Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto zonder kenteken, waar parkeren?

Vraag gesteld door Lex53 op 15 november 2018

Als ik een auto importeer, dan duurt het een tijdje voordat ik er een Nederlands kenteken op heb. Mag ik die auto, dus zonder kentekenplaten, op mijn oprit op eigen terrein zetten?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten of een geïmporteerde auto, waarvan het kenteken nog niet binnen is, op uw eigen terrein/oprit mag staan zonder kenteken.

Wegenverkeerswet 1994 artikel 40
In artikel 40 Wegenverkeerswet (Wvw) staat dat het kenteken behoorlijk zichtbaar op of aan het motorrijtuig aanwezig dient te zijn.

De boete voor slecht leesbare kentekenplaten is € 130,-. Voldoet het kenteken niet aan de gestelde eisen dan is de boete € 140,-.

Wegenverkeerswet 1994 artikel 41
In artikel 41 Wvw staat dat het verboden is om een motorrijtuig op de weg te laten staan wanneer op dat motorrijtuig enig teken of middel is aangebracht, waardoor de herkenning van het kenteken wordt bemoeilijkt.

Wegenverkeerswet 1994 artikel 170
In artikel 170 staat geregeld wanneer een voertuig mag worden weggehaald.

 • Lid 1. Tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders behoort het overbrengen en in bewaring stellen van een op een weg staand voertuig, indien met het voertuig de wet wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met
  a. het belang van de veiligheid op de weg, of
  b. het belang van de vrijheid van het verkeer, of
  c. het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.
 • Lid 3. Burgemeester en wethouders plegen regelmatig overleg met de officier van justitie over de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid.
 • Lid 6. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien de rechthebbende het voertuig verwijdert voordat met de overbrenging een aanvang wordt gemaakt. Hij is alsdan de kosten verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging, verschuldigd.

Regeling Voertuigen
Ook in de Regeling Voertuigen artikel 5.2.1. staat dat een personenauto moet zijn voorzien van de juiste kentekenplaten, deze moeten goed leesbaar zijn en mogen niet zijn afgeschermd.

Algemene Plaatselijke Verordening
In de APV kunnen aanvullende regels worden opgenomen over het plaatsen van voertuigen op de openbare weg. Dit verschilt per gemeente. In de APV kan bijvoorbeeld staan dat het verboden is om:

 • zonder vergunning van het college de volgende voorwerpen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben zoals onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voertuigen of onderdelen daarvan en autowrakken.
 • een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.
 • een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te plaatsen of te hebben.

Indien het voertuig dus op uw eigen terrein blijft staan totdat het gekentekend is, is dat geen probleem. De auto mag echter niet op de openbare weg (ook niet enkel geparkeerd in uw straat).***

Reactie van Lex53:

Dank voor het heldere antwoord, maar toch stond de politie vanmiddag met 5 man sterk op het punt de auto in beslag te nemen en met een bergingswagen klaar om hem van de oprit te halen. Terwijl de auto al is goedgekeurd en het kenteken onderweg is....