Naar artikel

Handhaving en verkeersboetes

Standpunt ANWB

Handhaving en verkeersboetes

Wat vindt de ANWB?

De ANWB zet in op veilige wegen, veilige voertuigen en veilig gedrag. Effectieve verkeershandhaving is een belangrijke stimulans voor veilig gedrag. Verkeershandhaving heeft tot doel dat weggebruikers zich veilig in het verkeer gedragen. Handhaving is daarmee een onmisbaar onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid. Wij pleiten daarnaast voor een verkeersboetestelsel dat werkelijk leidt tot veiliger gedrag in het verkeer. Ten slotte vindt de ANWB het belangrijk dat verkeersboetes niet gebruikt worden als inkomstenbron om begrotingen te sluiten, maar ten goede moeten komen van de verkeersveiligheid.

  • Zorg voor voldoende handhavingscapaciteit en benut innovatie
    De inzet van innovatieve handhavingsmethoden (zoals mobiele flitskasten en mono-camera’s die via voorruit kunnen zien of je tijdens het rijden een telefoon vasthoudt) moet samengaan met voldoende handhavingscapaciteit om innovatieve handhavingsmethoden en technieken effectief te kunnen benutten. Daarnaast onderstrepen wij het belang van een hoge pakkans voor ernstige overtredingen. Hiermee kan ook frustratie over het ongestraft blijven van huftergedrag worden weggenomen bij weggebruikers die zich wél aan de regels houden.
  • Hervorm het boetestelsel om risicogedrag effectiever aan te pakken
    Een verkeersboete is een stimulans om risicogedrag te veranderen. De hoogte van het boetebedrag moet de risico’s van gedrag op de verkeersveiligheid reflecteren; herhaaldelijk onveilig gedrag moet harder worden aangepakt. Duidelijke aanduiding van de verkeersregels en van de risico’s voor de verkeersveiligheid is belangrijk om de acceptatie van een boete en de gewenste verandering van risicogedrag te vergroten. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 03-08-2022)

Zie ook

Resultaten ledenonderzoek 2019