ANWB visie 'Veiliger verkeer in 2020'. 
Visie 'Veiliger verkeer in 2020

Zie ook:

ANWB en verkeersveiligheid