Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Selectiecriteria ANWB Fonds helpt je op weg

Je project moet voldoen aan een aantal selectiecriteria.

Check deze, samen met de algemene voorwaarden eerst voordat je de vragenlijst invult.

Algemeen

 • Aanvragen mogen alleen worden gedaan door een organisatie in het Koninkrijk der Nederlanden waar ook de activiteit moet worden uitgevoerd.
 • Het project moet een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
 • Het project mag nog niet zijn gestart en moet binnen 1 jaar worden gerealiseerd.
 • Het project moet een blijvende waarde hebben (en geen tijdelijk karakter).
 • Het project moet breed toegankelijk zijn voor de samenleving en geen doelgroepen intentioneel uitsluiten.
 • Het project mag niet het afgelopen jaar al een toewijzing voor donatie van de ANWB hebben ontvangen.
 • Het project moet een realistische financiële onderbouwing hebben.
 • Het project mag niet commercieel van aard zijn.
 • Het project mag geen andere fondsen ondersteunen.
 • De organisatie staat garant voor instandhouding van het projectresultaat na realisatiefase en beschikt over voldoende middelen voor reguliere exploitatie.

Naast de algemene criteria moet de aanvraag voldoen aan minimaal één van de volgende specifieke criteria:

Verkeersveiligheid

Initiatieven om de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers te verbeteren. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan infrastructurele aanpassingen of hulpmiddelen om een afzet- of ophaalplek bij een school veilig te maken, eventuele (infrastructurele) aanpassingen op of bij het schoolplein die hiervoor nodig zijn. Of verlichting die men kan laten aanbrengen in de publieke ruimte, zoals bij een oversteekplek.

Mobiliteit

Initiatieven die het mogelijk maken dat mensen die noodgedwongen minder mobiel zijn, er toch op uit kunnen. Als je mensen wilt ondersteunen op het gebied van dagelijkse mobiliteit, bijvoorbeeld met behulp van een duo-fiets, een busje of een andere vorm van wettelijk toegestane modaliteit, kun je bij ons een aanvraag indienen.

De ANWB wil in dit kader zo veel mogelijk duurzame vormen van mobiliteit ondersteunen. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld elektrisch, maar ook het installeren van laadpalen.

Iedereen eropuit

We streven ernaar dat er geen obstakels zijn voor vrijetijdsbesteding. Mensen moeten onbezorgd en met plezier eropuit kunnen. Hierbij denken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen en gebieden die van belang zijn voor de vrijetijdsbesteding. Concreet: voorzieningen voor mensen die slecht ter been zijn of mensen die slecht kunnen zien of horen. Dit kan eigenstandig project zijn of een onderdeel zijn van een verbouwing of restauratie.

Met toegankelijkheid bedoelen we ook vormen van toeristische informatievoorziening die de beleving van de omgeving verdiepen.

Aanvragen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ANWB-Fonds

 • Projecten in de sfeer van aankoop, nieuwbouw en restauraties (uitgezonderd verbeteringen in de sfeer van toegankelijkheid).
 • Collectievorming en inrichting van musea.
 • Projecten in de sfeer van het vergroenen en/of vernieuwen van school- en speelpleinen.
 • Projecten in de sfeer van media, zoals productie van boeken, websites, CD’s, DVD, apps etc.
 • Evenementen al dan niet jaarlijks terugkerend, (kortlopende) tentoonstellingen, voorstellingen, festivals, congressen, wedstrijden en prestatietochten e.d.
 • Cursussen en opleidingen.
 • Individuele (sponsor)acties zoals de Roparun of de Alpe d’HuZes.
 • Kunstprojecten en (restauratie van) monumenten.