Verkeer in Japan

Ga je in Japan de weg op, check dan van tevoren de belangrijkste verkeersregels. Ook vind je hier informatie over het wegennet.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,3 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
 • Het is ook verboden om tijdens het rijden op een beeldscherm te kijken of apparatuur te bedienen. 
 • Het is wel toegestaan om kort op het beeldscherm van een navigatieapparaat te kijken, maar niet toegestaan om een dergelijk apparaat te bedienen tijdens het rijden.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising hebben bestuurders op de hoofdweg voorrang, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven. De hoofdweg is de weg die duidelijk breder is of de weg waarvan de witte of gele middenstreep doorloopt op het kruispunt.
 • Op kruispunten van twee gelijkwaardige wegen (twee wegen waarvan niet duidelijk kan worden vastgesteld wat de hoofdweg is), moet je aan bestuurders van links voorrang verlenen, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven. Je wordt aangeraden bij twijfel altijd voorrang te verlenen.
 • Je moet voorrang verlenen aan een bus die bij een halte wegrijdt.

Inhalen

 • Een gele ononderbroken middenstreep op de weg geeft aan dat inhalen verboden is. 
 • Je moet een tram aan de linkerzijde inhalen. Als er aan de linkerzijde niet voldoende ruimte is, en aan de rechterzijde wel, mag je een tram aan de rechterzijde inhalen.
 • Je mag een stilstaande tram niet voorbijrijden als er passagiers in- en uitstappen, tenzij er een vluchtheuvel of andere veiligheidszone voor passagiers aanwezig is. Als er geen passagiers in- of uitstappen, mag je de tram voorzichtig passeren, mits je ervoor zorgt dat de afstand tussen jouw voertuig en de tram minstens 1,5 m bedraagt.
 • Op wegen met drie of meer rijstroken in dezelfde rijrichting mag de meest rechtse strook alleen voor het inhalen worden gebruikt.
 • Op de volgende plaatsen is inhalen verboden:
  • Vlak voor een bocht.
  • Op een steile helling.
  • In een tunnel.
  • Binnen 30 m van een kruispunt en een voetgangers- of fietsoversteekplaats.

Verkeerslichten

 • De verkeerslichten zijn vaak horizontaal in plaats van verticaal, met van links naar rechts groen, oranje en rood.
 • Een oranje verkeerslichtpijl bij een rood of oranje verkeerslicht geldt voor de tram.
 • Een rood knipperend licht geeft aan dat een bestuurder moet stoppen en pas mag verder rijden als dat veilig kan.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Het is verboden geluidssignalen te geven als je stilstaat.

Parkeren en stilstaan

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de rechterkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de rechterkant parkeren.
 • Op wegen zonder trottoir of berm waar voetgangers van de rijweg zelf gebruik moeten maken, moet een ruimte van 0,5 m worden overgelaten.
 • Parkeren is verboden langs een onderbroken gele streep aan de kant van de weg.
 • Stilstaan is verboden langs een doorgetrokken gele streep aan de kant van de weg.

Wegennet

 • Japan beschikt over een dicht net van snelwegen, hoofdwegen met vier rijstroken en secundaire tweebaanswegen. Deze verkeren allemaal in goede staat.
 • Ook op het platteland zijn de wegen van redelijke kwaliteit.

Verkeersveiligheid

 • In de steden is het vaak erg druk op de weg.
 • In Japan rijdt men over het algemeen rustiger en defensiever dan in Europa.
 • Let wel op voetgangers die op kruisingen de weg kunnen oversteken terwijl het licht groen is, fietsers die op de stoep of aan de verkeerde kant van de weg rijden of taxi's die plotseling stoppen.
 • Houd er rekening mee dat wegen in de bergen 's winters gesloten kunnen zijn door sneeuwval.

Pechhulp

 • Bel het nummer 0570 00 8139 of snelkiesnummer #8139 - De pechhulp wordt verzorgd door de JAF (Japan Automobile Federation). 
  • Deze Japanse pechhulpverleningsdienst patrouilleert langs de weg, biedt een 24 uurshulpdienst en heeft diverse servicestations. Ga voor meer informatie naar jaf.or.jp/e/travelers (Engelstalig). 
  • Volgens informatie van de JAF is 30 minuten sleutelhulp en 5 km sleephulp gratis voor ANWB-leden die hun ledenpas kunnen tonen.
  • Je wordt aangeraden iemand met de JAF te laten bellen die Japans spreekt en kan aangeven waar je gestrande voertuig zich bevindt.
 • Je kunt ook pechhulp inroepen via een van de noodtelefoons langs de snelweg. Je locatie wordt dan automatisch doorgegeven.
 • Rijd je in een huurauto, bel dan ook de verhuurder.
 • Kosten voor pechhulp in Japan vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services. 

Ongeval

 • Bel de politie op nummer 110 - Of bel 119 om contact op te nemen met de ambulancedienst of brandweer. 
 • Let op: Laat iemand (zoals een politieagent) bellen die Japans spreekt, want als je een van deze alarmnummers belt, is de kans groot dat degene die je te woord staat, geen Engels spreekt.
 • Alle ongevallen, ook kleine aanrijdingen zonder schade of met zeer beperkte blikschade, moeten worden gemeld aan de politie. 
 • Het is van essentieel belang om eerste hulp te verlenen aan eventuele gewonden voordat de ambulance arriveert.
 • Voertuigen die na een aanrijding de weg blokkeren, moeten indien mogelijk worden verplaatst.
 • Als je voertuig moet worden weggesleept na een ongeluk, moet je eerst de politie waarschuwen. Pas wanneer de politie klaar is, kun je de JAF bellen.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

 

Meer praktische info over Japan

Reisdocumenten
Adressen en telefoonnummers
Praktisch ter plaatse
Vervoer