Filezwaarte door de jaren heen

De afdeling ANWB Verkeersinformatie geeft door het jaar heen nieuwsberichten uit, waarin een terugblik op de filezwaarte (lengte maal duur file) van de afgelopen periode. 

ANWB Filezwaarte

Weer veel meer files
(300 / 400 km file bijna weer dagelijks patroon)

1 april 2022:
Sinds het thuiswerkadvies in maart 2022 is komen te vervallen, signaleert ANWB Verkeersinformatie dagelijks weer veel meer files tijdens de ochtend- en avondspits. Spitsen met 300 tot 400 kilometer file zijn bijna weer het dagelijkse patroon.
Lees verder

Zie ook:
(Nieuwsindex) Overzichten filezwaarte afgelopen jaren

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Voorkom vertraging
Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.
Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.