Verkeersregels Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Het links rijden is niet de enige afwijkende verkeersregel in Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Om goed voorbereid te zijn, lees je van tevoren de verkeerspagina van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Maximumsnelheid | Milieuzones | Verkeersregels auto | Verkeersregels bromfiets | Verkeersregels fiets | Verkeersregels motor | Verkeersborden

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Groot-Brittannië en Noord-Ierland geldt de regel dat de bestuurder van een voertuig zich altijd goed moet kunnen concentreren om veilig te kunnen rijden. 
 • Als bestuurder moet je daarom afleidingen vermijden en kun je een aanzienlijke boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld luistert naar harde muziek (waardoor andere geluiden niet hoorbaar zijn), een kaart probeert te lezen, een muziekspeler of radio bedient, discussies voert met je passagiers of iets eet, drinkt of rookt en daarmee jezelf of andere weggebruikers in gevaar brengt of zou kunnen brengen.

Rijden onder invloed

 • In Schotland is het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed 0,5 promille, in de rest van Groot-Brittannië en in Noord-Ierland geldt een limiet van 0,8 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs. Een positief resultaat van een speekseltest kan leiden tot boetes tot 5000 pond en/of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden en kan ertoe leiden dat het rijbewijs minimaal twaalf maanden wordt ingetrokken.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. De boete voor het vasthouden van een mobiele telefoon is hoog. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat (met draaiende motor) in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Apparatuur met een scherm

 • Er mag tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm, zoals een smartphone, tablet of dvd-speler, aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder. Alleen navigatieapparatuur is toegestaan.

Veilig wandelen

 • Voetgangers wordt geadviseerd aan de rechterkant van de weg te lopen als er geen voetpad aanwezig is.
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt geadviseerd een reflector, lampje, kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen.
 • Voetgangers wordt aangeraden om in het donker, bij slecht zich of op smalle wegen achter elkaar te lopen.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • De meeste kruispunten in Groot-Brittannië en Noord-Ierland zijn voorzien van voorrangsborden en -markeringen. Op kruisingen van rustige straten en landwegen zijn soms geen verkeerstekens aanwezig. Op deze kruisingen heeft niemand voorrang, want in Groot-Brittannië geldt de regel Verkeer van links heeft voorrang niet. In dat geval wordt je aangeraden goed uit te kijken en bij twijfel altijd voorrang te verlenen.
 • In Groot-Brittannië en Noord-Ierland wordt niet met haaientanden, maar met een dubbele onderbroken streep aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Meestal wordt deze dubbele onderbroken streep voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt ook vaak nog een driehoekig verkeersbord met de tekst Give way (Voorrang verlenen) gebruikt.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonale gele strepen. Bestuurders mogen deze zogenoemde box junctions alleen oprijden als ze zonder te stoppen het kruispunt kunnen passeren. Bestuurders mogen wel op de kruising stoppen, als ze bij het rechtsaf slaan voor tegemoetkomend verkeer moeten wachten.
 • Bestuurders moeten een bus, touringcar of tram voorrang verlenen wanneer ze dat veilig kunnen doen, in het bijzonder wanneer deze met richtingaanwijzers aangeeft de halte te willen verlaten.
 • Voetgangers hebben voorrang op zebrapaden die zijn voorzien van gele knipperbollen.

Rotonde

 • Op een rotonde rijdt het verkeer met de klok mee.
 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden (bestuurders van rechts), tenzij anders wordt aangegeven.
 • Anders dan in Nederland moet je bij het naderen van een rotonde al de richting aangeven die je na de rotonde wilt volgen: 
  • Naar links (een kwart rotonde): geef continu richting aan naar links.
  • Rechtdoor (halve rotonde): geef in eerst geen richting aan en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen, bent gepasseerd.
  • Naar rechts (driekwart rotonde): geef eerst richting aan naar rechts en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen, bent gepasseerd.
 • Op een rotonde met meer rijstroken moet je zo veel mogelijk de richting aanhouden die je wilt volgen.

Stilstaan

 • Een clearway is een weg of weggedeelte waar een verbod om stil te staan geldt. Een clearway wordt aangeduid met een rond bord met een rode rand en een blauw veld met daaroverheen een rood kruis, waarmee ook in Nederland een verbod om stil te staan wordt aangegeven.
 • In stedelijke gebieden en met name in Londen komen ook red routes voor waar een verbod om stil te staan geldt. Dit zijn grote wegen met aan de kant een doorgetrokken enkele of dubbele rode streep. Bij een enkele rode streep geldt het verbod gedurende de tijd die vermeld staat op het bijbehorende verkeersbord en bij een dubbele doorgetrokken rode streep geldt het verbod om stil te staan permanent.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de rechterkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de rechterkant parkeren.
 • In sommige steden moet een parkeerschijf worden gebruikt.
 • Het is verboden te parkeren langs een weg met in het midden al dan niet onderbroken dubbele witte lijnen.
 • Er geldt een parkeerverbod langs een urban clearway (autoweg met tijdelijk stopverbod in stedelijk gebied) gedurende de tijd die vermeld staat op het bijbehorende rechthoekige verkeersbord. Deze tijden zijn vaak van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.30 uur en op zaterdag van 8.30-13.30 uur.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is claxonneren verboden tussen 23.30 en 7.00 uur.
 • Geluidssignalen kunnen worden vervangen door knipperen met groot licht, mits tegenliggers hierdoor niet gehinderd worden.
 • Het is verboden te claxonneren als je auto stilstaat (tenzij je daarmee een gevaar kunt afwenden).

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten de bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen Autosnelwegen
Personenauto's of motoren 48 (30) 96 (60) 112 (70) 112 (70)
Personenauto's of motoren, met aanhangwagen/caravan 48 (30) 80 (50) 96 (60) 96 (60)
Campers, toegestane maximummassa < 3500 kg 48 (30) 96 (60) 112 (70) 112 (70)
Campers, toegestane maximummassa > 3500 kg 48 (30) 80 (50) 96 (60) 112 (70) (A)
 • De snelheden tussen haakjes zijn mijlen per uur.
 • A: Wanneer de weg meer dan twee rijstroken per richting heeft, mogen campers met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg, geen gebruikmaken van de buitenste (de meest rechtse) rijstrook.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is toegestaan.
 • Dit geldt ook voor apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons).

Milieuzones

 • Verschillende steden in het Verenigd Koninkrijk hebben een milieuzone of een daarmee te vergelijken zone ingesteld of zijn dat van plan te doen.
 • De maatregelen gelden ook voor buitenlandse voertuigen.

Londen

 • Ter beperking van de verkeersdrukte en de milieuvervuiling heeft Londen een verkeersdruktezone en milieuzones ingesteld.
  • In de Congestion Charging Zone (CCZ, verkeersdruktezone) wordt een congestion charge (verkeersdruktebelasting, spitstaks) geheven, elke dag tussen 7 en 22 uur, uitgezonderd eerste kerstdag (25 december).
  • In de Low Emission Zone (LEZ, lage-emissiezone, milieuzone) wordt een LEZ charge (milieubelasting) geheven, het gehele jaar door.
  • In de Ultra Low Emission Zone (ULEZ, ultralage-emissiezone) wordt een ULEZ charge (milieubelasting) geheven, het gehele jaar door, uitgezonderd eerste kerstdag (25 december).
 • Advies: Reis in Londen met het openbaar vervoer. Handig is de reisplanner van Transport for London op tfl.gov.uk.

Congestion charge

Milieuzone: LEZ charge

 • Naast de congestion charge voor de binnenstad kent Londen een milieubelasting in het uitgestrektere gebied Groot-Londen, de zogenoemde Low Emission Zone (LEZ, lage-emissiezone, milieuzone).
 • De milieubelasting geldt niet voor personenauto’s en motoren, maar wel voor bepaalde campers, bestelauto's en andere categorieën voertuigen, afhankelijk van het gewicht en de ouderdom van het voertuig. Raadpleeg de website van Transport for London (TfL) om te zien voor welke voertuigen betaald moet worden.
 • Voor dit systeem moet per dag betaald worden, ook op zon- en feestdagen. De belasting bedraagt £ 100 tot £ 200 per dag. Een dag loopt van middernacht tot middernacht. Wie dus bijvoorbeeld tussen 23 en 1 uur op de weg is, moet voor twee dagen betalen. Dat geldt niet voor stilstaande voertuigen die binnen het gebied staan geparkeerd.
 • Eenmaal binnen de LEZ registreren camera's de kentekens. Aan de hand van een database wordt gekeken of het voertuig belastingplichtig is en of het aangemeld is. De boetes voor niet-geregistreerde voertuigen kunnen hoog oplopen.
 • Voor een kaartje van de zone zie tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez.
 • De autoweg M25 valt niet binnen de zone, wel kleine delen van de M1 en M4.
 • Let op: In het centrum van de LEZ geldt een Ultra Low Emission Zone (ULEZ), waar strengere regels gelden. Zie verderop.
 • Vraag in het geval van een huurauto na bij het verhuurbedrijf hoe de milieubelasting geregeld is.
 • Meer informatie, ook over betaalmogelijkheden, is te vinden op de website van Transport for Londontfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone.
 • De LEZ wordt met borden aangegeven.

Ultralage-emissiezone: ULEZ charge

 • Op 8 april 2019 is in Londen een ultralage-emissiezone (ULEZ) ingevoerd. Deze zone valt samen met de Congestion Charge Zone (CCZ, verkeersdruktezone). Op 25 oktober 2021 zal de zone uitgebreid worden, zie tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ulez-expansion.
 • De ULEZ charge is verschuldigd voor een groot deel van de motorvoertuigen waaronder personenauto's, motoren, bromfietsen, campers en busjes, over het algemeen dieselvoertuigen van voor 2016 en benzinevoertuigen van voor 2006.
 • Voertuigen die niet voldoen aan de strenge ULEZ-eisen, kunnen tegen betaling van extra £ 12,50 per dag boven op de bestaande congestion charge de zone inrijden. Voor aanmelding zie tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge. Voor zware voertuigen is het tarief hoger.
 • Zie voor meer informatie tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone.
 • De ULEZ wordt met borden aangegeven.

Engeland

 • In drie steden wordt een schoneluchtzone (clean air zone; CAZ) ingevoerd, een combinatie van milieuzone en tol. Wegens digitale problemen zal de schoneluchtzones in Birmingham later van kracht worden dan aanvankelijk was voorzien. Durham heft een congestion charge.
  • De voorgenomen invoering van een schoneluchtzone in Bath in november 2020 wordt uitgesteld, waarschijnlijk tot 15 maart 2021. Zie voor meer informatie beta.bathnes.gov.uk/bath-clean-air-zone.
  • De invoering van een schoneluchtzone in Birmingham is uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is nog onbekend (niet eerder dan juni 2021). Zie voor meer informatie birmingham.gov.uk/info/20076/pollution/1763/a_clean_air_zone_for_birmingham.
  • Durham kent een congestion charge voor het zogenoemde schiereiland. Dat omvat het historische gebied rondom de kathedraal en het kasteel. De zone wordt met borden aangegeven.
  • Sheffield gaat in 2021 (exacte ingangsdatum nog onbekend) een schoneluchtzone instellen, zie voor meer informatie sheffield.gov.uk (zoek op 'Clean air zone proposals').
  • De zones in Bath en Sheffield gelden niet voor personen- en bestelwagens.
  • Voor voertuigen met een Brits kenteken kun je op gov.uk/check-clean-air-zone-charge controleren of je moet betalen in de CAZ.
 • Brighton, Leicester, Norwich, Nottingham en Oxford hebben een milieuzone voor lokale bussen. Voor zover bekend zijn er in deze plaatsen geen plannen ten aanzien van andere categorieën voertuigen.

Schotland

 • Aberdeen, Dundee, Edinburgh en Glasgow zijn van plan een milieuzone in te stellen.
 • Glasgow heeft de eerste fase van invoering al afgerond en per 1 januari 2019 een milieuzone voor lokale bussen ingesteld.
  • Met ingang van 31 december 2022 zal de zone voor alle voertuigcategorieën gelden.
  • Zie voor meer informatie: glasgow.gov.uk/LEZ.
 • Voor informatie over milieuzones in Schotland zie lowemissionzones.scot.

Verkeersregels Auto

Verlichting

 • De koplampen van een Nederlandse auto staan afgesteld op de berm. Dit betekent dat ze in Groot-Brittannië en Noord-Ierland op de andere weghelft schijnen, waardoor ze tegenliggers kunnen verblinden. Aangezien het verblinden van de tegenligger verboden is, wordt bestuurders aangeraden hun koplampen indien mogelijk anders af te stellen of anders gedeeltelijk af te plakken, bijvoorbeeld met speciale stickers, die onder meer verkrijgbaar zijn via webwinkel.anwb.nl onder de naam 'Stickers Engeland'.
 • Net als in Nederland zijn automobilisten overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.
 • Het mistlicht moet worden ingeschakeld als door sneeuw, mist of zware regenval het zicht minder is dan 100 m (in Nederland: 50 m).
 • In Groot-Brittannië wordt automobilisten geadviseerd ook overdag dimlicht of dagrijlicht te voeren.

Kinderen

 • In een auto die is voorzien van veiligheidsgordels, moeten kinderen van 3 t/m 11 jaar die kleiner zijn dan 1,35 m, in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd. Deze kinderen mogen alleen in de volgende gevallen op de achterbank een gewone autogordel dragen:
  • In de taxi als er geen kinderzitje beschikbaar is.
  • Bij onverwacht noodzakelijk vervoer over een korte afstand.
  • Als er al twee kinderzitjes in gebruik zijn en er geen plaats is voor een derde op de achterbank.
 • Kinderen onder de 3 jaar moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd en mogen niet worden vervoerd in een voertuig waarin geen kinderzitje aanwezig is. Kinderen onder de 3 jaar mogen alleen zonder kinderzitje worden vervoerd op de achterbank van een taxi.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto, in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • Voor kinderen van 12 jaar en ouder of met een lengte van minimaal 1,35 m is een gewone autogordel voldoende.

Roken in de auto

 • Het is in Engeland, Wales en Schotland strafbaar voor iedere inzittende van een auto of camper om te roken in het bijzijn van een passagier onder de 18 jaar.

Lading

 • Lading mag aan de voor- of achterkant maximaal 1 m uitsteken. Als lading meer dan 1 m maar minder dan 2 m uitsteekt, moet het uiteinde duidelijk zichtbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld met een gekleurde doek).
 • Lading mag zijwaarts aan beide kanten niet meer dan 30,5 cm uitsteken.
 • 's Nachts of bij slecht zicht moet uitstekende lading voorzien zijn van een rood licht aan de achterkant en een wit licht aan de voorkant.

Dashcam

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Groot-Brittannië en Noord-Ierland opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (excl. dissel) 12 m 7 m (A, C)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (B, C)
 • A: Een caravan of aanhanger mag maximaal 7 m lang zijn, exclusief dissel. Een caravan of aanhangwagen mag maximaal 12 m lang zijn als de toegestane maximummassa van het trekkende voertuig groter is dan 3500 kg.
 • B: De maximumlengte is 18 m als het trekkende voertuig vóór 1998 is gefabriceerd.
 • C: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Rijstroken

 • Op autosnelwegen met drie of meer rijstroken in één richting mag je met een auto met caravan of aanhangwagen niet op de meest rechtse rijstrook rijden.

Winterbanden

Winterbanden

 • Niet verplicht - Het gebruik van winterbanden is niet verplicht.
 • Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan - Het gebruik van sneeuwkettingen is uitsluitend toegestaan als de weg is bedekt met sneeuw of ijs en het wegdek niet wordt beschadigd.

Spijkerbanden

 • Toegestaan - Het gebruik van spijkerbanden is uitsluitend toegestaan als de weg is bedekt met sneeuw of ijs en het wegdek niet wordt beschadigd.

Bijzonderheden

Auto sneeuw- en ijsvrij

 • Het is verplicht om sneeuw en ijs van de auto te verwijderen om goed zicht door de ramen te waarborgen en om te voorkomen dat je jezelf of anderen in gevaar brengt doordat er tijdens het rijden sneeuw van de auto valt.
 • Ook moet je ervoor zorgen dat de lampen vrij zijn van sneeuw en ijs en de nummerplaten goed leesbaar zijn.

Verkeersregels brom- en snorfiets

 • Een brommer wordt in Groot-Brittannië en Noord-Ierland een moped genoemd. De maximumsnelheid is 45 km/h. 
 • Voor een moped die met pedalen kan worden voortbewogen, gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.

Helm

 • Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht voor snor- en bromfietsers en hun passagiers.

Verlichting

 • Het is niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren, maar dit wordt wel geadviseerd.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats die is voorzien van voetsteunen.

Aanhanger

 • Het is niet toegestaan om een aanhanger aan een bromfiets te koppelen.

Plaats op de weg

 • Het is verboden om met bromfietsen op motorways te rijden.
 • Ook op fietspaden mag je met een bromfiets niet rijden.

Bijzonderheden

 • De banden van de bromfiets moeten over een goed, zichtbaar profiel beschikken.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Mobiele telefoon

 • Hoewel mobiel bellen op de fiets niet wettelijk verboden is, kunnen fietsers een boete krijgen als het bellen een negatieve invloed heeft op hun rijgedrag of als ze daarmee het overige verkeer in gevaar brengen.
 • Voor bestuurders van elektrische fietsen die worden aangemerkt als motorvoertuig, is het wel verboden om een mobiele telefoon vast te houden tijdens het fietsen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • In plaats van continu brandend mag het licht ook knipperen.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is verboden passagiers op de fiets te vervoeren tenzij de fiets speciaal daarvoor is toegerust.
 • Het is toegestaan om kinderen te vervoeren in een fietszitje.

Fietsen onder invloed

 • Als een fietser zichtbaar onder invloed is en de fiets niet meer goed kan besturen, kan een boete worden gegeven.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, wordt fietsers geadviseerd hiervan gebruik te maken.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moeten fietsers op het fietsgedeelte blijven.
 • Wanneer busstroken ook door fietsers gebruikt mogen worden, wordt dit met borden aangegeven.
 • Fietsen op motorways is verboden, maar fietsen op dual carriageways is toegestaan, tenzij met een verkeersbord wordt aangegeven dat dit verboden is.
 • Fietsen op de stoep is verboden.

Elektrische fiets

 • Net als in Nederland gelden voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt (EAPCElectrically Assisted Pedal Cycle) dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Er geldt in Groot-Brittannië een minimumleeftijd van 14 jaar voor het rijden op een elektrische fiets (EAPC).
 • Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Met een elektrische fiets moet waar mogelijk op het fietspad worden gereden.
 • Let op: In Noord-Ierland wordt elke elektrische fiets, dus ook een standaard elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h, gezien als een bromfiets. Dit betekent dat je alleen mag rijden op een elektrische fiets als je 16 jaar of ouder bent, een bromfietsrijbewijs hebt en een goedgekeurde bromfietshelm draagt. Het betekent bovendien dat je niet op fietspaden mag rijden. Er wordt gewerkt aan een versoepeling van de wettelijke regels voor standaard elektrische fietsen in Noord-Ierland.

Speedpedelec

 • Er zijn in Groot-Brittannië en Noord-Ierland geen speciale regels voor speedpedelecs (elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 km/h). Voor alle fietsen met een elektromotor die sneller kunnen of meer vermogen hebben dan een EAPC, gelden de regels voor bromfietsen.
 • Bestuurders en passagiers moeten een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) dragen. Voor zover bekend is het niet toegestaan een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) te dragen.
 • Speedpedelecs mogen niet op het fietspad rijden.

Verkeersregels Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.
 • Het dragen van een helm is niet verplicht voor passagiers in een zijspan.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike of quad hoeven geen helm te dragen, maar het dragen van een helm wordt wel met klem geadviseerd. Let op: in Noord-Ierland is het op een quad wel verplicht een helm te dragen.

Verlichting

 • Dimlicht overdag is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

Passagiers

 • Het is toegestaan om op een motor maximaal één passagier te vervoeren, mits hiervoor een speciale zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn.

Aanhanger

 • Het is verboden een aanhanger te koppelen aan een motor van minder dan 125 cm³.
 • Het is wel toegestaan een aanhanger te koppelen aan een motor van meer dan 125 cm³, mits:
  • de aanhanger niet breder is dan 1 m;
  • de afstand tussen de achteras van de motor en de achterzijde van de aanhanger niet groter is dan 2,5 m;
  • het beladen gewicht van de aanhanger niet meer bedraagt dan 150 kg of twee derde van het onbeladen gewicht van de motor (waarbij het lichtste gewicht geldt).
 • Het onbeladen gewicht van de motor (zonder passagiers, maar met volle tank, de benodigde olie en andere vloeistoffen) moet duidelijk en permanent zijn aangegeven op de motor en het onbeladen gewicht van de aanhanger moet duidelijk en permanent zijn aangegeven op de aanhanger.

Filerijden

 • Het is toegestaan om in een file tussen de rijen stilstaande of langzaam rijdende auto's (maximaal 30 km/h) door te rijden, mits andere verkeersdeelnemers niet in gevaar worden gebracht.

Parkeren

 • Op parkeerterreinen zijn vaak speciale parkeervakken voor motoren aanwezig, waar je meestal gratis mag parkeren. Als deze bezet zijn of niet aanwezig zijn, kun je het beste ter plaatse (indien mogelijk bij de parkeerwacht) informeren waar je de motor mag parkeren. Het is uiteraard ook toegestaan om, tegen betaling, in parkeervakken voor auto's te parkeren. 
 • Bij pay-and-display-parkeerplaatsen mag je met de motor alleen parkeren als dat expliciet op een bord of parkeermeter wordt aangegeven.
 • Het is in Londen verboden om de motor op de stoep te parkeren. Elders is parkeren op de stoep alleen toegestaan als dat met borden of andere verkeerstekens wordt aangegeven en voetgangers niet gehinderd worden.
 • Let op: De regels voor het parkeren van een motor kunnen verschillen per plaats of regio. Je wordt daarom aangeraden ter plaatse na te vragen waar je de motor mag parkeren.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Groot-Brittannië en Noord-Ierland opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (excl. dissel) 12 m 7 m (A, C)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (B, C)
 • A: Een caravan of aanhanger mag maximaal 7 m lang zijn, exclusief dissel. Een caravan of aanhangwagen mag maximaal 12 m lang zijn als de toegestane maximummassa van het trekkende voertuig groter is dan 3500 kg.
 • B: De maximumlengte is 18 m als het trekkende voertuig vóór 1998 is gefabriceerd.
 • C: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Rijstroken

 • Op autosnelwegen met drie of meer rijstroken in één richting mag je met een auto met caravan of aanhangwagen niet op de meest rechtse rijstrook rijden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Groot-Brittannië en Noord-Ierland wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Let op: Borden met maximumsnelheden geven deze snelheden aan in mph (miles per hour, mijlen per uur). Ook afstanden op richtingaanwijzers worden in mijlen weergegeven. 
  • 1 mijl = 1,6 km.
 • Op sommige borden worden toegestane afmetingen alleen weergegeven in feet en inches (cijfers met respectievelijk enkele en dubbele accenttekens erachter). Vaak worden ook de afmetingen in meters (m) weergegeven.
  • 1' (foot) = 0,3 m 
  • 1" (inch) = 2,54 cm. 

Auto en motor

 • Aanwijzingsborden op autosnelwegen (M-wegen) zijn blauw met witte letters, aanwijzingsborden op primaire wegen (A-wegen) zijn groen met witte letters. Op B-wegen en overige wegen zijn de aanwijzingsborden wit met zwarte letters.
 • Let op: Een blauw rond bord met in witte letters het getal 30 erop geeft een minimumsnelheid aan van 30 mph (48 km/h).
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Er zijn speciale parkeerplaatsen voor één motor die worden aangeduid met een blauw rechthoekig bord met een P en een wit onderbord met een zwarte motorrijder.
 • Een groen rechthoekig bord met Quiet lane in witte letters geeft een landelijke weg aan waar ook wandelaars, fietsers en ruiters gebruik van maken en waar een lage snelheid wordt geadviseerd.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een zwart uitroepteken met een onderbord met de tekst Hidden dip geeft aan dat er een klein dal in de weg zit waardoor een tegenligger mogelijk niet zichtbaar is.
 • Rechthoekige blauwe borden met een witte en daaronder een witte auto die geheel of gedeeltelijk op een verhoging staat, geven aan dat de auto geheel of gedeeltelijk op de stoep mag worden geparkeerd.
 • Een rechthoekig bord met een zwart vlak met gekleurde bolletjes en daaronder de tekst Stop when lights show (stop wanneer lichten knipperen) waarschuwt voor lichtsignalen bij een spoorwegovergang zonder bomen of hek. Dit bord kan ook worden gebruikt bij een ophaalbrug of een vliegveld.

Caravan en aanhangwagen

 • Een rond wit bord met een rode rand en een auto met een caravan erachter betekent dat de weg verboden is voor auto's die een caravan trekken.

Aanduidingen

Engels Nederlands
. ahead Je nadert .
Bus stop Bushalte
Cattle grid Veerooster
Clearway Autoweg waar stopverbod geldt
Crossing Overweg
Delays possible Oponthoud is mogelijk
Dual carriageway Vierbaansweg
Except Uitgezonderd
Give way Voorrang verlenen
Give way to oncoming vehicles Voorrang verlenen aan tegemoetkomend verkeer
Hard shoulder Vluchtstrook
Hidden dip Verborgen laagte in de weg
Home Zone Woonerf
Humps Verkeersdrempels
Loose chippings Steenslag (opspattend grind)
Keep clear Vrijhouden (niet stilstaan of parkeren)
Keep crossing clear Overweg vrijhouden
Loading only Alleen laden en lossen
Max speed Maximumsnelheid
Motorway Autosnelweg (M-weg)
No articulated vehicles Verboden voor vrachtwagens met aanhanger
No footway Geen voetpad (voetgangers op de weg) 
No vehicles Verboden voor voertuigen
Patrol Plaats waar kinderen oversteken met verkeersbrigadier (klaar-over)
Pedestrians crossing Overstekende voetgangers
Pedestrian zone Voetgangersgebied
Permit holders only Alleen voor houders van een parkeerkaart
Please drive slowly Langzaam rijden
Priority over oncoming vehicles Je hebt voorrang op tegemoetkomend verkeer
Queues likely Kans op files
Quiet lane Landelijke weg, lage snelheid wordt geadviseerd
Red route Route waar een stopverbod geldt (gemarkeerd met rode strepen)
Reduce speed now Nu snelheid minderen
Services 10 m Nog 10 mijl tot de volgende verzorgingsplaats (met bijv. tankstation en wegrestaurant)
Slow Langzaam
Slow lorries Langzaam rijdende vrachtwagens
Soft verges Zachte berm
Sorry for any delay Excuses voor eventueel oponthoud
Stay in lane Blijf op je eigen rijstrook rijden
Try your brakes Probeer je remmen uit (bijv. voor je een steile helling oprijdt)
Queues likely Kans op files
Urban clearway Stedelijke autoweg waar (tijdelijk) stopverbod geldt
yds Afkorting van yards (1 yard = 91 cm)
Weak bridge Brug waarvoor een aangegeven maximumgewicht geldt
Wet tar Zacht asfalt

Meer info onderweg in Groot-Brittannië of Noord-Ierland

Tanken
Tol
Verkeersinformatie
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto
Actuele verkeersinformatie Groot-Brittannië