Voorwoord Hans Deijns

Manager ANWB Streetwise

Het schoolseizoen loopt bijna ten einde en de zomervakantieperiode komt al weer in zicht. Voor leerlingen van de basisschool gaan een aantal zaken weer veranderen. Overgaan naar een hogere klas of naar het voortgezet onderwijs brengt weer nieuwe uitdagingen. Dit geldt ook voor deelnemen aan het verkeer. In het kader van permanente verkeerseducatie doorlopen de kinderen de 4 Streetwise modules en daarmee zouden ze voldoende kennis en bagage moeten hebben om veilig aan het verkeer deel te nemen. Toch houdt het hier niet op. 

Naast kennis van verkeersregels wordt hun eigen gedrag in het verkeer steeds belangrijker. Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan zijn door risicogedrag en de vaak grotere afstanden naar school, kwetsbaar. De ANWB neemt dit heel serieus.

Vanaf het nieuwe schooljaar 2015-2016 heeft de ANWB een Verkeersbuzz tot haar beschikking die dit jaar nog zo’n 40-50 scholen in het voortgezet onderwijs zal aandoen.

In de bus zijn een vijftal workshops opgenomen; t.w.:
•    De dode hoek module.
•    Een kennisquiz over de meest relevante verkeersregels voor de doelgroep.
•    Een verkeersspel waarbij het gedrag aan de orde komt.
•    Stellingen in de “kandatkandatniet” met reflectie op eigen gedrag versus groepsgedrag.
•    4 Scootersimulatoren waarbij men rijdt in een virtuele wereld met daarbij effecten van het rijden met en zonder verlichting.

Nadat we dit jaar de genoemde 40-50 (pilot) VO-scholen bezocht hebben willen wij in 2016 groots uitrollen en zo’n 150 scholen met de ANWB Verkeersbuzz bezoeken. Binnenkort zullen wij u nader informeren waarna de aanmelding/inschrijving start.

Ik verzoek de directeuren van de basisscholen, indien gewenst, in hun activiteitenplannen voor het schooljaar 2015-16 wederom Streetwise op te nemen. Wanneer u meer informatie wilt over ANWB Streetwise bezoek dan onze site www.anwb.nl/streetwise .