Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrangsregels 30 km zones en woonerven

Vraag gesteld door R. Verpoorte op 15 april 2022

Hoe werken de voorrangsregels in 30 km zones en op woonerven. Idem bij het binnenrijden en verlaten van die zones.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


U wilt weten hoe de voorrangsregels werken in 30 km zones en op woonerven en daarnaast bij het binnenrijden en verlaten van die zones.

In een 30 km zone en in een woonerf gelden de normale voorrangsregels. De kruispunten zijn meestal gelijkwaardig en bestuurders van rechts hebben voorrang.

Verlaten van woonerf of 30 km zone

Bij het verlaten van een woonerf of een 30 kilometerzone hangt het van de constructie van de weg af hoe de voorrang geregeld is. Verlaat u een erf of een 30 kilometerzone met een uitritconstructie (bijvoorbeeld hoogteverschil door een oprit) dan moet u alle weggebruikers voor laten gaan. Is er geen sprake van een uitritconstructie dan heb je te maken met een gelijkwaardige kruising en dan gelden de normale voorrangsregels.