Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fietspaden langs Noord-Hollandse kust bedreigd door natuurplannen

12 januari 2023

De ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform en Wielersportbond NTFU luiden de noodklok over de gevolgen van de duinengroei voor fietspaden langs de Noord-Hollandse kust. Door zandverstuivingen dreigen fietspaden op steeds meer plekken onbegaanbaar te worden.

Duinen laten groeien

Deze verstuivingen komen door provinciale natuurplannen om de duinen te laten groeien. Fietsers merken daar nu al de gevolgen hiervan. De vier organisaties voorzien dat de komende jaren meer onbegaanbare trajecten ontstaan als gevolg van nieuwe natuurplannen. In een brief roepen zij het provinciebestuur op om het belang van recreatieve fietsroutes te borgen in nieuwe natuurplannen. Er moeten volwaardige, befietsbare alternatieven komen, mochten fietspaden niet langer te handhaven zijn door de gevolgen van de natuurplannen.

Let op! Overstekend duin

Het fietspad voorbij Parnassia aan Zee (Bloemendaal) richting de strandopgang Kattendel is nu al versperd door een enorme berg zand. Fietsers worden gewaarschuwd met een bordje ‘Let op! Overstekend duin’. Wat noordelijker in Noord-Holland wordt het fietspad Blijdensteinsweg tussen Bergen en Schoorl aan Zee de komende jaren periodiek schoongeveegd, omdat het wordt bedreig door een enorme naastgelegen berg zand. Ook op andere plekken in het duingebied bij Bergen aan Zee worden plannen voor zandverstuiving voorbereid, waardoor meer fietspaden dreigen te verdwijnen.

De ANWB, Fietsplatform, wielersportbond NTFU en Fietsersbond Bergen delen in een brief hun bezorgdheid met de provincie.

Brief aan provincie 

Zie ook: ANWB Belangenbehartiging