Aan het woord: Wilma Slinger

Projectmanager Verkeersveiligheid KpVV

Een overzicht van producten die er beschikbaar zijn voor verkeerseducatie, dat is de digitale toolkit voor permanente verkeerseducatie van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. 

U vindt deze toolkit hier!


De diverse producten zijn uitgebreid beschreven en als u een keuze wilt maken uit het aanbod kunt u niet alleen alfabetisch en op doelgroep zoeken maar ook op leerdoelen die het product beoogt te bereiken.

Voor u als basisschool zijn de doelgroepen 0-4 jaar en 4-12 jaar in de toolkit het meest interessant om daarvan de producten te bekijken. Natuurlijk maakt Streetwise ook onderdeel uit van het totale aanbod. Regelmatig komen er nieuwe producten bij.

De digitale toolkit bestaat sinds 2007 en is door het KpVV ontwikkeld op verzoek van o.a. provincies die graag meer overzicht wilden hebben in het aanbod van producten. Ook omdat zij vaak een subsidierol hebben naar gemeenten om het gebruik van verkeerseducatieve producten te stimuleren. Diezelfde gemeenten hebben dan vaak weer een relatie met u als scholen om te faciliteren dat er in alle jaren van het basisonderwijs goed verkeersonderwijs gegeven wordt.

Ik nodig u graag uit om eens een kijkje te nemen in het aanbod. In 2014 gaat de toolkit herzien worden. Mocht u nog opmerkingen hebben ter verbetering dan hoor ik dat graag!

wilma.slinger@kpvv.nl