Verkeer in Marokko

Ga je met de auto naar Marokko? Zorg dat je de verkeersregels kent. Op deze pagina vind je ook informatie over het wegennet en tanken.

Snel naar

Wegennet | Algemene verkeersregels | Auto | Fiets | Motor | Bromfiets | Tanken | Pechhulp

Wegennet

 • De doorgaande tweebaanswegen in Marokko worden goed onderhouden. Er wordt flink geïnvesteerd in onderhoud en uitbreiding van het wegennet.
 • De grote steden worden met elkaar verbonden door tolwegen. Rond de grote steden zijn korte trajecten van vierbaanswegen.
 • In de grote steden zijn hele wijken afgesloten voor autoverkeer. Hier ligt de markt (souq) met zijn zeer smalle straatjes.
 • In de Sahara is een terreinvoertuig met vierwielaandrijving noodzakelijk voor de onverharde wegen (pistes)
 • De (gravel)wegen in het Rif- en het Atlasgebergte zijn vaak gevaarlijk smal, bochtig en stijl. 

Verkeersveiligheid

 • In Marokko vinden relatief veel ernstige verkeersongevallen plaats. Je wordt daarom geadviseerd altijd alert en defensief te rijden.

Rijgedrag

 • Houd rekening met verkeersdeelnemers die zich mogelijk minder goed aan de verkeersregels houden dan je gewend bent.
 • Wees nog extra op je hoede in het verkeer 's avonds tijdens de Ramadan en in de vakantietijd van juli tot september wanneer veel Marokkanen uit Europa met de auto naar Marokko terugkeren.

Rijomstandigheden

 • Je wordt aangeraden om over onverharde wegen in de woestijn in konvooi te rijden.
 • Rij extra voorzichtig onder slechte weersomstandigheden op secundaire wegen en bergwegen.
 • Houd op alle wegen, inclusief snelwegen, rekening met voetgangers, scooters, wagens met een paard of ezel ervoor en (te) zwaar beladen vrachtwagens.
 • In het regenseizoen van november tot en met maart kunnen wegen tijdens hevige regenbuien, en tot drie à vier dagen daarna, onberijdbaar zijn. Ook kunnen ook delen van wegen onder water komen te staan of zelfs wegspoelen.

Rijden in het donker

 • Het kan gevaarlijk zijn om te rijden in het donker. 
 • Wegen zijn vaak niet verlicht.
 • Er rijden 's nachts veel onverlichte voertuigen rond, waaronder karren met een trekdier ervoor. 
 • Houd ook rekening met slecht zichtbare voetgangers op of langs de weg.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Er geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising van twee gelijkwaardige wegen hebben bestuurders van rechts voorrang, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Railvoertuigen hebben altijd voorrang.
 • Het is verboden colonnes of begrafenisstoeten te doorsnijden.

Rotonde

 • Tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven, moet een bestuurder die op de rotonde rijdt, voorrang verlenen aan een bestuurder die de rotonde op wil rijden. 

Passeren

 • Op bergwegen heeft een voertuig met aanhanger voorrang op een voertuig zonder aanhanger, een zwaar voertuig op een licht voertuig en, bij gelijksoortige voertuigen, het stijgende op het dalende, tenzij het voertuig dat voorrang heeft, zich dicht bij een uitwijkplaats bevindt.

Inhalen

 • Automobilisten moeten minstens 1 m afstand houden bij het inhalen van een voetganger, (brom)fietser, motorrijder, ruiter of dier.
 • Bestuurders moeten een railvoertuig aan de rechterzijde inhalen als hiervoor genoeg ruimte is. Als er rechts onvoldoende ruimte is, en op eenrichtingswegen, mogen bestuurders ook aan de linkerzijde inhalen.
 • Automobilisten mogen een tram niet voorbijrijden zolang er passagiers in- of uitstappen, tenzij er is voorzien in een tramperron.
 • Op smalle wegen moeten voertuigen die breder zijn dan 2 m of langer dan 7 m (inclusief aanhanger), vaart minderen en indien nodig stoppen, zodat andere voertuigen kunnen inhalen of passeren.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat. Buiten de bebouwde kom is het toegestaan andere weggebruikers een signaal te geven als dat nodig is. Het is in Marokko gebruikelijk te toeteren bij het naderen van dieren en wagens met een trekdier ervoor.

Parkeren 

 • Automobilisten moeten aan de rechterzijde van de weg parkeren. Op eenrichtingswegen mogen zij ook aan de linkerzijde parkeren. 
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen: 
  • Waar de stoeprand is voorzien van afwisselend rode en witte strepen. 
  • Binnen 10 m van een kruising (binnen de bebouwde kom bedraagt deze afstand 5 m). 
  • Binnen 12 m van een tram- of spoorwegovergang.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Op de top van een heuvel, onder viaducten en in tunnels.
  • Bij brandkranen en toegangen tot ondergrondse installaties.
  • Als de overblijvende ruimte onvoldoende is voor andere voertuigen om te passeren.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 10 jaar mogen niet voorin worden vervoerd.
 • Er gelden in Marokko, voor zover bekend, geen speciale regels voor het gebruik van kinderzitjes.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autosnelwegen
Bromfietsen 40 50 verboden
Motorvoertuigen met of zonder aanhangwagen of caravan, toegestane maximummassa combinatie < 3500 kg 40-60 (A) 100 120
Motorvoertuigen met of zonder aanhangwagen of caravan, toegestane maximummassa combinatie > 3500 kg 40-60 (A) 90 100
 • Op onverharde wegen en in woonwijken, aangegeven met borden, bedraagt de maximumsnelheid 30 km/h.
 • A: De snelheid wordt aangegeven met borden. Op grote doorgaande wegen binnen de bebouwde kom kan een maximumsnelheid gelden van 80 km/h.
 • Op autosnelwegen zijn alleen voertuigen toegestaan die ten minste 60 km/h kunnen en mogen rijden.
 • Voor voertuigen die breder zijn dan 2,2 m geldt een maximumsnelheid van 70 km/h.
 • Personen die nog geen jaar in het bezit zijn van het rijbewijs, mogen niet harder rijden dan 90 km/h.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren.

Fietspad

 • Waar fietspaden zijn, moeten fietsers daar ook gebruik van maken.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan.

Verkeersregels bromfiets

 • In Marokko is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen rijden dan 50 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren, mits de bromfiets beschikt over een veilige zitplaats.

Verkeersborden

 • De verkeersborden zijn van het Europese type, met een driehoekige vorm voor de waarschuwingsborden en een ronde vorm voor de gebods- en verbodsborden.
 • De verkeersborden met tekst zijn vaak tweetalig: instructies en plaatsnamen worden zowel in het Arabisch als het Frans vermeld.
 • Het achthoekige rode stopbord bij kruispunten vermeldt het woord Stop in het Arabisch. 
 • Op sommige borden kan ook tekst in het Berber worden vermeld.

Auto en motor

 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.

Brandstof

Benzine

 • Benzine met octaangetal 95 (Sans Plomb 95) is goed verkrijgbaar.
 • Benzine met octaangetal 98 (Super Sans Plomb 98) is bij sommige tankstations verkrijgbaar.

Diesel

 • Diesel (Gasoil/Gazole) is goed verkrijgbaar.

Lpg

 • Lpg voor auto's is niet verkrijgbaar bij tankstations in Marokko. Voertuigen op lpg worden wel toegelaten in Marokko en worden gewoonlijk ook toegelaten op veerboten naar Marokko mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Informeer bij de rederij. 

Tankstations

 • Met name in het zuiden van het land zijn de tankstations schaars. Er kunnen ook tijdelijke brandstoftekorten optreden bij tankstations. Aangeraden wordt daarom om overal waar die gelegenheid zich voordoet, de tank volledig te vullen en voldoende reservebrandstof mee te nemen.
 • Aangeraden wordt om bij de grotere tankstations, zoals Afriquia, Somepi, Petromin, Total en Esso te tanken omdat de brandstof bij kleine, lokale tankstations verontreinigingen zou kunnen bevatten. 

Openingstijden

 • Veel tankstations zijn dag en nacht geopend.

Betalen

 • Bij tankstations kan contant worden betaald.
 • Bij de grote tankstations van onder meer Afriquia, Somepi, Total en Esso worden ook creditcards geaccepteerd.
 • Bij veel tankstations tank je niet zelf, maar word je bediend door een servicemedewerker. Het is gebruikelijk om deze een kleine fooi te geven.

Pechhulp

Pech

 • Vraag ter plaatse naar het nummer voor pechhulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie. Bel ook de ANWB Alarmcentrale.
 • Ga na welke pechhulp wordt vergoed in Marokko met het ANWB Wegenwacht Europa Plus pakket op anwb.nl/wegenwacht/europa/europaplus.

Ongeval

 • Bel het algemene alarmnummer 190 van de politie of 112 (mobiel) - Je kunt ook rechtstreeks de ambulancedienst of brandweer bellen op nummer 150. Of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of politiebureau.
 • Buiten de bebouwde kom kun je ook de Gendarmerie Royale Marocaine (politie) bellen op nummer 177.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische informatie voor Marokko

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Internet en bellen
Gezondheid
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten
Vervoer