Verkeersregels Kosovo

Van plan te gaan rijden in Kosovo? Zorg ervoor dat je de lokale verkeersregels kent.

Snel naar

Verkeersregels algemeen | Auto | Fiets | Motor | Bromfiets | Boeteafhandeling | Winterbanden

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.
 • Personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs, mogen niet voor in de auto worden vervoerd.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Als basisregel geldt dat op een kruising bestuurders van rechts voorrang hebben, tenzij anders is aangegeven.
 • Het is verboden een kruispunt over te steken als er na het kruispunt niet voldoende ruimte is om verder te rijden.
 • Trams hebben op een kruising ook voorrang als ze van links komen.

Passeren

 • Op bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij het stijgende voertuig zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt.
 • Op smalle bergwegen waar voertuigen elkaar moeilijk of geheel niet kunnen passeren, moet je terugrijden (of anderszins uitwijken) als het andere voertuig wel een aanhangwagen of caravan trekt en jij niet, als het andere voertuig zwaarder is dan dat van jou (zoals een vrachtwagen) of als het andere voertuig een bus is. Als het gaat om twee gelijkwaardige voertuigen, moet het dalende voertuig terugrijden. 

Rotonde

 • Een bestuurder die de rotonde nadert, heeft voorrang boven bestuurders die op de rotonde rijden, tenzij uit borden anders blijkt.

Inhalen

 • Bestuurders mogen stilstaande bussen en trams alleen langzaam en voorzichtig voorbijrijden.
 • Bestuurders mogen een schoolbus waar kinderen in- en uitstappen, niet voorbijrijden. Ook bestuurders die de schoolbus vanaf de andere kant naderen, moeten stoppen tot de kinderen zijn in- of uitgestapt.

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is (zoals na een scherpe bocht of op een heuvel) of een obstakel vormt voor het overige verkeer. 
 • Het is onder andere ook verboden stil te staan in, of binnen 15 m van, een tunnel en op of onder bruggen.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.

Geluidssignalen

 • In het donker moet een bestuurder in plaats van geluidssignalen, lichtsignalen gebruiken.
 • Binnen de bebouwde kom en 's nachts is claxonneren alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Buiten de bebouwde kom mogen bestuurders overdag geluidssignalen geven als zij willen inhalen. Ook mag er dan een geluidssignaal worden gegeven als er kinderen langs de weg spelen die niet op het verkeer letten en bij het naderen van een onoverzichtelijke bocht of in andere gevaarlijke situaties. 

Pech of ongeval

 • De bestuurder moet van een ongeval altijd melding doen bij de politie.
 • Bij aanzienlijke schade aan het voertuig die is veroorzaakt door een ongeluk, moet de bestuurder een schriftelijk rapport hierover opvragen bij de politie en dit rapport tonen aan de douane bij het verlaten van het land.

Bijzonderheden

Veiligheidshesje

 • In Kosovo is iedereen die buiten de bebouwde kom in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt (dus ook bestuurders die zijn uit- of afgestapt bij pech of een ongeval), verplicht een reflector, kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen.

Afval

 • Het is verboden afval of een sigarettenpeukje uit het raam van de auto te gooien.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en kleiner dan 1,50 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, mogen niet worden vervoerd in een voertuig waarin geen veiligheidsgordels aanwezig zijn. Kinderen van 3 jaar of ouder die kleiner zijn dan 1,50 m, mogen in een voertuig zonder veiligheidsgordels niet op de voorstoel worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren voor in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Lading

 • De lading mag aan de voorzijde van het voertuig maximaal 1 m uitsteken.
 • De lading mag aan de achterzijde van het voertuig niet meer uitsteken dan 1/6 deel van de totale lengte van de lading.
 • Wanneer de lading meer dan 1 m uitsteekt, moet aan de uitstekende zijde een rode doek of een rood/wit diagonaal gestreept waarschuwingsbord van 50 bij 50 cm worden bevestigd. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Signaalbord Aluminium.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Veiligheidshesje

 • Fietsers moeten in het donker of bij slecht zicht een veiligheidshesje of reflecterende kleding dragen.

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

Hoofdtelefoon en oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes tijdens het fietsen is verboden.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker of bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Personen boven de 18 mogen een kind onder de 8 jaar op de fiets vervoeren, mits deze in een speciaal kinderzitje met een ruggensteun zit dat goed op de fiets is bevestigd.
 • Passagiers mogen alleen in een zitje of op een daarvoor geschikte bagagedrager worden vervoerd.
 • Personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs, mogen niet op de fiets worden vervoerd.

Fietsende kinderen

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen niet op de openbare weg fietsen.
 • Vanaf een leeftijd van 9 jaar mogen kinderen op voetpaden, in 30 km-zones en in schoolzones fietsen.
 • Kinderen jonger dan 9 jaar mogen alleen op voetpaden en in 30 km-zones fietsen onder begeleiding van iemand die ouder is dan 16 jaar.

Naast elkaar rijden

 • Het is verboden om naast elkaar te fietsen.

Plaats op de weg

 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterzijde van de weg gereden worden.

Aanhanger 

 • Het is toegestaan met een tweewielige aanhanger achter de fiets te rijden.
 • De aanhanger met eventuele lading mag niet breder zijn dan 80 cm en niet zwaarder dan 50 kg.
 • De aanhanger moet aan de achterzijde zijn voorzien van twee reflectoren.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren, mits deze 12 jaar of ouder is.
 • Het is verboden om een passagier te vervoeren die onder invloed is van alcohol of drugs.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om een aanhanger mee te nemen.

Naast elkaar rijden

 • Het is verboden om naast elkaar te rijden.

Slepen

 • Het is verboden een motor zonder zijspan te slepen.

Verkeersregels bromfiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten buiten de bebouwde kom ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier mee te nemen. 
 • Je mag alleen een kind ouder dan 12 jaar achter op de bromfiets meenemen.
 • Het is verboden om personen te vervoeren die onder invloed zijn van alcohol of drugs.

Aanhanger

 • Achter een brom- of snorfiets mag een aanhanger worden gekoppeld van maximaal 80 cm breed.

Naast elkaar rijden

 • Het is verboden om naast elkaar te rijden.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten ook brom- en snorfietsen hiervan gebruikmaken.
 • Bromfietsen mogen op het fietspad niet sneller rijden dan 25 km/h.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Kosovo wijken nauwelijks af van die in Nederland.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van een blauwe achtergrond.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.

Boeteafhandeling

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Winterbanden

Winterbanden

 • Aangeraden bij winterse omstandigheden - Winterbanden zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan wordt zeer aangeraden in de winterperiode.
 • De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht in auto in winterperiode - Van 15 november tot en met 15 maart is het verplicht om sneeuwkettingen in de auto mee te nemen.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een autoband met een sneeuwketting staat.
 • Het is verboden sneeuwkettingen te gebruiken als de weg niet bedekt is met sneeuw of ijs.

Spijkerbanden

 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

Meer praktische informatie voor Kosovo

Adressen en telefoonnummers
Douaneregels
Internet en bellen
(Reis)documenten
Praktisch ter plaatse
Verkeer
Verplicht mee in de auto
Vervoer