Verkeersborden in Zweden

In Zweden zijn een aantal verkeersborden die voor ons onbekend zijn. Daarom maakte de ANWB een overzicht.

Snel naar

Auto en motor | Bromfiets | Fiets en voetganger

Verkeersborden

 • Waarschuwingsborden en verbodsborden hebben een dikke rode rand en een gele in plaats van witte achtergrond, zodat ze beter zichtbaar zijn als er sneeuw ligt.
 • Op de ronde gele verbodsborden met een rode rand, is er over de zwarte afbeelding, anders dan in Nederland, een diagonale rode streep geplaatst.
 • Op bruine vierkante borden wordt toeristische informatie weergegeven. Een toeristische route wordt aangeduid met een bruin vierkant bord met een witte bloem.
 • Als een verbod aan bepaalde uren is gebonden, staan de uren vermeld op een rechthoekig geel onderbord met een rode rand. De uren kunnen zijn aangegeven in zwart (voor ma t/m vr), zwart tussen haakjes (voor zaterdag) of rood (voor zondag).
 • Een rechthoekig wit bord met een zwart silhouet van een dorp- of stadsgezicht geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Het bord dat een auto(snel)weg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Het onderbord met de tekst Flervägsstopp bij het achtkantige rode stopbord op een kruising betekent dat bestuurders moeten stoppen en vervolgens voorrang moeten verlenen in volgorde van aankomst.
 • Het onderbord met de tekst Flervägsväjning bij het op zijn punt staande driehoekige bord Voorrang verlenen op een kruising, betekent dat bestuurders voorrang moeten verlenen in volgorde van aankomst.
 • Een geel rond bord met een rode rand, een naar links afbuigende zwarte pijl en daaroverheen een rode diagonale balk betekent: Verboden links af te slaan.
 • Een geel rond bord met een rode rand en een sneeuwscooter met daaroverheen een rode diagonale streep betekent verboden voor sneeuwscooters.
 • Een rond geel bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een vierkant blauw bord met een witte letter M (Mötesplats) betekent uitwijkplaats/passeerplaats en komt voor op smalle wegen waar geen ruimte is om een tegenligger te passeren.
 • Een zwart vierkant bord met een dunne witte rand en een wit getal (bijvoorbeeld 50) geeft een aanbevolen maximumsnelheid aan.

Bromfiets

 • De verkeersborden met de afbeelding van een motor gelden ook voor bromfietsen (moped klasse I).
 • De verkeersborden met de afbeelding van een fiets gelden ook voor snorfietsen (moped klasse II).
 • Het verkeersbord Verboden voor bromfietsen geldt alleen voor snorfietsen (moped klasse II), tenzij het bord een onderbord heeft waarop wordt aangegeven dat het verbod ook voor een moped klasse I geldt. 

Fiets en voetganger

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.
 • Een rond blauw bord met voetgangers betekent een verplicht voetpad; een vierkant blauw bord met voetgangers betekent een vrij te gebruiken voetpad.
 • Een rond blauw bord met een fiets betekent een verplicht fietspad; een rechthoekig blauw bord met een fiets betekent een vrij te gebruiken fietspad.

Aanduidingen

Zweeds Nederlands
1 tim Maximaal 1 uur (parkeertijd)
Afgiftsväg Tolweg
Avgift Betaald parkeren
Boende Parkeervergunning verplicht
Bro Brug
Fara Gevaar
Farthinder Verkeersdrempel
Flervägsväjning Voorrang verlenen in volgorde van aankomst
Flervägsstopp Stoppen en voorrang verlenen in volgorde van aankomst
Förhyrda platser Parkeervergunning verplicht
Mötesplats Uitwijkplaats, passeerplaats
Olycka Ongeval
Omväg Omleiding
P-skiva Parkeerschijf verplicht
Skola School
Stopp Stoppen
Tull Douane
Sväng Keren
Väg avstängd Weg is gesloten
Väjning Voorrang 

Meer praktische info onderweg in Zweden

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersregels
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto