Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Oplossingen in beeld voor veiligheid op wegen naar Den Helder

Op 9 juni stuurde verkeersminister Van Nieuwenhuizen een rapport naar de Tweede Kamer met infrastructurele en andere maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten op de N9, N99 en N250 naar Den Helder. Daarin staan ook enkele voorstellen, die door ANWB-leden zijn aangedragen. Rijk en regio bespreken dit najaar mogelijke vervolgstappen.

Eindplaatje

In het rapport is op basis van de probleemanalyse een eindbeeld voor de wegen gemaakt. Om dit eindbeeld te realiseren, zijn maatregelen opgesteld voor de korte termijn (o.a. verbeteren van de veiligheid van de kernen), middellange termijn (o.a. aanleg turborotondes, aanleg fysieke rijrichtingscheiding gecombineerd met bermverharding en ribbelmarkering) en lange termijn (omlegging tracé om Burgervlotbrug en Sint Maartensbrug). Ook worden niet-infrastructurele maatregelen uitgewerkt, zoals handhaving en voorlichting.

Voorstellen ANWB-leden

In het rapport is een aantal oplossingen opgenomen, die ANWB-leden eerder voorstelden. Bijvoorbeeld het verleggen van de N9 om de dorpskernen Burgervlotbrug en Sint Maartensbrug. Ook het voorstel voor meer handhaving van de maximumsnelheid is overgenomen. Het voorstel, om wegen (deels) te verbreden, is niet meegenomen als oplossing, omdat dit project uitsluitend is gericht op het vergroten van de verkeersveiligheid, niet op het vergroten van de verkeerscapaciteit. In het rapport wordt de aanleg van turborotondes voorgesteld, die mogelijkheden bieden om (langzaam rijdend) vrachtverkeer en vakantieverkeer (auto’s met caravans) in te halen.

Lees meer

ANWB-leden signaleren onveiligheid op wegen naar Den Helder
Rapport mogelijkheden verkeersveiligheid N9, N99 en N250