Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Robuust wegennet

Op weg naar betrouwbare reistijd

De dagelijkse files nemen de laatste jaren flink af. Dat is het gevolg van de recessie, maar ook het beleid om knelpunten op te lossen en de capaciteit van de wegen uit te breiden heeft hier een bijdrage aan geleverd.Het aandeel incidentele files, waar je als weggebruiker in de reisplanning geen rekening mee kunt houden, neemt echter toe.


Voorstellen Robuustheid regio's Den Haag - Rotterdam - Amsterdam

De ANWB roept wegbeheerders en bestuurders in de regio Rotterdamse, Den Haag en Amsterdam op om het wegennetwerk met een aantal kleinere aanpassingen verder af te maken. Deze aanpassingen (het aanleggen van ontbrekende schakels, het maken van bredere op- en afritten en het opwaarderen van P +R) zullen ertoe leiden dat dat de reistijden betrouwbaarder worden. 

    Klik op de kaartjes om de voorstellen te zien. 

Een robuuste infrastructuur is vooral van belang rondom grotere steden. De meeste files door incidenten komen voor in stadsregionaal gebied. Hier ligt vaak al wel veel infrastructuur, maar een alternatieve route of overstap is soms lastig te realiseren. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Om tot een robuuste infrastructuur voor een specifiek gebied te komen kunnen de volgende 8 stappen gevolgd worden.

Op tijd op bestemming aankomen

Een robuust verkeersnetwerk gaat er vanuit dat bij een verstoring zoals een ongeluk, de weggebruiker een alternatief heeft waardoor het reistijdverlies beperkt blijft. Hiervoor is het nodig dat niet alleen de snelwegen goed doorstromen, maar dat er ook een kwalitatief goed onderliggend wegennet is. Een wegennet waar in eerste instantie het regionale verkeer gebruik van zou moeten maken, zodat het lange-afstand-verkeer op de snelwegen door kan rijden. Bij verstoringen kunnen deze netwerken elkaar versterken. Ook het openbaar vervoer kan met name in stedelijk gebied zorgen voor beter betrouwbare reistijden.

Aanpassing wegennet (infrastructuur)

Om een robuust wegennet aan te leggen zullen enkele ontbrekende verbindingen aangelegd moeten worden. Maar ook door doorgaand en bestemmingsverkeer beter te scheiden, is veel winst te behalen. Dit blijkt onder andere uit de gescheiden rijstroken op de A2 bij Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. De weggebruikers geven ook aan dit erg te waarderen. Om te zorgen dat de verschillende wegen geen grote effecten hebben op elkaar bij een grote toestroom van verkeer, dient er meer met buffers gewerkt te worden. Dit zijn plekken waar de automobilist even kan wachten om daarna met minder oponthoud door te kunnen rijden.

Overstappen via P+R

Op regionale P+R plekken (P+R Plus) worden openbaar vervoer en weg met elkaar verbonden. Door P+R plekken buiten de stad aan te leggen kun je van de auto op het openbaar vervoer overstappen voordat je in de file belandt. De huidige P+R voorzieningen liggen vaak te dicht op de stad, waardoor je al file hebt gehad voordat je bij het overstappunt bent.

Route bepalen op basis van actuele reisinformatie

Door te zorgen voor goede en actuele informatie kun je in een wegennet dat robuust is altijd een keuze maken. Hierdoor blijft de reistijd relatief betrouwbaar.

Visie ANWB

De ANWB heeft in de afgelopen jaren de visie "Robuust wegennet" en "P+R Plus" uitgebracht. Deze zijn voor een deel beleid geworden. De ANWB blijft zich er voor inzetten om het (onverwachte) reistijdverlies van de weggebruiker te beperken.

Meer informatie

Doorstroming verbetert door buffer

Visie Robuust wegennet (rapport)

Visie P+R Plus (rapport deel I)

Visie P+R Plus (rapport deel II)

Visie P+R Plus (rapport bijlagen)