Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorwaarden puzzel Kampioen 1 - 2024

Win een reischeque van € 125

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie; Puzzel jezelf op reis en maak kans op een van de twee reischeques van € 125. geldig op het gehele reisaanbod te vinden op anwb.nl/vakantie, hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd door ANWB Reizen.

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
3. Medewerkers van ANWB Reizen en medewerkers van de ANWB en derden die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelname aan de actie is gratis.
5. Er kan eenmalig aan de actie worden deelgenomen.
6. De te winnen prijs is een reischeque t.w.v. €125 te besteden bij ANWB Reizen.

Artikel 2 Gegevens

1. Om mee te doen aan de actie worden alle gegevens gevraagd die hiervoor noodzakelijk zijn.
2. Je garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. Bij deelname aan de winactie geef je ANWB Reizen toestemming om je gegevens te gebruiken wanneer je de winnaar bent.
4. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Artikel 3 Hoe en wanneer kun je meedoen?

1. Deze actie loopt van 30 januari 2024 tot 31 december 2024.
2. Je kunt deelnemen aan de actie door de puzzel-oplossing in te spreken op de Kampioen Puzzellijn 0909-1234562 (€ 0,35 p.min) of sms KAMPIOEN + oplossing & e-mailadres naar 3010 (€ 0,40 p.o.b.; ter bevestiging ontvang je 1 sms retour) Doe mee voor 2 april 2024. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaar

1. De winnaar van de actie zal op ‘at random’ wijze worden bepaald. Na sluiting van de actie zal de prijswinnaar bekend worden gemaakt.
2. Met de winnaars van de actie zal uiterlijk elke vijfde week na verschijningsdatum van de desbetreffende Kampioen in 2024 contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs.
3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd

Artikel 5 Bijkomende kosten bij boeking
Eventuele aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals omschreven bij elke reis dienen door de winnaar zelf voldaan te worden.

Het vertrek dient plaats te vinden of vertrekdatum dient te zijn voor 31 december 2024. De exacte vertrekdatum wordt in overleg met de winnaar bepaald. De prijs is niet inwisselbaar en bij verschil in waarde ten gevolge van gekozen vertrekdatum zal verschil niet worden uitgekeerd. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan ANWB Reizen.

1. De verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van ANWB Reizen.
2. Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten.
3. De prijswinnaar dient zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en reisverzekering (mét werelddekking).
4. De deelnemer aan de aangeboden reis dient 18 jaar of ouder te zijn.
5. Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid.
6. De (reis)voorwaarden en reglementen van ANWB Reizen zijn van toepassing. ANWB Reizen is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen, het SGR en Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle voorwaarden zijn van toepassing.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. ANWB Reizen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :

· de door haar, uitgekeerde prijs;
· het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
· het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking
Indien je de winnaar van de prijs bent, geef je ANWB Reizen hierbij toestemming om je naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 8 Rechten

1. ANWB Reizen behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat ANWB Reizen hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
2. ANWB Reizen behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9 Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via: 088 269 0 269 of info@anwbreizen.nl

Artikel 10 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
5. De prijswinnaars verklaren akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. ANWB Reizen is niet aansprakelijk voor afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de actievoorwaarden.

Overige voorwaarden ANWB Reizen

Algemeen
Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend; door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door jouw verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van ANWB Reizen te vallen. Je gegevens worden niet aan andere bedrijven en instellingen verkocht. Wij gebruiken je gegevens voor het verlenen van service, om zo relevant mogelijke informatie en advertenties aan te bieden. Hierbij proberen wij rekening te houden met je voorkeuren.

Privacy Policy
ANWB Reizen behandelt persoonlijke gegevens van gebruikers zorgvuldig. We houden ons aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als je geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van ANWB Reizen kun je je afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief/e-mail. ANWB Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig deze privacy policy voor een update van ons privacy-statement. Kijk voor deze statement op www.anwb.nl/jouw-privacy.

Aansprakelijkheid
ANWB Reizen sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade die enig (rechts)persoon of entiteit lijdt ten gevolge van een handeling of nalaten van ANWB Reizen en/of haar medewerkers en/of haar partners.

Voorts sluit ANWB Reizen iedere aansprakelijkheid uit voor de inhoud van op haar website(s) gepubliceerde informatie en/of informatie die ANWB Reizen via e-mail of enig ander medium verstrekt.

Vragen?
Indien je een vraag hebt stuur deze dan naar info@anwbreizen.nl.

Speciaal voor jou geselecteerd

Nu10%korting
Pechhulp op vakantie 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

Nu15%korting
ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Ga goed verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering van de ANWB is als beste getest door de Consumentenbond.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. Nu het eerste jaar 50% korting op de Gold Card.