Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Handhaving en verkeersboetes

Standpunt ANWB

Veel maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid vallen of staan bij handhaving. Nederlanders vinden dat ze een veel kleinere kans hebben om beboet te worden voor hun gedrag in het verkeer dan voorheen, terwijl riskant gedrag zoals appen in het verkeer en rijden onder invloed toeneemt. Het verkeer wordt als steeds asocialer ervaren: 93% van de ANWB-leden ervaart asociaal en agressief gedrag op de weg. Het merendeel van de leden (75%) heeft bovendien het gevoel dat weggebruikers in de afgelopen 5 jaar asocialer zijn geworden. Meer handhaving en een grotere subjectieve pakkans waardoor bestuurders weer ervaren dat de politie meekijkt is dus hard nodig.

Wat vindt de ANWB?

Om de verkeershandhaving effectief in te zetten, vindt de ANWB ten eerste dat de politiecapaciteit voor verkeershandhaving door middel van staandehoudingen moet worden vergroot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer alcoholfuikcontroles.

Daarnaast moet de inzet van innovatieve handhavingsmethoden (zoals mobiele flitskasten en mono-camera’s die via voorruit kunnen zien of je tijdens het rijden een telefoon vasthoudt) samengaan met voldoende handhavingscapaciteit om deze handhavingsmethoden effectief te kunnen benutten.

We onderstrepen het belang van een hoge pakkans voor ernstige overtredingen. Hiermee kan ook frustratie over het ongestraft blijven van asociaal gedrag worden weggenomen bij weggebruikers die zich wél aan de regels houden.

Ten slotte vindt de ANWB het belangrijk dat verkeersboetes niet gebruikt worden als inkomstenbron om begrotingen te sluiten, maar ten goede moeten komen aan de verkeersveiligheid.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 08-01-2024)

Zie ook

Resultaten ledenonderzoek 2019