Filezwaarte door de jaren heen

De afdeling ANWB Verkeersinformatie geeft door het jaar heen nieuwsberichten uit, waarin een terugblik op de filezwaarte (lengte maal duur file) van de afgelopen periode. 

ANWB Filezwaarte

Dagelijkse files terug op niveau van 2019

1 juli 2022:
Sinds de coronamaatregelen eind maart zijn ingetrokken (23 maart thuiswerkadvies vervallen) zien wij de dagelijkse files en de structurele knelpunten weer snel terugkeren. Het afgelopen kwartaal toont aan dat de drukte op de weg vergelijkbaar is met deze periode in 2019 en op sommige momenten zelfs drukker.
Lees verder

Zie ook:
(Nieuwsindex) Overzichten filezwaarte afgelopen jaren

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Voorkom vertraging
Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.
Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.