Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Corporate governance

De wens om integer en goed bestuur te bevorderen heeft bij de ANWB geleid tot de toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code binnen de organisatie. Vanaf 2005 was dit de 'Code Tabaksblat', en sinds 2017 is dit de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code, de 'Code Van Manen'.

Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. De Code geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. De Code is gericht op beursgenoteerde vennootschappen. Omdat de ANWB niet beursgenoteerd is, past het de principes en best practice bepalingen van de Code vrijwillig toe.

De ANWB heeft een verslag opgesteld waarin uiteen wordt gezet hoe de principes en best practice bepalingen uit de Code binnen de ANWB zijn toegepast. Een aantal onderdelen van de Code is niet van toepassing op de ANWB, of is door de ANWB anders ingericht. Daar waar dit het geval is, is dit toegelicht en gemotiveerd in dit verslag.

De reglementen voor de raad van commissarissen en het bestuur zijn gebaseerd op de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code. Hierin zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezicht op het bestuur duidelijk verwoord. Op grond van de reglementen heeft de raad van commissarissen een auditcommissie ingesteld en een commissie voor de benoeming, bezoldiging en selectie van de leden van de raad van commissarissen en het bestuur. De commissies hebben eigen reglementen en brengen elk jaar verslag uit.
Ook het beloningsbeleid van de ANWB is opgesteld in lijn met de Corporate Governance Code.