Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Veilig verkeer in Rotterdam beloond met een zeven

Rotterdamse ANWB-leden voelen zich veilig in het Rotterdamse verkeer. De leden beoordeelden de verkeersveiligheid in de grootste stad van Nederland met een zeven.

Dat blijkt uit het onderzoek dat de ANWB onder ruim 200 Rotterdamse leden heeft uitgevoerd. Drukke rijbanen, chaotisch verkeer en onduidelijke voorrangssituaties worden door de Rotterdamse leden als grootste verbeterpunten aangedragen. 

De kaart geeft een beeld van onveilige punten in Rotterdam.
Hoe roder en donkerder een vlek is, hoe meer onveilige punten zich in dat gebied bevinden.

400 onveilige punten

Om de risico’s in kaart te kunnen brengen heeft de ANWB aan Rotterdamse leden gevraagd naar de meest onveilige punten. De ruim 200 leden identificeerden meer dan 400 onveilige punten. Het overgrote deel daarvan zijn onveilig voor zowel fietsers als voor voetgangers. Rotterdamse verkeersdeelnemers voelen zich het meest onveilig door chaotische verkeerssituaties, bij ontbrekende zebrapaden of bij slecht overzichtelijke verkeerssituaties.

Na de zomer nieuw verkeersveiligheidsbeleid

De Gemeente Rotterdam geeft samen met de ANWB prioriteit aan verkeersveiligheid. Na de zomer komt de gemeente met een nieuw verkeersveiligheidsbeleid. Ook werkt de stad aan een rekenmodel om de risico’s op de verkeersveiligheid te kunnen voorspellen en beïnvloeden. De ANWB heeft de uitkomsten van het ledenonderzoek met de gemeente besproken.