ANWB Streetwise

ANWB Streetwise

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. ANWB zorgt door verkeerseducatie binnen het basis- en voortgezet onderwijs (Next level) voor betere verkeersveiligheid.

Streetwise: Verkeerslessen voor leerlingen van 4 tot 15 jaar

Praktisch en interactief verkeersvaardigheden trainen

Voor de ANWB is het belangrijk dat iedereen, ook kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Daarom heeft de ANWB in 2006 het praktische lesprogramma ANWB Streetwise ontwikkeld voor het basisonderwijs.  
Omdat met name ook onderbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs een kwetsbare groep zijn in het verkeer, heeft de ANWB in 2015 een extra lesprogramma voor deze doelgroep gelanceerd: ANWB Streetwise Next Level.

ANWB Streetwise is opgebouwd uit zes modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van de leerlingen.

De 6 Streetwise modules:

Streetwise voor het basisonderwijs

1. Toet toet (groep 1 en 2)
2. Blik en klik (groep 3 en 4)
3. Hallo auto (groep 5 en 6)
4. Trapvaardig (groep 7 en 8)
Direct aanmelden
Meer info Streetwise basisonderwijs

Streetwise Next Level voor het voortgezet onderwijs

5. Verkeersworkshop 'IK & het verkeer' (klas 1)
6. Verkeersbus (klas 2)
Direct aanmelden
Meer info Streetwise voortgezet onderwijs

Informatie over Streetwise

Verkeersveiligheid van kinderen verbeteren

Vervoer van kinderen

Vervoer van kinderen

Voor vervoer van kinderen gelden andere regels dan voor volwassen, zij zijn immers kwetsbaarder.

Een veilige  buurt

Een veilige buurt

Verkeersdrukte rond scholen, sluipverkeer, verkeersonveilige plekken etc.