Filezwaarte door de jaren heen

De afdeling ANWB Verkeersinformatie geeft door het jaar heen nieuwsbericht uit, waarin een terugblik op de filezwaarte (lengte maal duur file) van de afgelopen periode. Hieronder vindt u filezwaarte nieuwsberichten van de afgelopen tijd/jaren.

ANWB Filezwaarte

Lichte filegroei in 1e kwartaal

De filezwaarte is in de eerste drie maanden van 2019 licht gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de hinder door files op alle A- en N-wegen in ons land in het eerste kwartaal van 2019 met zeven procent is gegroeid. Niet alleen tijdens de spitsuren maar ook overdag ondervonden weggebruikers meer oponthoud.

Lees verder

Overzichten filezwaarte afgelopen jaren

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Voorkom vertraging
Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.
Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.