Verkeersregels Mexico

Ben je van plan zelf te rijden in Mexico? Zorg er dan voor dat je de lokale verkeersregels kent.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Auto | Fiets | Motor | Bromfiets

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,8 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • In de meeste steden en staten is het bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op kruispunten zonder verkeerslichten moeten bestuurders van voertuigen altijd voorrang verlenen aan voetgangers.
 • Bestuurders op secundaire wegen moeten voorrang verlenen aan bestuurders op hoofdwegen, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Bestuurders op onverharde wegen moeten voorrang verlenen aan bestuurders op verharde wegen.
 • Op kruispunten van gelijkwaardige wegen geldt het volgende (tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven):
  • Bestuurders die een kruispunt naderen moeten voorrang verlenen aan bestuurders die zich reeds op het kruispunt bevinden.
  • Bestuurders die een kruispunt willen oprijden of oversteken, moeten voorrang verlenen aan bestuurders van rechts als op beide wegen het verkeer even druk is.
  • Als op de ene weg het verkeer aanzienlijk drukker is dan op de andere, moeten bestuurders op de minder drukke weg voorrang verlenen aan die op de drukste weg.
 • Railvoertuigen hebben voorrang.
 • Een bord met de tekst Ceda el paso betekent dat bestuurders voorrang moeten verlenen.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Passeren

 • Op smalle bergwegen hebben stijgende voertuigen voorrang op dalende voertuigen.

Verkeerslichten

 • Naar rechts afslaan bij een rood verkeerslicht is toegestaan; naar links afslaan bij rood licht is toegestaan als de weg met groen licht een eenrichtingsweg is.
 • In Mexico-Stad is het van 23 tot 5 uur toegestaan om bij rood licht door te rijden, mits een bestuurder eerst stopt om zich ervan te overtuigen dat er op de weg met groen licht geen verkeer aanwezig is.
 • Een rood knipperend verkeerslicht bij een kruispunt heeft dezelfde betekenis als het achthoekige rode stopbord.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is in Mexico-Stad verboden. Elders is het alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Spoorwegovergang

 • Vóór het passeren van een spoorwegovergang moet op 5 m afstand eerst een volledige stop worden gemaakt.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Bij het parkeren op een helling moet de handrem worden gebruikt en moeten de voorwielen tegen de stoeprand worden gedraaid.
 • Buiten de bebouwde kom moeten automobilisten naast de weg parkeren.
 • Gebieden waar parkeren is toegestaan, zijn aangegeven door de letter E (Estacionamiento).
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Op bruggen en in tunnels.
  • Bij brandkranen.
  • Voor en nabij ingangen van brandweerkazernes, ziekenhuizen, ambulanceposten, militaire instellingen, politiebureaus, trein- en busstations.
  • Voor banken en winkels op het moment dat daar voertuigen voor geldtransporten aan het laden of lossen zijn.
  • Bij tram- en bushaltes.
  • Op meer dan 30 cm van de stoeprand.
  • Binnen 5 m (in Mexico-Stad 10 m) van een tram- of spoorwegkruising.
  • Op wegen met twee rijstroken binnen 50 m van een aan de overkant geparkeerd voertuig.
  • Binnen 100 m van een onoverzichtelijke bocht of top van een heuvel.
  • Langs roodgekleurde stoepranden.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet voorin worden vervoerd, behalve in bestelauto's en kleine vrachtwagens. In de staat Mexico geldt deze beperking tot de leeftijd van 12 jaar.
 • In de staten Mexico, Monterrey en Yucatán mogen kinderen jonger dan 5 jaar alleen worden vervoerd in een passend kinderzitje.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom bij dag Buiten bebouwde kom 's nachts
Personenauto's en motoren 50 (A) 100 90
Personenauto's en motoren met aanhanger 50 (A) 70 70
 • A: In Mexico-Stad gelden de volgende maximumsnelheden:
  • Hoofdwegen: 70 km/h, tenzij anders aangegeven.
  • Lokale wegen: 40 km/h.
  • Verkeersluwe zones: 30 km/h.
  • Zones voor scholen, voetgangers, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en woonerven: 20 km/h.
 • Bij scholen, overheidsgebouwen, sportterreinen, ziekenhuizen, kerken en andere plaatsen met veel publiek is de maximumsnelheid 20 km/h.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben.
 • Na zonsondergang moet een fietser reflecterende kleding dragen of moeten de fietsbanden zijn voorzien van reflecterende lijnen.

Passagiers

 • Passagiers mogen alleen in een zitje of op een daarvoor geschikte bagagedrager worden vervoerd.

Fietspad

 • Waar fietspaden zijn, moeten fietsers daar ook gebruik van maken.
 • In Mexico-Stad is een netwerk van fietspaden aanwezig met een totale lengte van 120 km.

Bijzonderheden

Hoofdtelefoon

 • Tijdens het rijden mogen de oren van de bestuurder niet zijn afgedekt door een hoofdtelefoon en mag ook geen in-ear-hoofdtelefoon worden gebruikt. Gehoorapparaten vormen hierop een uitzondering.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Dimlicht is ook overdag verplicht in Mexico-Stad.

Passagiers

 • Het is toegestaan om 1 passagier op een motor mee te nemen.

Verkeersregels bromfiets

 • In Mexico is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • Als de helm niet is voorzien van een vizier, dan moet een stofbril gedragen worden.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren, mits de bromfiets beschikt over een veilige zitplaats.

Meer praktische informatie voor Mexico

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Gezondheid
Internet en bellen
(Reis)documenten
Praktisch ter plaatse
Verkeerszaken
Verkeersregels