Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Doorstroming verkeer verbetert door buffer

De ANWB wil dat wegbeheerders meer gaan werken met buffers. Hierdoor wordt voorkomen dat het verkeer van de ene weg een negatieve invloed heeft op een andere weg. Een buffer verbetert de doorstroming op de hoofdweg en zorgt soms ook tot reistijdswinst.

Wat is een buffer?

Een buffer is een wachtplek voor auto’s bij de wisseling van de ene naar de andere weg. Bijvoorbeeld de rijstroken met stoplichten bij de oprit van snelwegen. Met een buffer wordt voorkomen dat het verkeer van de ene weg een negatieve invloed heeft op een andere weg. Dit gebeurt door automobilisten naast de hoofdstroom tijdelijk stil te zetten.

 

Onderzoek naar buffers

De ANWB heeft de kennisorganisatie TrafficQuest gevraagd om de effecten van een buffer te onderzoeken. Zij hebben dit gedaan bij het Kruithuisplein bij Delft-Zuid en kwamen tot de conclusie dat een buffer van 4 rijstroken tot een fors betere doorstroming op de doorgaande Kruithuisweg leidt. Aan de hand van dit onderzoek is ook een stappenplan opgesteld. Hiermee kan onderzocht worden of een buffer een gewenst effect heeft.

Al langer wordt er met buffers gewerkt. Zo zijn er op verschillende plekken op de snelweg lange uitvoegstroken. Ook zijn er rondom Amsterdam op veel plekken doseerlichten bij de opritten van de ring A10. Hier werken buffers al bij aan het verminderen van de files op de ringweg. Toch ontbreekt een structurele aanpak van het werken met een goede buffer. Met het onderzoek en stappenplan van TrafficQuest is nu inzichtelijk geworden dat op een relatief eenvoudige en goedkope manier overlast te beperken is.

Meer informatie:

Bijdrage van buffers aan een robuust wegennet