Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Op weg naar 2030

De ANWB wil haar rol voor de leden en de samenleving ook in de toekomst blijven vervullen. Daarom is er een nieuwe strategie: ANWB Op weg naar 2030. Dit is de langetermijnvisie van de ANWB.

Kernbegrippen strategie ANWB Op weg naar 2030

  • De ANWB werkt aan zorgeloze en betaalbare mobiliteit voor iedereen met nul verkeersdoden, nul emissie en nul files.
  • De ANWB zorgt voor de beste informatie en producten en diensten, waardoor de leden zorgeloos en met plezier eropuit en op vakantie kunnen gaan. 
  • Dat doen we op de ANWB-manier: door helpen-plus, dat wil zeggen de vraag achter de vraag te stellen en net even dat stapje extra te zetten.
  • Hierbij staat het win-win-winprincipe centraal: alles wat de ANWB doet is goed voor de leden, voor de samenleving en voor de ANWB en haar medewerkers.
  • De ANWB wil relevant zijn op thema’s die de leden belangrijk vinden, die ze herkennen en bij de ANWB vinden passen. 
  • De activiteiten die hierbij worden ontplooid moeten toegevoegde waarde hebben voor de leden en de samenleving en tevens bijdragen aan de continuïteit van de organisatie.

Bouwstenen

Om de ambitie voor 2030 te realiseren heeft de ANWB vier bouwstenen gekozen:

  1. De ANWB zorgt ervoor dat leden maximale individuele én maatschappelijke waarde ervaren.
  2. De ANWB gaat de waarde van de pijlers waar de ANWB nu op draait optimaliseren: hulpverlening, verzekeren, reizen en producten.
  3. De ANWB gaat binnen deze pijlers met nieuwe producten en diensten groei realiseren.
  4. De ANWB gaat de pijlers uitbreiden door bestaande bedrijfsactiviteiten uit te breiden en de randen te verkennen, waarbij de ANWB zich ook buiten de domeingrenzen kan begeven.

Drie speerpunten

Bij de invulling van deze bouwstenen zal de ANWB zich het komende jaar concentreren op drie speerpunten: elektrisch rijden, het intensiveren van datagebruik en de ontwikkeling van het programma ‘Car as a Service’.

Cultuur en leiderschap

In de strategie ANWB Op weg naar 2030 wordt ook aandacht besteed aan de gewenste cultuur binnen de organisatie, evenals het bijbehorende leiderschap en gedrag. Ook is de ANWB-gedragscode vernieuwd. In de gedragscode zijn de ankerwaarden deskundig, behulpzaam, betrokken en betrouwbaar vertaald naar een aantal principes en regels die alle ANWB-medewerkers kennen en naleven.